pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2023; 1(63): 94-107
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2023.01.094
УДК 639.371.52:639.3.032(477)

Характеристика першого селекційного покоління антонінсько-зозуленецького внутрішньопородного типу українських порід коропа на 4 та 5 роках життя

В. П. Оборський, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .uа, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Г. А. Куріненко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
І. І. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Д. А. Сироватка, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Б. О. Ганкевич, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Надати комплексну характеристику за рибницько-біологічними показниками першого селекційного покоління антонінсько-зозуленецького внутрішньопородного типу українських порід коропа на 4 та 5 році життя.

Методика. Матеріалом для дослідження слугували особини антонінсько-зозуленецького внутрішньопородного типу коропа у віці 4 та 5 років. Основні рибницько-біологічні показники досліджували під час весняного бонітування та осінніх обловів за загальноприйнятими в рибництві методиками. Екстер’єрна оцінка дослідних груп проводилася за наступними параметрами: масою, довжиною, висотою та обхватом тіла. Проміри проводили сантиметровою стрічкою з точністю до 1 мм. Індивідуальне зважування здійснювали на електронних товарних терезах з точністю 1 г. За результатами вимірювань аналізували та визначали основні екстер’єрні індекси — індекс обхвату, індекс високоспинності, індекс голови.

Результати. В результаті проведених досліджень встановлено, що вихід із зимового утримання перебував у межах 91,31–92,25% — для трирічок, та 90,68–91,78% — чотирирічок. При цьому втрати маси на третьому році життя становили 6,43–7,65 %, на четвертому — 5,74–7,46%.

Виживаність чотириліток становила 95,3–96,6%, п’ятиліток — 95,9–97,2%. Середня маса рамчастих та лускатих чотириліток відповідно складала 3835,0±77,27 г та 3740,0±120,50 г. Приріст за сезон складав 2,0 кг у лускатих, та 2,1 кг у рамчастих особин. Середній показник індивідуальної маси тіла п’ятиліток в середньому становив 5060,0±110,54 г у рамчастих особин та 4900,0±117,26 г — лускатих. Показник приросту лускатих антонінсько-зозуленецьких коропів складав 1,8 кг, рамчастих — 1,9 кг. За екстер’єрними показниками рамчасті чотирилітки та п’ятилітки мали вищі значення індексу високоспинності та коефіцієнта вгодованості, проте поступалися за індексом великоголовості, в порівнянні зі своїми однолітками з лускатим покривом.

Наукова новизна. Вперше в умовах України проведено порівняльний аналіз рибницько-біологічних показників ремонтно-маточного стада першого селекційного покоління антонінсько-зозуленецького внутрішньопородного типу української рамчастої та лускатої породи коропа.

Практична значимість. Використання плідників нового внутрішньопородного типу,з визначеними особливостями генотипу дозволить, отримувати нові перспективні лінії для промислового вирощування за різних рівнів інтенсифікації аквакультури і у різних кліматичних зонах, а також гібриди між географічно ізольованими популяціями.

Ключові слова: короп, селекція, внутрішньопородний тип, покоління, екстер’єр, маса, коефіцієнт вгодованості.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Guziur J. F. Polsko-czeskie kontakty w rozwoju rybactwa stawowego na Śląsku Cieszyńskim // Polsko-české vztahy v rozvoji rybnikářstvi na tešinském Slezsku : Intern. Fish. Conf. VURH-Ju Vodňany (2.05—5.05.2001) : rap. Vodňany, 2001. 120 s.
 2. Кузема А. И. Украинские породы карпа // Тр. совещания по вопросам прудового рыбоводства. Москва, 1952. С. 8―15.
 3. Бородин Н. А. Прудовое хозяйство. Москва : Типография И.Д. Пойницкая, 1907. 64 с.
 4. Кирпичников В. С. Гибридизация европейского карпа с амурским сазаном и селекция гибридов : доклад, представленный на соискание уч. степени докт. биол. наук. Ленинград : Типография № 3, 1967. 72 с.
 5. Кирпичников В. С. Цели и методы селекции карпа // Известия ГосНИОРХ. 1966. Т. 61. С. 7—26.
 6. Bialowąs H., Szarowski L. Czy znamy historię, osiągnięcia i stan aktualny Hodowli Karpia w Polsce? // Przegląd Rybacki. 1998. № 1. С. 43―45.
 7. Włodek J. M. Znaczenie praktyczne i hodovlane systematyki zoologicznej (rasy, odmiany) karpia. Kraków : Olsztyn, 1973. 16 s.
 8. Górzyńsky S. Przegląd historii rybactwa w dawnej Polsce. Warszawa, 1964. 456 s.
 9. 9. Олексієнко О. О., Грициняк І. І. Внутрішньопорідна структура українських коропів // Рибогосподарська наука України. 2007. № 1. С. 21—27.
 10. Структуризація українських порід коропа / Томіленко В. Г. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2012. № 2. С. 83—87.
 11. Марценюк В. П., Гуцол А. В. Породи та породні групи малолускатих коропів // Збірник наукових праць ВНАУ. 2013. Вип. 3(73). С. 95—102.
 12. Гриневич С. И. Развитие рыбоводства на Украине // Рыбоводство и рыболовство. 1958. № 5. С. 11—13.
 13. Грициняк І. І., Куріненко Г. А., Гурбик В. В. Аборигенні типи коропа в аквакультурі України // Гідробіологічний журнал. 2021. № 5. С. 38—47. https://doi.org/10.15407/fsu2016.03.076 
 14. Грициняк І. І., Гурбик В. В. Історичні аспекти рибогосподарського використання галицького коропа (огляд) // Рибогосподарська наука України. 2016. № 3. С. 76—87.
 15. До питання апробації антонінсько-зозуленецьких коропів українських порід / Олексієнко О. О. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2015. № 4. С. 65—77. https://doi.org/10.15407/fsu2018.04.049 
 16. Томіленко В. Г., Грициняк І. І., Тучапський Я. В. Рибогосподарська оцінка коропів любінського внутрішньопорідного типу української лускатої та рамчастої порід на першому та другому році життя // Рибне господарство. 1999. Вип. 49—50. С. 125—129.
 17. Бех В. В., Грициняк І. І. Малолускатий короп — аналіз основних результатів досліджень та селекційної роботи // Рибогосподарська наука України. 2011. № 4. С. 94—98.
 18. Бех В. В., Грициняк І. І., Олексієнко О. О. Малолускатий внутрішньопородний тип української рамчастої породи коропа // Аграрна наука — виробництву. 2011. № 3. С. 26.
 19. Оцінка репродуктивних показників коропа (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ПАТ Хмельницькрибгосп / Олексієнко О. О. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2018. № 4. С. 49—56. https://doi.org/10.15407/fsu2015.04.065 
 20. Інструкція з організації племінної роботи в коропівництві України // Інтенсивне рибництво. Київ : Аграрна наука, 1995. С. 3—34.
 21. Інструкція з організації зимівлі риб / Демченко І. Ф. та ін. // Інтенсивне рибництво. Київ: Аграрна наука, 1995. С. 178—185.
 22. European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes (ETS No. 123). Strasbourg 18/03/1986 - Treaty open for signature by the member States and by the European Union and for accession by non-member States. 01/01/1991 (4 Ratifications). Strasbourg, 1991.
 23. Грициняк І. І. Науково-практичні основи раціональної годівлі риб. Київ : Рибка моя, 2007. 306 с.