Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 1(19): 53-61
УДК 639.371.15:597.553.2(28)

pdf35

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ХАРІУС (THYMALLUS THYMALLUS L.) БАСЕЙНУ р. ТЕРЕБЛЯ ТА АСПЕКТИ ЙОГО ШТУЧНОГО ВІДТВОРЕННЯ

А. І. Мрук, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
І. Й. Великопольський, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
В. І. Устич, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Представлено морфологічну характеристику та результати штучного відтворення європейського харіуса (Thymallus thymallus L.) басейну р. Теребля. Нерестове стадо харіуса в р. Теребля складається з плідників 3–4 років. За аналогічної середньої довжини тіла 20,4 см самиці мали масу 70,8 г, а самці — 69 г. Середня робоча плодючість самиць становила 1059 ікринок, об’єм еякуляту в самців — 0,05–0,2 мл, рухливість сперміїв у середньому тривала 24 с. Виживаність ікринок під час інкубації була 21–30%, виживаність під час підрощування личинок живими кормами — 26,3%, маса цьоголіток — 2–5 г за довжини тіла 5–7 см.

ЛІТЕРАТУРА
1. Литвиненко А.И. Семенченко С.М. Современное состояние запасов и искусственного воспроизводства ценных видов рыб Сибири и Урала // Материалы междунар. науч.-практ. конф. “Аквакультура Европы и Азии: реалии и перспективы развития и сотрудничества” (1–7 августа 2011 г., Улан-Удэ); под общ. ред. д-ра биол. наук А.И. Литвиненко. — Тюмень, 2011. — С. 107–110.
2. Бобков А.И. Потенциальные объемы искусственного воспроизводства байкальского омуля и других ценных видов рыб в озере Байкал // Материалы междунар. науч.-практ. конф. “Аквакультура Европы и Азии: реалии и перспективы развития и сотрудничества (1–7 ав- густа 2011 г., Улан-Удэ); под общ. ред. д-ра биол. наук А.И. Литвиненко. — Тюмень, 2011. — С. 15–17.
3. Jankovic D. Sistematik i ekologija lipjena Jugoslavije // Bioloski Institut., Beograd. — 1960. — 144 s.
4. Dyk V. Lipan podhorni [Thymallus thymallus (L) 1758] v ruznyh nadmorskych polohach CSR a Zakarpatske Ukrajiny SSSR. // Vydavatel’stvo Slovenskej Akademie vied v Bratislave. — Bratislava 1958. — 31 s.
5. Уолтон И. Философия рыбалки // ОЛМА Медиа Групп. — М., 2011. — С. 199–205.
6. Фауна України. — К., 1986. — Т. 8, вип. 1.
7. Протасов А.А. Состояние сырьевых запасов ручьевой и радужной форели в реках Закарпатской области УССР // Отчет НИИ прудового и озерно-речного рыбного хозяйства. — Львов, 1948. — 76 с.
8. Червона книга України (Тваринний світ) [ред. М.М. Щербак]. — К.: Українська енциклопедія, 1994. — 456 с.
9. Червона книга України (Тваринний світ) [ред. член-кор. І.А. Акімов]. — К.: Глобалконсалтинг, 2009. — 624 с.
10. Мрук А.І., Устич В.І., Маслянка І.І. Сучасний стан та перспективи відтворення цінних лососевих видів риб в Закарпатті // Науч. сборник “Проблемы воспроизводства аборигенных видов рыб”. — К.: Світ рибалки, 2005. — С. 196–200.
11. Didenko A., Mruk A., Kruzhylina S. Challenges to restoration of salmonids in streams of the Ukrainian part of the Carpathians // International Workshop on the Restoration of Fish Populations, September 1–4, 2009. — Dusseldorf, Germany. — Р. 25.
12. Didenko A., Mruk A. Conservation and restoration of nativ salmonids in Ukrainian Carpathians: perspectives and challenges // International Symposium / Advances in the Population Ecology of Stream Salmonids / May 17–23, 2010. Luarca, Asturias, Spain.
13. Журавлев О.И. Товарное разведение байкальского хариуса // Рыбное хозяйство. — 2005.
— № 4. — С. 29–317.
14. Dobosz S., Goryczko K., Grudniewska J. Kuzminski Zaktad Hodowli Ryb Lososiowatych Rutki Proba bilansu cwiercwiecza dziatalnosci // Komunikaty rybackie. — 2009. — № 6. — Р. 20–24.
15. Szmyt M., Gudniewska J. Aktualny stan prac poswieconych aktywnej осhronie lipienia europejsiego (Thymallus thymallus L.) // Komunikaty rybackie. — 2005. — № 2. — Р. 27–30.
16. Gudniewska J., Dobosz S., Szmyt M. Produkcja mantriatu zarybieniowego lipienia dla rzek pomorskich w latach 2003–2005 // Komunikaty rybackie. — 2006. — № 4. — Р. 15–20.
17. Gudniewska J., Szmyt M. Produkcjamateriatu zarybieniowego lippienia dla rzek pomorskich // Komunikaty rybackie. — 2003. — № 2. — Р. 8–10.
18. Hryc M., Kowalewska-Hryc I., Epler P. Wplyw zywieniawybranymi paszami na podcow larw i narybky lipienia // Komunikaty rybackie. — 2006. — № 1.
19. Козлов В.И., Козлов А.В. Комерческая аквакультура. — М., 2008. — 166 с.
20. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. — М.: Пищ. пром-сть, 1966. — 376 с.
21. Горкавий В.К., Ярова В.В. Математична статистика. — К.: Професіонал, 2004. — 384 с.
22. Канидьев А.Н., Новоженин Н.П., Гамыгин Е.А., Титарев Е.Ф. Инструкция по разведению радужной форели. — ВНИИПРХ, 1985. — 60 с.
23. Mruk A., Ustych V. First experience of artificial reproduction of the european grayling (Thymallus thymallus) in Ukraine // International Workshop on the Restoration of fish Populations (Dusseldorf, Germany, 1–5 Sept. 2009) — Dusseldorf, 2009. — P. 63.
24. Мрук А. Штучне відтворення європейського харіуса Thymallus thymallus (L) // Материалы междунар. конф. “Сбалансированное природопользование: современный взгляд, тенденции и перспективы”. — Херсон, 2010. — С. 57–58.