Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 1(27): 5-15
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.01.005
УДК 597.553:639.214(282.247.32)

pdf35

DYNAMICS OF PIKE (ESOX LUCIUS LINNAEUS, 1758) AGE STRUCTURE IN THE DNIEPER LOWER REACHES IN CONNECTION WITH FISHING

K. Geina, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kуiv
P. Kutishchev, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Kherson State Agrarian University, Kherson

Purpose. To analyze the dynamics of pike (Esox luceus Linnaeus, 1758) age structure of the Dnieper lower reaches in conditions of the modification of fishing pressure.

Methodology. An analysis of fishing situation has been performed based on data of official fishery statistics. Fish sampling was done at control-observation posts of the Institute of Fisheries of the NAAS of Ukraine and directly in the fishery. Juvenile fish yield was determined using a complex of fry fishing gears using a stationary net-station. Field and cameral processing of the material was performed using generally accepted methods.

Findings. A retrospective analysis of the situation in the Dnieper-Bug lower reach system clearly indicates on the presence of continuous tendency of catch decline of representative of native fish fauna – pike. With relatively uniform indices of the “yield” of its juveniles before Dnieper flow impoundment and in conditions of present time, its commercial catches significantly dropped. The dynamics of pike current age structure indicates on an increase of relative density of age groups, which form the recruitment of the commercial portion of the population (1-1+) and a decrease of importance of the component of the right side of age series. A discrepancy between the observed changes of the age group and commercial harvest quantities indicates on increased human pressure on this species.

Originality. For the first, we analyzed the dynamics of fish juvenile “yield” and age structure of pike commercial stock of the Dnieper lower reaches in the river flow transformation process.

Practical value. A decrease of the ichthyomass of piscivorous fishes in the Dnieper lower reaches results in changes of fish populations of littoral biotopes towards the prevalence of the dominance of coarse species that lead to a deterioration of forage availability for a number of valuable commercial species. An increase of the number of pike can regulate the strain in trophic relationships.

Key words: Dnieper-Bug estuarine system, Dnieper lower reaches, ichthyofauna, pike (Esox lucius Linnaeus, 1758), commercial harvest, yield, age structure

REFERENCES

1. Gejna, K. N. (2013). Kachestvennaja struktura promyslovyh ulovov ryby v Dneprovsko-Bugsko just'evoj sisteme v konce ХХ veka. Vosproizvodstvo estestvennyh populjacij cennyh vidov ryb, 95-97. 
2. Pravotorov, B. I., Sarkisjan, V. I., Gorbonos, V. N., & Gejna, K. N. (2005). Ulovy i sovremennoe sostojanie promyslovyh ryb Dneprovsko-Bugskoj ust'evoj oblasti. Rybnoe hozjajstvo Ukrainy, 5 (40), 15-18.
3. Heyna, K. M., Horbonos, V. M., & Heyna, Yu. K. (2013). Efektyvnist' vidtvorennya ta yakisnyy sklad molodi ryb ponyzzya Dnipra na pochatku ХХstolittya. Sovremennye rybokhozyaystvennye i ekologicheskie problemy Azovo-Chernomorskogo regiona : VIII Mezhdunarod. nauch. konf. : mater.(pp. 178–181). Kerch' : Izdatel'skiy tsentr YugNIRO.
4. Heyna, K. M., Horbonos, V. M., & Heyna, Yu. K. (2011). Umovy vidtvorennya ta efektyvnist' nerestu ryb Dniprovs'ko-Buz'koyi hyrlovoyi systemy. Rybohospodars'ka nauka Ukrayiny, 1, 32-42.
5. Ambroz, A. N. (1952). Ryby Dnepra, Juzhnogo Buga i Dneprovsko-Bugskogo limana. Kiev: Izdatel'stvoANUSSR.
6. Pavlov, P. Y. (1958). Stan zapasiv ryby v nyzhn'omu Dnipri do sporudzhennya hrebli Kakhovs'koyi HES. Tr. inst. hidrobiol., 34, 224-254.
7. Pavlov, P. I. (1964). Sovremennoe sostojanie zapasov promyslovyh ryb nizhnego Dnepra i Dneprovsko-Bugskogo limana i ih ohrana. Kiev. Rukopis' dep. v VINITI.
8. Bryuzhin, V. L. (1967). Struktura nerestovykh stad i stan zapasiv osnovnykh promyslovykh ryb u ponyzzi Dnipra. Vplyv zarehul'ovanoho stoku na biolohiyu ta chysel'nist' promyslovykh vydiv ryb. Kiev : Naukova dumka.
9. Vladimirov, V. I., Suhojvan, P. G., & Bugaj, K. S. (1968). Razmnozhenie ryb v uslovijah zaregulirovanogo stoka reki. Kiev: AN USSR.
10. Pavlov, P. Y. (1980). Lychynkokhordovi (astsydiyi, apendykulyariyi), bezcherepni (holovokhordovi) khrebetni (kruhloroti, khryashchovi ryby, kistkovi ryby – osetrovi, oseledtsevi, anchousovi, lososevi, khariusovi, shchukovi, umbrovi). Fauna Ukrayiny. Ryby, Vol. 8, 1. Kyiv : Naukova dumka.
11. Shcherbukha, A. Ya. (1986). Ryby nashykh vodoym. Kyiv : Naukova dumka.
12. Shherbuha, A. Ja. (1974). K izucheniju morfologicheskoj izmenchivosti shhuki obyknovennoj nekotoryh rek Ukrainy. Vestnik zoologii, 2, 45-49.
13. Pravdin, I. F. (1966). Rukovodstvo po izucheniju ryb. Moskva : Pishhevaja promyshlennost'.
14. Spakovskaja, V.D., & Grigorash, V.A. (1976). K metodike opredelenija plodovitosti u edinovremenno i porcionno nerestujushhih rybTipovye metodiki issledovanij produktivnosti vidov ryb v predelah ih arealov. Vil'njus: Moklas. 
15. Rass, T. S., & Kazanova, I. I. (1966). Metodicheskoe rukovodstvo po sboru ikrinok, lichinok i mal'kov ryb. Moskva : Pishhevaja promyshlennost'. 
16. Metodyka zboru i obrobky ikhtiolohichnykh i hidrobiolohichnykh materialiv z metoyu vyznachennya limitiv promyslovoho vyluchennya ryb z velykykh vodoskhovyshch i lymaniv Ukrayiny.(1998). Kyiv.
17. Brjuzgin, V. L. (1969). Metody izuchenija rosta ryb po cheshue, kostjam i otolitam. Kiev : Naukova dumka.
18. Chugunova, N. I. (1959). Rukovodstvo po izucheniju vozrasta i rosta ryb. Moskva.
19. Zalumi, S. H. (1967). Vydovyy sklad, poshyrennya ta vrozhaynist' molodi ryb ponyzzya Dnipra u zv"yazku z zarehulyuvannyam i skorochennyam stoku. Vplyv zarehul'ovanoho stoku na biolohiyu ta chysel'nist' promyslovykh vydiv ryb. Kyiv: Naukova dumka.