pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2023; 4(66): 141-153
DOI: https://doi.org/10.61976/fsu2023.04.141
UDC 639.3.09:597‐12(477.41)

Аналіз ураження коропових риб ендо- та ектопаразитами у рибогосподарських водоймах Одеської області

А. В. Ващенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. М. Матвієнко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. М. Савенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Проведення аналізу паразитарних захворювань різновікових груп коропових риб, які вирощуються у спеціалізованих ставових господарствах різних форм власності Одеської області за 2014–2023 рр.

Методика. У роботі представлені узагальнені результати досліджень, що проводилися під час планових контрольних обловів у спеціалізованих ставових господарствах різних форм власності, що знаходяться в Одеській області. Паразитологічні дослідження проводились за методикою І. Є. Биховської-Павловської [13]. Дослідження включали в себе: візуальний огляд; висічення шкірних покривів і мʼязової тканини; мікроскопію зіскрібів з поверхні тіла, плавців і зябер; мікроскопію кришталиків очей; патологоанатомічний розтин, пошук паразитів у порожнині тіла; компресійну мікроскопію внутрішніх органів і мʼязевої тканини; розтин кишечника; мікроскопію жовчного міхура; розтин і мікроскопію стінок плавального міхура. При цьому визначали видову приналежність паразитів, обчислювали екстенсивність та інтенсивність інвазії. Ідентифікацію паразитів проводили за допомогою визначника.

Результати. Дослідження проводилися співробітниками лабораторії іхтіопатології Інституту рибного господарства НААН у лабораторних умовах та на місцях відбору проб у період з 2014 по 2023 рр. Об’єктами дослідження були різновікові групи коропа (Cyprinus carpio), гібридів товстолоба (Hypophthalmichthys spp.), білого амура (Ctenopharyngodon idella) та карася. Паразитологічний аналіз показав, що у коропа найчастіше спостерігалось ураження моногенеями, екстенсивність інвазії (ЕІ) при цьому складала 50,6% риб, що досліджувалися; інтенсивність інвазії (ІІ) при цьому становила в середньому 10 паразитів на рибу. Також зафіксовано значний відсоток зараження інфузоріями: ЕІ — 24%, ІІ складала 9 паразитів на рибу. Товстолоб, в свою чергу, найбільше був уражений інфузоріями (ЕІ — 56,3% при середній ІІ — 16 паразитів на рибу) та моногенаями (ЕІ — 36,4% при середній ІІ — 12 паразитів на рибу) і трематодами (ЕІ — 25,4% при ІІ — 8 паразитів на рибу). Білий амур був найбільш уражений ракоподібними: ЕІ складала 46,6%, а ІІ — 3 паразити на рибу; ураження трематодами становило 16,6% при середній ІІ — 10 паразитів на рибу. У карася найчастіше виявляли ураження моногенеями: ЕІ при цьому сягала 75% при ІІ — 5 паразитів на рибу.

У період 2019–2023 рр. короп найчастіше був уражений моногенеями — ЕІ при цьому складала у 29,3%, а ІІ складала 3 паразити на рибу; також значним був відсоток зараження інфузоріями — 24%, ІІ становила 6 паразитів на рибу. Товстолоб, в свою чергу, найбільше був уражений трематодами: ЕІ — 59,1% при ІІ — 60 паразитів на рибу. Білий амур найбільше уражувався диплостомами: ЕІ при цьому складала 45,5%, за середньої ІІ — 45 паразитів на рибу. Карась найбільше був уражений лернеєю.

На основі аналізу даних щодо виявлення паразитарних хвороб прісноводних риб можна зробити висновок, що, за прикладом періоду 2014–2018 рр., протягом 2019‒2023 рр. риба найчастіше зазнавала ураження моногенеями та інфузоріями, але в період 2019‒2023 рр. значно зросло ураження товстолоба та білого амура диплостомами та постодиплостомами.

Наукова новизна. Представлено аналіз паразитарних захворювань коропових видів риб, які вирощувались у спеціалізованих ставових господарствах різних форм власності, розташованих в Одеській області, за останні десять років. Результати даних досліджень можуть бути покладені в основу паразитологічного моніторингу водойм, а також контролю розповсюдження екто- та ендопаразитів.

Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані для своєчасного розуміння тенденції щодо поширення паразитарних захворювань, та дає можливість використання отриманого матеріалу для паразитологічного моніторингу рибогосподарських водойм.

Ключові слова: риба, коропові риби, паразити, екстенсивність інвазії, інтенсивність інвазії.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Стибель В. В., Березовський А. В., Довгій Ю. Ю. Інвазійні хвороби риб : навчальний посібник. Житомир : Полісся, 2016. 142 с.
 2. Checklist of the parasites of European eel Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) (Anguillidae) in Poland / Dzido J. et al. // Biodivers Data J. 2020. Jun 11. 8:e52346. https://doi.org/10.3897/BDJ.8.e52346.
 3. Common Carp (Cyprinus carpio) parasites diversity and prevalence in Erbil aquacultures: gills, skin and intestinal infections / Hiro Mohammed Obaid et al. // Iranian journal of veterinary science and technology. 2021. Vol. 13. P. 34—41. https://doi.org/10.22067/ijvst.2021.64304.0.
 4. Khawia japonensis (Cestoda), the Asian parasite of common carp, continues to spread in Central European countries: distribution, infection indices and histopathology / Barčák D. et al. // BioInvasions Records. 2021. Vol. 10(4). P. 934—947. https://doi.org/10.3391/bir. 2021.10.4.18.
 5. Пукало П. Я., Шекк П. В. Паразитарні хвороби риб у ставах господарств Львівського облрибкомбінату // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. 2018. Т. 20, № 83. C. 141—144. https://doi.org/10.15421/nvlvet8327 
 6. Аналіз видового різноманіття паразитів окремих видів риб прісноводних водойм України. Паразитичні найпростіші / Мельничук В. В. та ін. // Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2021. № 3. C. 194—203.
 7. Noga E. J. Fish disease-diagnosis and treatment. 2nd ed. Ames, Iowa. USA : Wiley-Blackwell, 2010. Р. 519. https://doi.org/10.1002/9781118786758 
 8. Галат В. Ф., Березовський А. В. Паразитологія та інвазійні хвороби тварин. Київ : Вища освіта, 2003. 241 с.
 9. Єсіпова Н. Б., Федоненко О. В., Булахов В. Л. Небезпечні паразитичні нематоди іхтіофауни водойм Дніпропетровської області // Сучасні проблеми світової медицини : Міжнар. наук.-практ. конф. : матер. Одеса, 2015. С. 75—79.
 10. Assessment of the occurrence of microorganisms and other fish parasites in the freshwater aquaculture of Ukraine in relation to the ambient temperature / Matvienko N. et al. // Acta Ichthyologica et Piscatoria. 2020. Vol. 50(3). P. 333—348. https://doi.org/10.3750/AIEP/02979.
 11. Мовчан Ю. В. Зауваження до складу іхтіофауни України (нечисленні, рідкісні, зниклі і нові види) та сучасні зміни в номенклатурі її таксонів // Збірник праць зоологічного музею. 2006. № 38. С. 34—43.
 12. Мельничук В. В., Євстаф’єва В. О., Прийма О. Б. Аналіз видового різноманіття паразитів окремих видів риб прісноводних водойм України. Моногенетичні сисуни // Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2022. № 4. C. 93—103.
 13. Быховская-Павловская И. Е. Паразиты рыб. Руководство по изучению. Ленинград : Наука, 1985. 121 с.
 14. Определитель паразитов пресноводных рыб фауны СССР. Ленинград : Наука, 1984. Т. 1–3.
 15. Ващенко А. В., Матвієнко Н. М. Аналіз паразитологічної ситуації в спеціалізованих господарствах та природних водоймах Київської області // Таврійській науковий вісник. 2022. Вип. 128. С. 353—358. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2022.128.49.