Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 1(19): 4-8
УДК 597-19(282.247.327.2)

pdf35

INDICES OF BIODIVERSITY OF ICHTHYOFAUNA OF THE DNIEPER RESERVOIRS AS FACTORS AFFECTING THE AMOUNT OF COMMERCIAL FISH CATCHES

І. Buzevich, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

The article contains an assessment of biodiversity of ichthyofauna of the Dnieper reservoirs from the point of view of commercial fish stocks accessible for exploitation. It was shown that compared to the period of stable commercial exploitation, the biodiversity indices as a whole were characterized by positive dynamics. It was found a negative relationship between biodiversity indices and amounts of commercial fish catches.

REFERENCES

1. Alimov, A. F. (2000). Jelementy teorii funkcionirovanija vodnyh ekosistem. Sankt-Peterburg : Nauka.
2. Protasov, A. A. (2002). Bioraznoobrazie i ego ocenka. Konceptual'naja diversikologija. Kiev.
3. Tereshhenko, V. G., Tereshhenko, L. I., & Smetanin, M. M. (1994). Ocenka razlichnyh indeksov dlja vyrazhenija biologicheskogo raznoobrazija soobshhestva. Bioraznoobrazie: stepen' taksonomicheskoj izuchennosti. Moskva : Nauka, 86-98.
4. Giljarov, A. M. (1969). Indeks raznoobrazija i jekologicheskaja sukcessija. Zhurn. obshh. biol., 39, 6, 652-657.
5. Shannon, С., & Weaver, W. (1963).The Mathematical Theory of Communication. Urbana (Illinois): Univ. of Illinois Press.
6. Ozinkovskaja, S. P. (2000). Rybohozjajstvennoe izuchenie vodohranilishh dneprovskogo kaskada. Ribne gospodarstvo, 56-57, 155-162.
7. UkrNIIRH. (1990). Razrabotat' metody povyshenija ryboproduktivnosti dneprovskih vodohranilishh i vodo- emov nizhnego Dnepra. Otchet po NIR (zakljuchitel'nyj 1986–1990 gg.) 01.84.0074859; № GR 87056478; Inv. № 03484578511. Kiev.
8. IRH UAAN. (2010). Vyvchyty mekhanizmy funktsionuvannia bioheotsenoziv vnutrishnikh vodnykh obiektiv Ukrainy zahalnoderzhavnoho znachennia. Zvit po NDR (zakliuchnyi 2006–2010 rr.). № DR 0110U002811. Kyiv.
9. Metodyka zboru i obrobky ikhtiolohichnykh i hidrobiolohichnykh materialiv z metoiu vyznachennia limitiv promyslovoho vyluchennia ryb z velykykh vodoskhovyshch i lymaniv Ukrainy: № 166: Zatv. nakazom Derzhkomrybhospu Ukrainy 15.12.98. (1998). Kyiv.
10. Hutchinson, G. (1953). The concept of pattern in ecology. Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 105,1-12.
11. Odum, Ju. (1986). Jekologija: v 2 t., 2. Vilenkin, B. Ja. (Trans.), Sokolov, V. E. (Ed.). Moskva : Mir.
12. Buzevych, I. Yu. (2004). Suchasnyi stan promyslu na dniprovskykh vodoskhovyshchakh. Rybne hospodarstvo, 63, 16-18.