Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 1(19): 36-41
УДК 574.5:639.311:576.8

pdf35

THE STRUCTURAL ORGANIZATION OF THE BACTERIAL POPULATION OF FISH PONDS

V. Scherbak, Institute of hydrobiology NAS, Kyiv
N. Ponomarenko, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Found that role bakterioplankton in formation and transformation of streams of energy on different drop the organizations, and the scheme of the structural organization of the bacterial population of an ecosystem of fish ponds.

REFERENCES

1. Utevskij, N. L. (1975). Mіkrobiologija s tehnikoj mikrobiologicheskih issledovanij. Moskva: Medicina.
2. Ponomarenko, N. M., Shcherbak, V. I. (2010). Vidkhody pyvovarnoho vyrobnytstva u formuvanni pryrodnoi kormovoi bazy akvakultury. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni V. Hnatiuka. Seriia: Biolohiia. Spets. vyp. Hidroekolohiia, 2, 405-408.
3. Antipchuk, A. F. (1975). O preobladanii kokkov v bakterioplanktone. Gidrobіologicheskij zhurnal, XІ, 6, 64–65.
4. Dvoretskyi, A. I., Yemets, H. P., & Bazorkina, S. O. (2000). Vodna mikrobiolohiia. Dnipropetrovsk.
5. Krazhan, S. A., Hryhorenko, T. V., Kolos, O. M., & Koba, S. A. (2009). Hidrokhimichnyi rezhym ta pryrodna kormova baza vyroshchuvalnykh staviv pry zastosuvanni vidkhodiv pyvovarnoho vyrobnytstva. Rybohospodarska nauka, 4, 20-27.
6. Kuznetsov, S. І. (1952). Rol' mikroorganizmov v krugovorote veshchestv v ozerakh. Leningrad : Nauka.
7. Razumov, A. S. (1948). Vzaimootnoshenija mezhdu saprofitnymi bakterijamii planktonom vvodoemah. Voprosy sanitarnoj bakteriologii. AMN SSSR.
8. Antypchuk, A. F., & Kirieieva, I. Yu. (2003). Vodna mikrobiolohiia. Kyiv : Vydavnychyi tsentr NAU.
9. Miheeva, I. V., Fedorenko, V. I. , & Miheev, P. V. (1986). Mikrobiologicheskie processy v intensivno jekspluatiruemyh rybovodnyh prudah. Struktura funkcional'nyh soobshhestv mikroorganizmov. Novosibirsk : Nauka.
10. Kuznecov, S. I. (1970). Mikroflora ozer i ee geohimicheskaja dejatel'nost'. Leningrad : Nauka.
11. Kuznecov, E. A. (1979). Bakterioplankton v jekosisteme rybovodnyh prudov s intensivnoj polikul'turoj. Extended abstract of candidate’s thesis. Moskva.
12. Strzelczyk, E., & Mielczarek, A. (1971). Comparative stadies on metabolic activity of planctonic, bentic and epiphytic bacteria. Hydrobiologia, 38, 1, 67-79.
13. Rodina, A. G. (1958). Mikroorganizmy i povyshenie ryboproduktivnosti prudov. Moskva; Leningrad : Izd-vo AN SSSR.
14. Shcherbak, V. I., & Ponomarenko, N. M. (2011). Ekolohichnyi stan ta yakist vody vyroshchuvalnykh staviv za bakteriolohichnymy pokaznykamy pry vnesenni orhanichnykh udobriuvachiv. Tavriiskyi naukovyi visnyk, 76. Kherson, 329-333.
15. Shcherbina, A. K. (1973). Bolezni ryb. Kiev : Urozhay.