pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2023; 4(66): 35-48
DOI: https://doi.org/10.61976/fsu2023.04.035
UDC 556.531.4

Гідроекологічна характеристика сучасного стану Запорізького (Дніпровського) водосховища та його приток

Н. Б. Єсіпова, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
Т. С. Шарамок, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
Т. В. Скляр, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
О. М. Маренков, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
Н. Г. Гудим, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
В. В. Форощук, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , риболовне приватне підприємство «Форощук В.В.», м. Дніпро

Мета. Визначити гідроекологічний стан різних ділянок Запорізького (Дніпровського) водосховища та його приток (р. Самари, р. Коноплянки), які несуть техногенне навантаження.

Методика. При проведенні досліджень використовувались класичні методи визначення гідрохімічних показників (рН, розчинений у воді кисень, двоокис вуглецю, перманганатна окиснюваність, аніони і катіони органічних та неорганічних сполук), мікробіологічних показників (загальна кількість мікроорганізмів, чисельність сапрофітів) та концентрації важких металів у воді. Вміст розчиненого у воді кисню визначали за методом Вінклера. Якість води оцінювали згідно із загальними вимогами та нормами для водойм рибогосподарського призначення.

Результати. Дослідження сучасного гідроекологічного стану Запорізького (Дніпровського) водосховища в літній період виявили, що основні показники якості води знаходились у межах нормативних значень для рибогосподарських об’єктів. Виключенням є знижена концентрація розчиненого у воді кисню (на 10–25%), порівняно із значенням галузевого стандарту, майже на всіх ділянках водосховища і висока мінералізація води в Самарській затоці (вище нормованих значень у 2 рази), зумовлена скидом високомінералізованих вод із р. Самара. У багаторічному аспекті спостерігається збільшення загальної мінералізації р. Самари (вище нормованих значень у 4 рази), яка знаходиться під впливом скидних шахтних вод вугледобувної промисловості Західного Донбасу. Аналіз вмісту важких металів у водосховищі свідчив про підвищення концентрації міді (13 ГДК у Самарській затоці і 21 ГДК у нижній частині водосховища). Річка Самара характеризувалась високим вмістом кадмію (1,5 ГДК), міді (13 ГДК) і нікелю (2,3 ГДК). Екологічний стан р. Коноплянки мав суттєві відмінності на різних її ділянках: у верхів’ї річки, куди потрапляють господарсько-побутові стоки м. Кам’янське і де розташовані хвостосховища радіоактивних відходів, якість води не відповідала рибогосподарським ГДК за вмістом розчиненого у воді кисню, двоокису вуглецю, нітритів, нітратів, іонів мінеральних солей (Са2+, Mg2+, Cl-, SO42-), показником загальної мінералізації і чисельністю сапрофітних мікроорганізмів; у гирлі річки було зафіксовано перевищення ГДК за вмістом нітратів і сапрофітної мікрофлори.

Наукова новизна. Отримано дані щодо гідроекологічного стану Запорізького (Дніпровського) водосховища та його приток в умовах воєнного періоду.

Практична значимість. Результати проведених досліджень можуть бути використані для розробки стратегічної програми щодо відновлення екосистеми Дніпровських водосховищ у післявоєнний період.

Ключові слова: Запорізьке (Дніпровське) водосховище, притоки, гідрохімічні показники, чисельність мікроорганізмів, важкі метали.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Сидоришина Ю. Г., Калінін І. В. Негативний вплив військових дій на екологічний стан нашої планети // Екологічні наслідки військових дій : наук.-практ. конф., 17-18 квіт. 2018 р. : матер. Київ : Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2018. С. 7—11.
 2. Repez F., Atanasiu M. The Environment - a «Silent Victim» of Armed Conflicts // AUDRI. 2019. Vol. 12, 2. Р. 123—133.
 3. Water in war: Understanding the impacts of armed conflict on water resources and their management / Schillinger J. et al. // WIREs Water. 2020. 7:e1480. Р. 19 https://doi.org/10.1002/wat2.1480 
 4. Stadler Т., Temesi Á., Lakner Z. Soil Chemical Pollution and Military Actions: A Bibliometric Analysis // Sustainability. 2022. Vol. 14, 7138. 17 р. https://doi.org/10.3390/su14127138 
 5. Huizinga R. P., Enserink B.Water in military stabilization operations: comprehensive water intervention framework for conflict management and peacekeeping // Water Policy. 2020. Vol. 22 (1) Р. 85—101. https://doi.org/10.2166/wp.2020.207 
 6. Russian-Ukrainian war impacts the total environment / Pereiraae P. et al. // Science of The Total Environment. 2022. Vol. 1. 155865. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.155865 
 7. Ortiz-Correa J. S., Sustainable A. D. Civil war’s impact on the environment and on access to water and sanitation services: the case of Colombia // Water Resources Management. 2022. Vol. 8. P. 151. https://doi.org/10.1007/s40899-022-00718-w 
 8. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / ред. Романенко В. Д. Київ, 2006. 628 с.
 9. Аналітична хімія поверхневих вод / Набиванець Б. Й. та ін. Київ : Наукова думка, 2007. 456 с.
 10. CОУ 05.01-37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми (зміна № 1, затверджена Мінагрополітики України 10.06.2013 р.). Київ, 2013. 21 с.
 11. Узагальнений перелік гранично допустимих концентрацій (ГДК) та орієнтовно безпечних рівнів (ОБРВ) шкідливих речовин для води рибогосподарських водойм. Затв. Наказом Головрибводу 09.08.1990 р. 1990. 44 с.
 12. Сучасні проблеми гідробіології: Запорізьке водосховище / Федоненко О. В. та ін. Дніпропетровськ : ЛІРА, 2012. 280 с.
 13. Гідроекологічна оцінка Запорізького водосховища / Шарамок Т. С. та ін. // Питання біоіндикації та екології. 2019. Вип. 24, № 2. С. 147—161.
 14. Харитонов М. М., Анісімова Л. Б. Екологічна оцінка якості поверхневих вод басейну річки Дніпро у Дніпропетровській області // Екологія і природокористування. 2013. Вип. 17. С. 75—86.
 15. Радіоекологія водойм Придніпров’я / Дворецький А. І. та ін. // Вісник ЖНАЕУ. 2016. Т. 3, № 1 (55). С. 283—290.
 16. Hagemeyer J. Ecophysiology of plant growth under heavy metal stress // Heavy metal stress in plant: from molecules to ecosystems. Berlin Heilaleberg : Springer-Verlag, 1999. P. 157—181. https://doi.org/10.1007/978-3-662-07745-0_8