Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 1(19): 4-8
УДК 597-19(282.247.327.2)

pdf35

ПОКАЗНИКИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ІХТІОФАУНИ ДНІПРОВСЬКИХ ВОДОСХОВИЩ ЯК ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ВЕЛИЧИНУ ПРОМИСЛОВИХ УЛОВІВ РИБИ

І. Ю. Бузевич,   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Наведено оцінку біологічного різноманіття іхтіофауни дніпровських водосховищ з точки зору величини доступного для експлуатації промислового запасу риб. Показано, що порівняно із періодом сталої промислової експлуатації показники біорізноманіття іхтіофауни характеризувались у цілому позитивною динамікою. Встановлено негативну залежність між показниками біологічного різноманіття і обсягами промислових уловів риби.

ЛІТЕРАТУРА
1. Алимов А.Ф. Элементы теории функционирования водных екосистем / А.Ф. Алимов. — СПб.: Наука, 2000. — 147 с.
2. Протасов А.А. Биоразнообразие и его оценка. Концептуальная диверсикология / А.А. Протасов. — К., 2002. — 106 с.
3. Терещенко В.Г. Оценка различных индексов для выражения биологического разнообразия сообщества / В.Г. Терещенко, Л.И. Терещенко, М.М. Сметанин // Биоразнообразие: степень таксономической изученности. — М.: Наука, 1994. — С. 86–98.
4. Гиляров A.M. Индекс разнообразия и экологическая сукцессия / А.М. Гиляров // Журн. общ. биол. — 1969а. — Т. 39, № 6. — С. 652–657.
5. Shannon С. The Mathematical Theory of Communication / С. Shannon, W. Weaver. — Urbana (Illinois): Univ. of Illinois Press, 1963. — 345 р.
6. Озинковская С.П. Рыбохозяйственное изучение водохранилищ днепровского каскада / С.П. Озинковская // Рибне господарство. — К., 2000. — Вип. 56–57. — С. 155–162.
7. Разработать методы повышения рыбопродуктивности днепровских водохранилищ и водоемов нижнего Днепра / Отчет по НИР (заключительный 1986–1990 гг.) / УкрНИИРХ. — 01.84.0074859; № ГР 87056478; Инв. № 03484578511. — К., 1990. — 249 с.
8. “Вивчити механізми функціонування біогеоценозів внутрішніх водних об’єктів України загальнодержавного значення” / Звіт по НДР (заключний 2006–2010 рр.) / ІРГ УААН. —
№ ДР 0110U002811; — К., 2010. — 368 с.
9. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України: № 166: Затв. наказом Держкомрибгоспу України 15.12.98. — К., 1998. — 47 с.
10. Hutchinson G. The concept of pattern in ecology / G. Hutchinson // Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. — 1953. — V. 105. — P. 1–12.
11. Одум Ю. Экология: в 2 т. / Ю. Одум; пер. с англ. Б.Я. Виленкина; под ред. В.Е. Соколова — М.: Мир, 1986. — Т. 2. — 376 с.
12. Бузевич І.Ю. Сучасний стан промислу на дніпровських водосховищах / І.Ю. Бузевич // Рибне господарство. — 2004 — Вип. 63. — С. 16–18.