Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 2(28): 14-21
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.02.014
УДК 639.311.053.1:556.114 (447)

pdf35

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ ЛЬВІВСЬКОГО РИБКОМБІНАТУ

Г. М. Добрянська, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт. Великий Любінь
А. П. Мельник, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Б. Г. Сярий, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт. Великий Любінь
М. З. Кориляк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт. Великий Любінь

Мета. Вивчення екологічного стану рибогосподарських водойм господарств «Рудники» та «Держів» Львівського рибкомбінату з метою створення у ставах оптимальних умов для вирощування риби.

Методика. Вирощування риби на рибдільниці «Рудники» проводилось у літньому маточному ставу № 12 площею 4,2 га. Став було зарибнено однорічками любінських лускатого і рамчастого коропів середньою масою 83,3 г за густоти посадки 1428 екз./га. На рибдільниці «Держів» вирощування риби проводилось у ставу № 1 площею 4,2 га. Став було зарибнено личинкою коропа за густоти посадки 18000 екз./га. Визначення гідрохімічних показників проводили за загальноприйнятими в аналітичній хімії методиками. Кількісне визначення концентрації важких металів у воді та донних відкладах здійснювали прямим всмоктуванням розчину у пропан-бутан-повітряне полум’я за допомогою абсорбційного спектрофотометра С-115-М1.

Результати. На підставі проведених досліджень визначено рівень забруднення рибогосподарських водойм Львівського рибкомбінату. Встановлено, що основні гідрохімічні показники, які характеризують якість ставової води, відповідають рибницьким нормативам. У ставовій воді господарства «Рудники» всі досліджувані важкі метали виявлені у вищих концентраціях, ніж в господарстві «Держів». В обох досліджуваних господарствах в донних відкладах зберігається тенденція до зростання концентрацій нікелю, значення яких переважали ГДК. В порядку зростання вмісту важких металів в донних відкладах їх можна розташувати в ряд: Fe – Mn – Zn – Cd – Pb – Co – Cu – Ni.

Наукова новизна. Вперше досліджено екологічний стан рибогосподарських водойм рибдільниць «Рудники» та «Держів» Львівського рибкомбінату.

Практична значимість. Отримані показники екологічного стану рибогосподарських водойм дозволять створити в ставах оптимальні умови для вирощування риби.

Ключові слова: гідрохімічний режим, важкі метали, донні відклади.

ЛІТЕРАТУРА

1. Перевозников М. А. Тяжелые металлы в пресноводных экосистемах / М. А. Перевозников, Е. А. Богданова. — С-Пб. : ГосНИОРХ, 1999. — 226 с.
2. Мур Дж. Тяжелые металлы в природных водах. Контроль и оценка влияния / Дж. Мур, С. Рамамурти. — М. : Мир, 1987. — 288 с.
3. Горев Л. Н. Региональная гидрохимия / Л. Н. Горев, А. М. Никаноров, В. И. Пелешенко. — К. : Выща школа, 1989. — 280 с.
4. Нахшина Е. П. Тяжелые металлы в системе “вода – донные отложения” водоемов (обзор) / Е. П. Нахшина // Гидробиологический журнал. — 1985. — Т. 21, № 2. — С. 80—90.
5. Линник П. Н. Тяжелые металлы в поверхностных водах Украины: содержание и формы миграции / П. Н. Линник // Гидробиологический журнал. — 1999. — Т. 35, № 2. — С. 22—42 .
6. Линник П. Н. Донные отложения водоемов как потенциальный источник вторичного загрязнения водной среды соединениями тяжелых металлов / П. Н. Линник. // Гидробиологический журнал. — 1999. — Т. 35, № 2. — С. 97—109.
7. Аналітична хімія поверхневих вод / [Набиванець Б. Й., Осадчий В. І., Осадча Н. М. , Набиванець Ю. Б.]. — К. : Наукова думка, 2007. — 456 с.
8. Алекин О. А. Руководство по химическому анализу вод суши / Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. — Л. : Гидрометеоиздат, 1973. — 270 с.
9. Хавезов И. Атомно-абсорбционный анализ / И. Хавезов, Д. Цалев. — Л. : Химия, 1983. — 144 с.
10. Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных елементов : ГОСТ 26929-94. — [Действует с 1997-03-07]. — Киев : Госстандарт Украины, 1997 — 16 c.
11. Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных елементов : ГОСТ 30178-96. — [Действует с 1997-03-26]. — Минск : Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1997 — 12 c.
12. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми : СОУ–05.01.–37–385: 2006. — [Чинний від 2007-07-16]. — Київ : Міністерство аграрної політики та продовольства України, 2013 — 22 c.