Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 2(28): 46-54
DOI: https://doi.org//10.15407/fsu2014.02.046
УДК 639.3.04:597.55 (477.7)

pdf35

PATH OF OPTIMIZATION AND PREDICTION OF CARP (CYPRINIDAE) FINGERLINGS BREEDING IN SOUTHERN UKRAINE

V. Kovalenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , National University of life and environmental sciences, Kyiv
Ju. Volichenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Kherson State Agrarian University, Kherson
I. Sherman, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Kherson State Agrarian University, Kherson

Purpose. Trying to develop ways to optimize and reasonable prediction of growing planting material.

Methodology. The study based on theoretical, experimental and laboratory methods adopted in the fishery, physico-chemical and hydrobiological studies.

Findings. Studies have shown that we used calculations allow us to determine the optimal threshold stocking density of individual species to grow. The use of regression equations that take into account mineral and organic fertilizers, planting density planting material, makes it possible to predict fish productivity with satisfactory accuracy.

Originality. The analysis of influence of the level of technological components and environmental factors on fish production nursery ponds.

Practical Value. The results can be used to optimize the stocking densities and forecasting fish production nursery ponds for the given soil-climatic zones.

Key words: fish production, rearing ponds, optimization, forecasting, correlation, regression equations.

REFERENCES

1. Rybne hospodarstvo Ukrayiny: Statystychnyy zbirnyk. (2011). Kyiv: Derzhavnyy komitet statystyky Ukrayiny.
2. Martyshev, F. G. (1973). Prudovoe rybovodstvo. Moskva: Vysshaja shkola.
3. Privezencev, Ju. A. (1991). Intensivnoe prudovoe rybovodstvo. Moskva.
4. Galasun, P. T., Panchenko, S. M., Haritonova, N. N., & Shpet, G. I. (1976). Rybovodno-biologicheskij kontrol' v prudovyh hozjajstvah. Moskva: Pishh.prom-st'.
5. Bessonov, N. M., & Privezencev, Ju. A. (1987). Rybohozjajstvennaja gidrohimija. Moskva: Agropromizdat.
6. Alimov, A. F. (1989). Vvedenie v produkcionnuju gidrobiologiju. Leningrad.
7. Sherman, I. M. (1972). Vyrashhivanie posadochnogo materiala belogo amura (Ctenopharyngodon idella Vаl.) v prudah juga Ukrainy. Extented abstract of candidate’s thesis. Chernovtsy.
8. Sherman, I. M. (1973). Vlijanie temperatury na kormovye kojefficienty nekotoryh vidov rastitel'nosti pri kormlenii segoletkov belogo amura. Akklimatizacija rastitel'nojadnyh ryb v vodoemah SSSR: nauch. konf. Kishinev, 41-42.
9. Nikol'skij, G. V., & Verigin, B. V. (1966). Osnovnye biologicheskie osobennosti belogo amura i tolstolobikov i ih akklimatizacija v vodoemah strany. Rastitel'nojadnye ryby: Sbornik nauchnyh trudov. Moskva: Pishhevaja promyshlennost'.