Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 1(27): 5-15
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.01.005
УДК 597.553:639.214(282.247.32)

pdf35

ДИНАМІКА ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ ЩУКИ (ESOX LUCIUS LINNAEUS, 1758) ПОНИЗЗЯ ДНІПРА У ЗВ’ЯЗКУ З ПРОМИСЛОМ

К. М. Гейна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
П. С. Кутіщев, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

Мета. Проаналізувати динаміку вікової структури щуки (Esox lucius Linnaeus, 1758) пониззя Дніпра за умов змін рівня промислового навантаження.

Методика. Аналіз промислової ситуації здійснений за даними офіційної рибопромислової статистики. Відбір іхтіологічних зразків проведено на контрольно-спостережних пунктах ІРГ НААН та безпосередньо на ловах. Врожайність молоді визначалася комплексом малькових знарядь лову на стаціонарній мережі станцій. Польова та камеральна обробка матеріалів проведена у відповідності до загальновизнаних методик.

Результати. Ретроспективний аналіз промислової ситуації у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі чітко вказує на існування сталої тенденції до зниження вилову представника аборигенної хижої іхтіофауни – щуки. При відносно однорідних показниках «врожайності» її молоді до зарегулювання стоку Дніпра і за умов сучасності промислові улови суттєво знизилися. Динаміка сучасної вікової структури щуки вказує на збільшення питомої ваги вікових груп, які формують поповнення промислової частини популяції (1 – 1+) та зменшення значимості складових правого крила вікового ряду. Невідповідність виявлених змін вікової структури до обсягів промислових уловів свідчить про посилений антропогенний тиск на вид.

Наукова новизна. Вперше проаналізована динаміка «врожайності» молоді та вікової структури промислових угруповань щуки пониззя Дніпра в процесі трансформації річкового стоку.

Практична значимість. Зниження промислових запасів хижаків у пониззі Дніпра призводить до змін якісної структури молоді риб у бік переважання малоцінних видів, чим погіршується харчова забезпеченість цінної промислової іхтіофауни. Збільшення чисельності щуки дозволить врегулювати напруженість у харчових стосунках риб.

Ключові слова. Дніпровсько-Бузька гирлова система, пониззя Дніпра, іхтіофауна, щука (Esox lucius Linnaeus, 1758), промислові улови, «врожайність», вікова структура.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гейна К. Н. Качественная структура промысловых уловов рыбы в Днепровско-Бугской устьевой системе в конце ХХ века / К. Н. Гейна // Воспроизводство естественных популяций ценных видов рыб : 2-я междунар. науч. конф. : матер. докл. — СПб : ФГБНУ «ГосНИОРХ», 2013 . — С. 95—97.
2. Уловы и современное состояние промысловых рыб Днепровско-Бугской устьевой области / Б. И. Правоторов, В. И. Саркисян, В. Н. Горбонос [и др.] // Рыбное хозяйство Украины. — 2005. — № 5 (40). — С. 15—18.
3. Гейна К. М. Ефективність відтворення та якісний склад молоді риб пониззя Дніпра на початку ХХІ століття / К. М. Гейна, В. М. Горбонос, Ю. К. Гейна // Современные рыбохозяйственные и экологические проблемы Азово-Черноморского региона : VIII Междунар. науч. конф. : матер. — Керчь : Издательский центр ЮгНИРО, 2013. — С. 178—181.
4. Гейна К. М. Умови відтворення та ефективність нересту риб Дніпровсько-Бузької гирлової системи / К. М. Гейна, В. М. Горбонос, Ю. К. Гейна // Рибогосподарська наука України. — 2011. — № 1. — С. 32—42.
5. Амброз А. Н. Рыбы Днепра, Южного Буга и Днепровско-Бугского лимана / Амброз А. Н. — К. : Издательство АН УССР, 1952. — 405 с.
6. Павлов П. Й. Стан запасів риби в нижньому Дніпрі до спорудження греблі Каховської ГЕС / П. Й. Павлов // Труди інституту гідробіології — 1958. — № 34. — С. 224—254.
7. Павлов П. И. Современное состояние запасов промысловых рыб нижнего Днепра и Днепровско-Бугского лимана и их охрана / Павлов П. И. — Киев, 1964. — 298 с. — [Рукопись деп. в ВИНИТИ, № 27-64].
8. Брюзгін В. Л. Структура нерестових стад і стан запасів основних промислових риб у пониззі Дніпра / В. Л. Брюзгін // Вплив зарегульованого стоку на біологію та чисельність промислових видів риб — К. : Наукова думка, 1967. — С. 91—128.
9. Владимиров В. И. Размножение рыб в условиях зарегулированного стока реки / Владимиров В. И., Сухойван П. Г., Бугай Н. С. — К. : Издательство АН УССР, 1968. — 394 с.
10. Павлов П. Й. Личинкохордові (асцидії, апендикулярії), безчерепні (головохордові) хребетні (круглороті, хрящові риби, кісткові риби – осетрові, оселедцеві, анчоусові, лососеві, харіусові, щукові, умброві) / Павлов П. Й. — К. : Наукова думка, 1980. — 352 с. — (Фауна України. Риби. Т. 8, вип. 1).
11. Щербуха А. Я. Риби наших водойм / Щербуха А. Я. — К. : Наукова думка, 1986. — 384 с.
12. Щербуха А. Я. К изучению морфологической изменчивости щуки обыкновенной некоторых рек Украины / А. Я. Щербуха // Вестник зоологии. — 1974. — № 2. — С. 45—49.
13. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб / Правдин И. Ф. — М. : Пищевая промышленность, 1966. — 376 с.
14. Спаковская В. Д. К методике определения плодовитости у единовременно и порционно нерестующих рыб / В. Д. Спаковская, В. А. Григораш // Типовые методики исследований продуктивности видов рыб в пределах их ареалов — Вильнюс : Моклас, 1976. — С. 54—62.
15. Расс Т. С. Методическое руководство по сбору икринок, личинок и мальков рыб / Т. С. Расс, И. И. Казанова. — М. : Пищевая промышленность, 1966.
— 42 с.
16. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України. — К. : ІРГ УААН, 1998. ― 46 с.
17. Брюзгин В. Л. Методы изучения роста рыб по чешуе, костям и отолитам / Брюзгин В. Л. — К. : Наукова думка, 1969. — 187 с.
18. Чугунова Н. И. Руководство по изучению возраста и роста рыб / Чугунова
Н. И. — М., 1959. — 164 с.
19. Залумі С. Г. Видовий склад, поширення та врожайність молоді риб пониззя Дніпра у зв’язку з зарегулюванням і скороченням стоку / С. Г. Залумі // Вплив зарегульованого стоку на біологію та чисельність промислових видів риб — К. : Наукова думка, 1967. — С. 70—90.