Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 1(19): 36-41
УДК 574.5:639.311:576.8

pdf35

СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ БАКТЕРІАЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ РИБНИЦЬКИХ СТАВІВ

В. І. Щербак, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
Н. М. Пономаренко, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Встановлено роль бактеріофлори у формуванні та трансформації потоків енергії на різні рівні організації, розроблено схему структурної організації бактеріального населення екосистеми рибницьких ставів.

ЛІТЕРАТУРА
1. Утевский Н.Л. Микробиология с техникой микробиологических исследований. — М.: Медицина, 1975. — 171 с.
2. Пономаренко Н.М., Щербак В.І. Відходи пивоварного виробництва у формуванні природної кормової бази аквакультури // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спец. вип. Гідроекологія, 2010. — № 2. — С. 405–408.
3. Антипчук А.Ф. О преобладании кокков в бактериопланктоне // Гидробиологический журнал. — 1975. — Т. ХІ, № 6. — С. 64–65.
4. Дворецький А.І., Ємець Г.П., Базьоркіна С.О. Водна мікробіологія. — Дніпропетровськ, 2000.
— 91 с.
5. Кражан С.А., Григоренко Т.В., Колос О.М., Коба С.А. Гідрохімічний режим та природна кормова база вирощувальних ставів при застосуванні відходів пивоварного виробництва // Рибогосподарська наука. — 2009. — № 4. — С. 20–27.
6. Кузнецов С.І. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в озерах. — Л.: Наука, 1952. — 300 с.
7. Разумов А.С. Взаимоотношения между сапрофитными бактериями и планктоном в водоемах // Вопросы санитарной бактериологии.— АМН СССР, 1948. — 160 с.
8. Антипчук А.Ф., Кірєєва І.Ю. Водна мікробіологія. — К.: Видавничий центр НАУ, 2003. — 224 с.
9. Михеева И.В., Федоренко В.И., Михеев П.В. Микробиологические процессы в интенсивно эксплуатируемых рыбоводных прудах. Структура функциональных сообществ микроорганизмов. — Новосибирск: Наука, 1986. — 247 с.
10. Кузнецов С.И. Микрофлора озер и ее геохимическая деятельность. — Л.: Наука, 1970. — 440 с.
11. Кузнецов Е.А. Бактериопланктон в экосистеме рыбоводных прудов с интенсивной поликультурой. — Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — М., 1979. — 24 с.
12. Strzelczyk E., Mielczarek A. Comparative stadies on metabolic activity of planctonic, bentic and epiphytic bacteria // Hydrobiologia. — 1971. — 38, № 1. — P. 67–79.
13. Родина А.Г. Микроорганизмы и повышение рыбопродуктивности прудов. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. — 171 с.
14. Щербак В.І., Пономаренко Н.М. Екологічний стан та якість води вирощувальних ставів за бактеріологічними показниками при внесенні органічних удобрювачів // Таврійський науковий вісник. — Херсон, 2011. — Вип. 76. — С. 329–333.
15. Щербина А.К. Болезни рыб. — К.: Урожай, 1973. — 404 с.