УДК 639.3/.6

pdf35

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

І. І. Грициняк,   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Третяк, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Визначено пріоритетні завдання наукового забезпечення рибного господарства України відповідно до НТП “Рибництво” — “Наукове забезпечення розвитку аквакультури та підвищення ефективності використання водних біоресурсів внутрішніх водойм України”. Наведено дані щодо основних напрямів науково-дослідних робіт Інституту рибного господарства УААН, спрямованих на виконання низки фундаментальних та прикладних завдань з питань збереження сталого розвитку і вивчення біологічних ресурсів водних екосистем, селекції та генетики в рибництві, діагностики, профілактики та боротьби з хворобами риб, розроблення нових екологічно й економічно доцільних підходів ведення аквакультури з урахуванням останніх тенденцій в умовах господарювання.

ЛІТЕРАТУРА
1. Томіленко В.Г., Бех В.В., Осіпенко М.І., Павліщенко В.М., Шапошник В.Г. Перший етап фор-
мування нового стада малолускатого коропа та ремонтного стада нивківського лускатого
внутрішньопорідного типу в північно-східному регіоні України, на прикладі Лебединської
РМС // Рибне господарство. — К.: Аграр. наука, 2002. — Вип. 61. — С. 41–45.
2. Бех В.В. Концепція розвитку селекційно-племінної справи в рибництві України // Домашня
ферма. — 2005. — № 2. — С. 20–21.
3. Бех В.В., Томіленко В.Г., Осіпенко М.І., Марценюк В.П. Сучасний стан науково-дослідних робіт з виведення малолускатого коропа нового типу для рибних господарств України // Розведення і генетика тварин. — 2005. — Вип. 39. — С. 51–56.
4. Третяк О.М., Грициняк І.І., Бех В.В., Бузевич І.Ю. Програмні завдання розвитку рибного
господарства на внутрішніх водоймах України // Рибне господарство. — К.: Аграр. наука,
2005. — Вип. 64. — С. 3–8.
5. Томіленко В.Г. Сучасний стан селекційно-племінної роботи в коропівництві // Організація
селекційно-племінної роботи. — К., 2006. — С. 43–47.
6. Гринжевський М.В., Андрющенко А.І., Третяк О.М., Озінковська С.П., Борбат М.О. Наукове
обґрунтування вселення цінних об’єктів аквакультури у внутрішні водойми України для підви-
щення їх рибопродуктивності // Рибне господарство. — К.: Аграр. наука, 1999. — Вип. 51. —
С. 3–27.
7. Гринжевський М.В., Пекарський А.В. Економічна ефективність вирощування товарної риби
за трилітнього циклу. — К.: Світ, 2000. — 167 с.
8. Дмитриев В.Л., Бех В.В., Кучеренко А.П. Первый этап селекции растительноядных рыб на
юге Украины // Материалы междунар. науч.-практ. конф. “Пресноводная аквакультура
в Центральной и Восточной Европе: достижения и перспективы”. Киев, 18–21 сентября
2000 г. — К., 2000. — С. 86–88.
9. Дмитриев В.Л., Бех В.В., Кучеренко А.П. К вопросу создания новой ресурсосберегающей технологии по выращиванию и формированию племенного материала растительноядных рыб
в условиях юга Украины // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. “Проблемы воспроиз-
водства растительноядных рыб, их роль в аквакультуре”. — Краснодар, 2000. — С. 16–17.
10. Програма селекційно-племінної роботи в рибництві України на період до 2012 року / С.І. Алимов, В.С. Іванов, М.О. Борбат, М.Ф. Євтушенко, М.В. Гринжевський, А.І. Андрющенко,
О.М. Третяк, В.В. Бех, В.Г. Томіленко, Є.П. Губанів, І.І. Сіробаба, О.А. Солодовников, С.В.
Василець // Рибне господарство України: стан та перспективи / За ред. С.І. Алимова. —
К.: Вища освіта. — 2003. — С. 90–112.
11. Мрук А.І. Рибницько-біологічна характеристика плідників райдужної форелі у ВАТ Закар-
патський рибокомбінат // Рибне господарство. — К.: Аграр. наука, 2004. — Вип. 63. —
С. 170–173.
12. Олексик В.І., Мрук А.І. Досвід розведення форелі у ВАТ “Закарпатський рибокомбінат”
// Матеріали наук.-практ конф. “Проблеми і перспективи розвитку аквакультури в Україні”,
14–15 червня, 2004. — К., 2004. — С. 63–68.
13. Мрук А.І., Олексик В.І. Моніторинг продуктивних показників плідників райдужної форелі
// Рибне господарство. — К.: Аграр. наука, 2006. — Вип. 65. — С. 53–59.
14. Онученко О.В., Третяк О.М., Кулішов О.В., Ганкевич Б.О. Результати експериментальних робіт з відтворення та вирощування веслоноса в Україні // Рибне господарство. — К.: Аграр.
наука, 2001. — Вип. 59–60. — С. 17–22.
15. Онученко О.В., Третяк О.М., Кулішов О.В. Основи рибогосподарського освоєння веслоноса
Polyodon spathula (Walbaum). — К.: Вища освіта, 2003. — 111 с.
16. Третяк О.М. Веслоніс //Організація селекційно-племінної роботи в рибництві. — К.: ІРГ
УААН, 2006. — С. 149–185.
17. Сидоров Н.А. Выращивание канального сома в Украине // Рибне господарство. — К.: Аграр.
наука, 2005. — Вип. 64. — С. 36–48.
18. Гринжевський М.В., Третяк О.М., Алимов С.І., Грициняк І.І., Борбат М.О., Теодорович М. Нетрадиційні об’єкти рибництва в аквакультурі України. — К.: Світ, 2001. — 168 с.
19. Гринжевський М.В., Андрющенко А.І., Третяк О.М., Грициняк І.І. Основи фермерського рибного господарства. — К.: Світ, 2000. — 340 с.
20. Андрющенко А.И., Третяк А.М. Проблемы сохранения стерляди в видовом разнообразии ихтиофауны Украины // Материалы ІІ Междунар. науч.-практ. конф. “Аквакультура осетровых
рыб: достижения и перспективы”. — Астрахань, 2001. — С. 32–35.
21. Мрук А.І. Дунайский лосось (Hucho hucho) як можливий об’єкт рибного господарства України // Рибне господарство. — К.: Аграр. наука, 2003. — Вип. 62. — С. 35–39.
22. Устич В.І., Мрук А.І. Історичні аспекти та перспективи відродження лососівництва в Закар-
патті// Матеріали конф. “Раціональне використання водних ресурсів — необхідний елемент
стійкого розвитку”. — Ужгород, 2003. — С. 42–45.
23. Мрук А.І., Устич В.І., Маслянка І.І. Сучасний стан та перспективи відтворення цінних лососевих видів риб в Закарпатті // Научный сб. “Проблемы воспроизводства аборигенных видов рыб”. — К.: Світ рибалки, 2005. — С. 196–200.
24. Mruk A., Ustich V. Artificial reproduction of the Danube salmon (Hucho hucho L., 1758) in Ukraine // International scientific conference “Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe-achievements and dilemmas”, Dalice, 31.05–02.06.2007. — Krakov, 2007. — P. 111.
25. Tretyak A., Kolman R., Yarmola V. Problems of conservation of genetic fund and organization of
artificial reproduction of sterlet (Acipenser ruthenus L.) in Ukraine // International scientific
conference “Conservation of animal genetic resources in Poland and in Europe-achievements and
dilemmas”, Dalice, 31.05–02.06.2007. — Krakov, 2007. — P. 113–114.
26. Нагорнюк Т.А., Тарасюк С.И., Грициняк И.И. Генетическая структура пород и гибридных
групп карпа // Материалы Четвертого Московского междунар. конгресса “Биотехнология:
состояние и перспективы развития”, 12–16 марта 2007 г., г. Москва. — М., 2007. — С. 172.
27. Бех В.В. Криоконсервация спермы карпов украинских пород / Материалы междунар. кон-
ференции “Сохранение генетических ресурсов”. Санкт-Петербург, 19–22 октября 2004 г.
// Цитология. — 2004. — Т. 46, № 9. — С. 769–770.
28. Горбунов Л.В., Морозова І.А., Ващенко А.В., Бучацький Л.П. Температура внутрішньоклітинного кристалоутворення сперміїв коропа // Рибне господарство. — К.: Аграр. наука, 2004. — Вип. 63. — С. 54–57.
29. Третяк О.М. Сучасний стан та шляхи підвищення ефективності рибогосподарської діяльності
на внутрішніх водоймах України // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Актуальні пробле-
ми аквакультури та раціонального використання водних біоресурсів”, 26–30 вересня 2005 р.
м. Київ. — К., 2005. — С. 3–11.
30. Третяк А.М., Хижняк М.И., Пекарский А.В. Перспективы использования прудового нагульного фонда Украины с применением ресурсосберегающих технологий // Второй междунар. симпозиум “Ресурсосберегающие технологии в аквакультуре”. — Адлер, 1999. — С. 105–108.
31. Андрющенко А.І., Третяк О.М., Коваленко В.О. Досвід товарного вирощування коропових риб у полікультурі за випасної форми рибництва в ставових господарствах степової зони України
// Рибне господарство. — К.: Аграр. наука. — 2001. — Вип. 59–60. — С. 12–17.
32. Алимов С.І., Третяк О.М., Коваленко В.О., Пристайчук П.Б. Підвищення ефективності ресур-
соощадних технологій ставового рибництва в Україні // Рибне господарство. — К.: Аграр.
наука, 2004. — Вип. 63. — С. 3–9.
33. Балтаджі Р.А. До питання визначення природної рибопродуктивності водойм // Рибне гос-
подарство. — К.: Аграр. наука, 2005. — Вип. 64. — С. 49–56.
34. Дубровський Ю.В., Третяк О.М. Об особенностях сохранения биоразнообразия в рыбохозяйственных угодьях // Агробіорізноманіття України: теорія, методологія, індикатори, прилади. Кн. 2. — К.: ЗАТ “Нічлава”, 2005. — С. 248–261.
35. Третяк А.М., Дубровский Ю.В., Смирнюк Н.И, Горай Н.А., Приймак А.М. Проблемы и перспективы фермерского рыбоводства в Украине // Междунар. науч.-практ. конф. “Актуальные проблемы аквакультуры и рационального использования водных биоресурсов”. 26–30 сентября2005 г., г. Киев. — К., 2005. — С. 266–277.
36. Желтов Ю.О., Грициняк І.І., Муквич М.Г., Сидоров М.А., Приймак М.К., Грех В.І. Методичні
рекомендації з раціональної годівлі місцевими традиційними і нетрадиційними кормами при
вирощуванні цьоголіток та товарного коропа за дволітнього циклу промислового рибництва. —
К., 2006, — 50 с.
37. Грициняк І.І. Природно-економічні умови розвитку рибного господарства Львівської області
// Рибне господарство. — К.: Аграр. наука, 2001. — Вип. 59–60. — С. 6–11.
38. Грициняк І., Янович В. Продуктивна і метаболічна дія ріпакової макухи при використанні її в
годівлі коропа // Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 8–10 жовтня 2003 р. — Чернівці,
2003. — С. 20.
39. Янович В.Г. Ефективність використання торфокомбікормової суміші у годівлі коропа // Між-
нар. наук.-практ. конф. — Львів, 2003. — С. 160–164.
40. Ковальчук О.М., Тучапський Я.В. Динаміка росту цьоголіток коропа в умовах промислового
вирощування у ставах західного регіону України // Рибне господарство. — К.: Аграр. наука,
2004. — Вип. 63. — С. 98–100.
41. Хижняк М.І., Булатович М.А., Добрянська Г.М. Вплив деяких заходів інтенсифікації на ріст
риби та рибопродуктивність вирощувальних ставів другого порядку // Рибне господарство. —
К.: Аграр. наука, 2002. — Вип. 61. — С. 30–37.
42. Хижняк М.І., Чужма Н.П., Базаєва А.М., Устимова Ю.М. Розвиток природної кормової бази
під впливом екологічно чистих добрив // Таврійський науковий вісник. — Херсон, 2003. —
Вип. 29. — С. 210–214.
43. Хижняк М.І. Підвищення природної кормової бази ставів за випасного вирощування риби
// Рибне господарство України: стан і перспективи / За ред. С.І. Алимова. — К.: Вища шк.,
2003. — С. 226–274.
44. Чужма Н.П., Базаєва А.М. Розвиток фітопланктону у вирощувальних ставах І та ІІ порядку
при інтенсивній технології вирощування риби // Рибне господарство. — К.: Аграр. наука,
2003. — Вип. 62. — С. 91–94.
45. Грициняк І.І., Третяк О.М. До питання розроблення програми виробництва продукції аква-
культури з використанням вторинних енергетичних ресурсів у теплоенергетиці України
// Рибне господарство. — К.: Аграр. наука, 2006. — Вип. 65. — С. 3–8.
46. Гринжевський М.В., Третяк О.М., Озінковська С.П., Спиридонова Л.О. Проблеми збереження біорізноманіття іхтіофауни внутрішніх водойм України // Інформаційний бюлетень Головрибводу. — К., 2001. — № 1. — С. 28–32.
47. Бузевич І.Ю. Сучасний стан промислу на дніпровських водосховищах // Рибне господарство. — К.: Аграр. наука, 2004. — Вип. 63. — С. 41–46.
48. Бузевич І.Ю., Третяк О.М. Наукові основи спрямованого формування іхтіофауни дніпров-
ських водосховищ // Проблемы воспроизводства аборигенных видов рыб. — К., 2005. —
С. 213–216.
49. Литвинова Т.Г., Стецюк З.А. Гидрохимические исследования рыбохозяйственных водоемов
Украины // Рибне господарство. — К.: Аграр. наука, 2000. — Вип. 56–57. — С. 189–198.
50. Литвинова Т.Г., Мельник А.П., Власова Н.М., Стецюк З.О., Михайленко Н.Г. Накопичення
іонів нікелю та кадмію у екосистемі Канівського водосховища // Проблеми іхтіопатології:
Матеріали І Всеукр. конф. — К., 2001. — С. 73–74.
51. Литвинова Т.Г., Мельник А.Ф., Стецюк З.А., Колос Е.Н., Власова Н.Н.. Захарченко И.Л. Влияние антропогенного фактора на формирование экосистемы верхнего участка Каховского водохранилища // Проблемы аквакультуры и функционирования водных экосистем. — К., 2002. — С. 168–170.
52. Литвинова Т.Г., Мельник А.П., Стецюк З.О., Колос О.М., Власова Н.М., Михайленко Н.Г. Фактори накопичення важких металів в екосистемі дніпровських водосховищ // Рибне господарство. — К.: Аграр. наука, 2005. — Вип. 64. — С. 131–143.
53. Яременко Д.М., Бучацкий Л.П., Филенко О.М. Репродукция иридовирусов в системах in vitro
и in vivo // Пресноводная аквакультура в центральной и восточной Европе: достижения
и перспективы: Материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Киев 18–21 сентября 2000 г.
/ Под ред. Н.В. Гринжевского. — К., 2000. — С. 340–343.
54. Вовк Н.И., Бучацкий Л.П., Пирус Р.И. Ихтиопатологическая ситуация во внутренних водоемах Украины // Материалы науч.-практ. конф. “Проблемы и перспективы развития аквакультуры в России” , Адлер, 24–27 сентября, 2001 г. — Краснодар, 2001. — С. 155–156.
55. Бучацький Л., Матвієнко Н., Сидоров М., Галахін К. Злоякісна меланома канального сома із
р. Дніпро // Ветеринарна медицина України. — 2006. — № 6. — С. 38–39.
56. Вовк Н.И. Перспективные экологически безопасные методы профилактики болезней рыб,
направленные на повышение иммунного статуса их организма / Материалы Междунар. науч.-
практ. конф. “Проблемы развития рыбного хозяйства на внутренних водоемах в условиях
перехода к рыночным отношениям”, Минск, 15–16 октября 1998. — Минск: Хата, 1998. —
С. 283–287.
57. Матвієнко Н.М., Бучацький Л.П., Ващенко А.В. Способи виділення та накопичення фагу
Рseudomonas для боротьби з бактеріальними хворобами прісноводних риб // Ветеринарна
біотехнологія. — 2005. — № 6. — С. 103–106.
58. Вовк Н.І., Бучацький Л.П. Актуальнi проблеми iнфекцiйних хвороб прiсноводної та морської
аквакультури (Актуальные проблемы инфекционных болезней пресноводной и морской
аквакультуры: по материалам ІХ Международной конференции Европейской ассоциации
ихтиопатологов) // Ветеринарна медицина України. — 2000. — № 4. — С. 46–47.
59. Омельчук Ю.А., Горай Н.А., Пекарский А.В. Повышение экономической эффективности товарного рыбоводства Украины / Науч.-практ. конф., 24–27 сентября 2001 г., Адлер, Россия. — Адлер, 2001. — С. 214–216.
60. Гринжевський М.В., Буряк І.В., Омельчук Ю.А., Горай Н.О. Фактори підвищення економічної
ефективності рибного господарства // Рибне господарство України: стан і перспективи / За
ред. С.І. Алимова. — К.: Вища освіта, 2003. — С. 226–230.
61. Смирнюк Н.І., Буряк І.В., Загороднюк А.О., Марценюк Н.О. Сучасний стан рибної галузі України та вітчизняного ринку рибної продукції// Рибне господарство. — К.: Аграр. наука, 2005. — Вип. 64. — С. 143–153.