Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 2(28): 46-54
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.02.046
УДК 639.3.04:597.55 (477.7)

pdf35

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВИРОЩУВАННЯ ЦЬОГОЛІТОК КОРОПОВИХ (CYPRINIDAE) ВИДІВ РИБ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

В. О. Коваленко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національний університет біоресурсів і природокористування, м. Київ
Ю. М. Воліченко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон
І. М. Шерман, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

Мета. Розробити шляхи оптимізації та обґрунтованого прогнозування вирощування рибопосадкового матеріалу коропових (Cyprinidae) риб.

Методика. Дослідження ґрунтуються на теоретичних, експериментальних і лабораторних методах, прийнятих у рибогосподарських, фізико-хімічних і гідробіологічних дослідженнях.

Результати. Дослідженнями встановлено, що запропоновані нами розрахунки дозволяють визначити гранично допустимі значення оптимальної густоти посадки окремих видів риб для забезпечення оптимальних умов вирощування. Застосування рівнянь регресії, в яких враховано комплекс показників (мінеральні та органічні добрива, густоту посадки рибопосадкового матеріалу), дає можливість прогнозувати рибопродуктивність із задовільною точністю.

Наукова новизна. Проведено аналіз впливу рівня технологічних складників та чинників навколишнього середовища на рибопродуктивність вирощувальних ставів.

Практична значимість. Результати роботи можуть бути використані з метою оптимізації густоти посадки та прогнозування рибопродуктивності вирощувальних ставів для розглядуваної ґрунтово-кліматичної зони.

Ключові слова: рибопродуктивність, вирощувальні стави, оптимізація, прогнозування, кореляція, регресивні рівняння.

ЛІТЕРАТУРА

1. Рибне господарство України : статистичний збірник. — К. : (Державний комітет статистики України), 2011. — 44 с.
2. Мартышев Ф. Г. Прудовое рыбоводство / Мартышев Ф. Г. — М. : Высшая школа, 1973. — 425 с.
3. Привезенцев Ю. А. Интенсивное прудовое рыбоводство / Привезенцев Ю. А. — М. : Агропромиздат, 1991. — 368 с.
4. Рыбоводно-биологический контроль в прудовых хозяйствах / [Галасун П. Т., Панченко С. М., Харитонова Н. Н., Шпет Г. И.]. — М. : Пищ. пром-сть, 1976. — 127 с.
5. Бессонов Н. М. Рыбохозяйственная гидрохимия / Н. М. Бессонов, Ю. А. Привезенцев. — М. : Агропромиздат, 1987. — 159 с.
6. Алимов А. Ф. Введение в продукционную гидробиологию / Алимов А. Ф. — Л. : Гидрометеоиздат, 1989. — 152 с.
7. Шерман И. М. Выращивание посадочного материала белого амура (Ctenopharyngodon idella Vаl.) в прудах юга Украины : автореф. дисс. … канд. с-г. наук : спец. 06.097 «зоология» / И. М. Шерман — Черновцы, 1972. — 17 с.
8. Влияние температуры на кормовые коэффициенты некоторых видов растительности при кормлении сеголетков белого амура / И. М. Шерман // Акклиматизация растительноядных рыб в водоемах СССР : науч. конф. : тезисы. — Кишинев, 1973. — С. 41—42
9. Никольский Г. В. Основные биологические особенности белого амура и толстолобиков и их акклиматизация в водоемах страны / Г. В. Никольский, Б. В. Веригин // Растительноядные рыбы: Сборник научных трудов. — М. : Пищевая промышленность, 1966. — С. 30—40.