УДК 597-1.05 (282.247.326.8)

pdf35

ВМІСТ ВІЛЬНИХ АМІНОКИСЛОТ У М’ЯЗАХ ПРОМИСЛОВИХ РИБ ВЕРХНЬОЇ ДІЛЯНКИ ЗАПОРІЗЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

Є. В. Федоненко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ
Т. С. Шарамок,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ
І. Є. Мельник, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

Встановлено, що на вміст вільних амінокислот в організмі промислових риб впливає характер їх харчування. Залежно від типу харчування даних видів риб у їх м’язах переважали амінокислоти, що належать до аліфатичної або циклічної групи. Відсутність вільного триптофану в м’язовій тканині всіх досліджуваних риб у літній період вказує на те, що кормова база як для хижих риб, так і бентофагу була гранично можливою.

ЛІТЕРАТУРА
1. Курант З.В. Роль вільних амінокислот в адаптаційно-компенсаторних процесах в організмі риб за дії йонів важких металів // Наук. зап. Сер.: Біологія. — Тернопіль: Тернопільський педуніверситет, 2001. — №3 (14). — С. 205–206.
2. Сидоров В.С. Аминокислоты рыб // Биохимия молоди пресноводных рыб. — Петрозаводск, 1985. — С. 103–137.
3. Яковенко Б.В., Мехед О.Б. Концентрація гліцину та інших амінокислот у водоймах // Наук. зап. Сер.: Біологія. — Тернопіль: Терноп. педуніверситет, 2001. — № 3 (14). — С. 242– 243.
4. Практикум по биохимии. — М.: Моск. университет, 1989. — 132 с.
5. Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика. — Минск: Выш. школа, 1967. — 326 с.
6. Штеменко Н.І., Сорочан О.О. Амінокислоти: класифікація, властивості, біологічна роль. — Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2004. — 67 с.