pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2023; 1(63): 53-67
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2023.01.053
УДК 639.371.2:639.3(477)

Особливості росту дволіток веслоноса (Polyodon spathula Walbaum, 1792) в умовах ставового господарства Лісостепу України

О. М. Третяк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Б. О. Ганкевич, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т. В. Григоренко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Колос, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити особливості росту дволіток веслоноса в залежності від температури води та кількісних показників розвитку зоопланктону ставів лісостепової зони України.

Методика. Вирощування дволіток північноамериканського зоопланктофага, представника ряду осетроподібних — веслоноса — проводили у полікультурі з короповими рибами у ставу площею 72 га за напівінтенсивної технології. Густота посадки однорічок веслоноса середньою масою 86,5 г становила 59 екз./га за загальної густоти посадки за всіма об’єктами полікультури 2402 екз./га. Серед заходів інтенсифікації застосовували удобрення ставів традиційними органічними добривами та підгодівлю коропа кормосумішами на основі відходів від переробки сільськогосподарської сировини рослинного походження. Дослідження інтенсивності розвитку природної кормової бази та фізико-хімічних показників водного середовища здійснювали за загальноприйнятими в гідробіології та гідрохімії методами. Визначення рибницьких показників об’єктів аквакультури та особливостей росту дволіток веслоноса проводили із застосуванням поширених в іхтіології методик за динамікою приростів маси тіла в абсолютних та відносних величинах.

Результати. Умови середовища ставу протягом більшої частини періоду вирощування дволіток веслоноса відповідали біологічним вимогам цього представника осетроподібних. Відмічали періодичне зниження вмісту розчиненого у воді кисню до 3,3–3,5 мгО2/дм3, що могло негативно впливати на прирости риб. Температура води у період вирощування риби змінювалась у межах 9,8–26,5оС. Середньосезонна біомаса фітопланктону та зоопланктону ставу становила відповідно 16,49 мг/дм3 та 3,92 г/м3 із переважанням у кількісному складі організмів зоопланктону представників Cladocera та Copepoda (відповідно 61,0 та 34,5% у середньосезонній біомасі). В результаті дволітки веслоноса досягли середньої маси 1318,3 г за рибопродуктивності 45,6 кг/га та загальної рибопродуктивності ставу 1162,6 кг/га. Максимальні відносні прирости веслоноса 4,25–4,37% за добу спостерігали протягом першої половини вегетаційного сезону (переважно у червні) за температури води 22–25оС в період збільшення біомаси зоопланктону з 3,79 до 10,11 г/м3.

Наукова новизна. Отримано нові дані щодо особливостей росту веслоноса в залежності від умов середовища ставів Лісостепу України.

Практична значимість. Результати досліджень можуть використовуватись у процесі удосконалення технологій ставової аквакультури в Україні.

Ключові слова: ставова аквакультура, веслоніс, особливості росту, зоопланктон, температура води.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Онученко О. В., Третяк О. М., Кулішов О. В. Основи рибогосподарського освоєння веслоноса Polyodon spathula (Walbaum). Київ : Вища освіта. 2003. 111 с.
 2. Mims S. D. Paddlefish culture. Development expanding beyond U.S., Russia, China // Global Aquaculture Advocate. 2006. P. 62—63.
 3. Третяк О. М. Система науково обґрунтованого розвитку аквакультури веслоноса в Україні // Рибогосподарська наука України. 2010. № 2. С. 3—25.
 4. Гринжевський М. В., Янінович Й. Є., Швець Т. М. Полікультура з шістьох видів риб // Рибогосподарська наука України. 2009. № 1. С. 38—42.
 5. Янінович Й. Є. Інтенсифікація ставового рибництва шляхом впровадження полікультури // Рибогосподарська наука України. 2010. № 1. С. 79—82.
 6. Головащенко В. М., Алхімов Є. М., Шевченко В. Ю. Результати вирощування ремонту цьоголіток та дволіток веслоноса в ставах у полікультурі на Півдні України // Раціональне використання природних ресурсів акваторій на території степової зони України : регіональна наук.-практ. конф. : матер. Херсон : Гринь Д.С., 2016. С. 14—18.
 7. Третяк О. М., Колос О. М., Ганкевич Б. О. З історії рибогосподарського використання американського веслоноса // Рибне господарство. 2009. Вип. 67. С. 3—14.
 8. Ганкевич Б. О., Третяк О. М., Колос О. М. Деякі особливості вирощування товарної продукції веслоноса (Polyodon spathula (Walbaum)) у ставах Лісостепу та Полісся України // Рибогосподарська наука України. 2020. № 3. С. 33—46.
 9. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных). Москва : Пищевая промышленность. 1966. 376 с.
 10. Харитонова Н. Н. Биологические основы интенсификации прудового рыбоводства. Київ : Наукова думка, 1984. 193 с.
 11. Кражан С. А., Лупачева Л. И. Естественная кормовая база водоемов и методы ее определения при интенсивном ведении рыбного хозяйства. Львов, 1991. 101 с.
 12. Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. Руководство по химическому анализу вод суши. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. 270 с.
 13. СОУ – 05.01. 37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України. 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).
 14. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва : Колос, 1970. 256 с.