Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 1(31): 5-15
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.01.005
УДК 639.2/.3:338.124.4(477)

pdf35

СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК РИБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В КРИЗОВИЙ ЧАС

І. І. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Д. П. Шарко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Державне агентство рибного господарства України, м. Київ
В. В. Шкарбан, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Державне агентство рибного господарства України, м. Київ
В. Ф. Плічко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Державне агентство рибного господарства України, м. Київ

Мета. Рибне господарство має стратегічне значення для забезпечення населення продовольством, а галузей національної економіки – сировиною, зміцнення позицій країни на міжнародній арені, збереження просторової і національної цілісності України, відіграє значну роль у відтворенні природних ресурсів та підвищенні зайнятості населення. В останні роки рибне господарство України перебуває в глибокій, затяжній економічній кризі. Враховуючи його соціально-економічну і стратегічну значимість, перед державою стоїть завдання формування ефективної політики розвитку рибного господарства України, що зумовлює актуальність дослідження і практичну значущість його результатів. Таким чином, узагальнення і аналіз існуючої інформації про сучасний стан та розвиток рибної галузі в кризовий час дозволить більш глибоко зрозуміти існуючі проблеми та знайти швидкі шляхи їх вирішення, для того, щоб основною метою державної політики розвитку рибного господарства України стало максимальне задоволення потреб населення країни в рибі і рибопродукції, необхідно створити умови для ефективної роботи та розвитку підприємств аквакультури та рибальства.

Результати. У роботі розглянуто сучасний стан розвитку рибної галузі України, споживання, вилову, переробки риби та морепродуктів, динаміку експорту-імпорту рибопродукції, законодавчу та нормативно-правову базу рибної галузі, стан впровадження вимог СОТ та ЄС, а також шляхи виведення рибогосподарської галузі з кризового стану.

Наукова новизна. Дана робота є узагальненням інформації про сучасний стан розвитку рибної галузі України. Інформація представлена у формі послідовного викладення відомостей про сучасний стан рибогосподарського комплексу України, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Практична значимість. Той факт, що рибне господарство України все ще знаходиться в депресивному стані, зумовлює необхідність подальшого пошуку ефективних напрямів формування та реалізації державної політики його розвитку. Представлений огляд даних та статистичної інформації може бути використаним при плануванні та впровадженні в життя реформ щодо розв’язання такої комплексної проблеми, як виведення рибного господарства України з кризового стану та забезпечення його подальшого розвитку у найближчі роки.

Ключові слова: рибна галузь України, імпорт, експорт, криза, СОТ, ЄС.

ЛІТЕРАТУРА

1. Фермерське рибництво / [Грициняк І. І., Гринжевський М. В., Третяк О. М. та ін.]. — К. : Герб, 2008. — 560 с.
2. Food and Agriculture Organization of the United Nations [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.fao.org.
3. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры. — Рим : ФАО, 2014.— 233 с.
4. Сайт Державного агентства рибного господарства України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.dkrg.gov.ua/.
5. Ukraine Fishery products [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/UA/FFP_UA_en.pdf.
6. Експорт/Імпорт. Підсумки 2013 року [Електронний ресурс]. / Андрій Мустафа, директор ДП «Держзовнішінформ». — Режим доступу : http://pricereview.com.ua/window/ReviewView.html?idReview=40.
7. Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/.
8. Закон України Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів : прийнятий 8 лип. 2011 року, № 3677-VI // Голос України. — 2011. — № 142, 3 лип.
9. Закон України Про аквакультуру : прийнятий 18 верес. 2012 року, № 5293-VI // Голос України. — 2012. — № 195, 17 жов.
10. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки: прийнята 23 лис. 2011 року, № 1245 // Офіційний вісник України. — 2011. —№ 95, 12 груд. ― С. 70.
11. Вдовенко Н. М. Сучасний стан та напрями розвитку рибного господарства в Україні / Н. М. Вдовенко // Економіка АПК. — 2010. — № 3. — С. 15—21.