pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2022; 4(62): 89-100
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2022.04.089
УДК 016:[639.2/.3:09]

Раритетні видання та стародруки у фонді наукової бібліотеки Інституту рибного господарства НААН

І. Й. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т. М. Швець, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Формування довідкового переліку рідкісних та цінних книжкових видань, присвячених питанням рибництва, рибальства, гідробіології, гідроботаніки тощо, які побачили світ до 1930 р. та є надбанням фонду Наукової бібліотеки Інституту рибного господарства НААН.

Методика. Під час системного пошуку у процесі підготовки бібліографічного переліку було застосовано вибірковий метод, у тому числі із залученням електронних баз даних на основі встановленої інтегрованої бібліотечно-інформаційної системи. Бібліографічне ядро складали наукові видання на паперових та електронних носіях, наявні у фонді наукової бібліотеки Інституту рибного господарства НААН України.

Результати. Сформовано бібліографічний перелік книжкових видань з рибного господарства та суміжних сфер науки загальною кількістю 122 джерела, що охоплюють часовий інтервал з 1671 по 1930 рр. Літературні джерела розміщені у алфавітному порядку за автором чи назвою, описані згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», із урахуванням поправок (код УКНД 01.140.40), а також відповідно до вимог оформлення списку літератури за міжнародним стандартом APA style.

Практична значимість. Підготовлений список публікацій може бути використаний науковцями, практиками, студентами та всіма, хто цікавиться питаннями розвитку рибогосподарської науки у історичному аспекті.

Ключові слова: раритетні видання, стародруки, історія рибництва та суміжних галузей знань, ранні рибогосподарські та гідробіологічні дослідження.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Brehm A. Die Fische. Leipzig : Bibliographisches Institut, 1930. 590 p.
 2. Brooks R. The Art Of Angling : in 2 parts [Electronic source].  London, England : W. Lowndes, 1767. 304 p.
 3. Dubravii Jani, Episcopi Olomucensis. De piscinis. Libri V : Accedunt ejusdem argumenti ex veterum recentiorumque scriptorum libris excerpta [Electronic source]. Helmestadtii : Typis & sumptibus H. Mulle, 1671. 156 p.
 4. Schoenichen W. Einfachste Lebensformen des Tier — und Pflanzenreiches. Band 1 : Spaltpflanzen, Geißellinge, Algen, Pilze. Berlin ; Lichterfelde, 1925. 520 p.
 5. Арнольд И. Н. Сельскохозяйственное рыбоводство. Ленинград : Издание Государственного института опытной агрономии, 1929. 20 с.
 6. Арнольдъ И. К. Рыбоводство. Ч. 1 : Почему рыбы стало мало и какъ помочь этой бѣдѣ. Петроградъ : Рассвѣтъ, 1918. 36 с.
 7. Барабаш-Никифоров І. І. Нариси фавни степової Наддніпрянщини (колишньої Катеринославщини). Дніпропетровське : Державне видавництво України, 1928. 137 с.
 8. Беляев М. М. Рабочая книга о эволюционному учению. Ч. 1 : Происхождение и развитие живых существ на Земле. Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1928. 144 с.
 9. Беляев М. М., Дормидонтов В. Г. Домашние рыбы. О рыбоводстве и прудовом хозяйстве. Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1927. 76 с.
 10. Бер П. Лекціи зоологіи. Анатомія и физіологія. Санктъ-Петербургъ : Изданіе И. И. Билибина, 1891. 475 с.
 11. Бергъ Л. С. Рыбы прѣсныхъ водъ Россійской имперіи. Москва, 1916. 563 с. https://doi.org/10.5962/bhl.title.15784 
 12. Беркосъ П. Беззубка. Санктъ-Петербургъ, 1901. 48 с. (Практическая Зоотомія ; вып. 4).
 13. Бернацький М. Л. Основи сільськогосподарської мікробіології. Харків : Перша друкарня Державного видавництва України, 1928. 156 с.
 14. Бородинъ И. Прудовое хозяйство. Москва : Типографія Т-ва И. Д. Сытина, 1907. 64 с.
 15. Бородинъ Н. А. Краткія объясненія къ стѣннымъ таблицамъ по рыбоводству. Санктъ-Петербургъ, 1912. 17 с. : прил.
 16. Бородинъ Н. А. Правительственное рыбоводство въ Соединенныхъ Штатахъ Америки : докладъ. [Б. м.] : [Б. и.], [Б. г.]. 28 с.
 17. Бородинъ Н. А. Преподаваніе рыбоводства въ сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ : докладъ. [Б. м.] : [Б. и.], [Б. г.]. 42 с.
 18. Бородинъ Н. А. Прудовое хозяйство — рыбоводство въ прудахъ и озерахъ. Санктъ-Петербургъ, 1911. 114 с.
 19. Бородинъ Н. А. Рыболовство и рыбоводство въ Россіи. Санктъ-Петербургъ, 1911. 16 с. : ил.
 20. Бородинъ Н. Рыбоводство и рыбный промыселъ въ Западной Европѣ и Сѣверной Америкѣ : отчетъ по заграничной командировкѣ. Ч. 1. Рыбоводство. Санктъ-Петербургъ : Типографія В. Демакова, 1898. 276 с.
 21. Брэмъ А. Э. Жизнь животныхъ : въ 3 т. Т. 3 : Пресмыкающіяся. Земноводныя. Рыбы. Безпозвоночныя. Санктъ-Петербургъ : Изданіе П. П. Сойкина, 1902. 459 с. : прил.
 22. Брэмъ А. Э. Жизнь животныхъ : иллюстрированное изданіе въ 10 т. Т. 2 : Млекопитающія (Окончаніе хищныхъ. Ластоногія. Насѣкомоядные. Грызуны. Неполнозубыя). Санктъ-Петербургъ, 1893. 730 с.
 23. Брэмъ А. Э. Жизнь животныхъ : иллюстрированное изданіе въ 10 т. Т. 3 : Млекопитающія (Хоботныя. Непарнокопытныя. Парнокопытныя. Сирены. Китообразныя. Сумчатыя. Птицезвѣри). Санктъ-Петербургъ, 1893. 795 с.
 24. Брэмъ А. Э. Жизнь животныхъ : иллюстрированное изданіе въ 10 т. Т. 5 : Птицы (Курукуйки. Пилоносы. Удодовыя. Зимородки. Кукушковыя. Совиныя. Козодои. Сиворакши. Попугаи. Голубиныя. Куриныя. Водяныя курочки. Журавлиныя). Санктъ-Петербургъ, 1894. 741 с.
 25. Бюллетень Всеукраинской Государственной Черноморско-Азовской Научно-Промысловой Опытной Станции «В.У.Г.Ч.А.Н.П.О.С». Вып. 4–5. Очаков, 1923. 32 с.
 26. Бюллетень Всеукраинской Государственной Черноморско-Азовской Научно-Промысловой Опытной Станции «В.У.Г.Ч.А.Н.П.О.С». Вып. 6–7. Очаков, 1923. 32 с.
 27. Ван-Дер-Флаас Д. Л. Дослідчий курс зоології. Ч. 1 : Безхребетники (до Chordata), вип. 1 : лабораторні роботи. Одеса, 1928. 92 с.
 28. Вариньи Г. де. Природа и жизнь. Санктъ-Петербургъ : Изданіе П. П. Сойкина, 1913. 115 с.
 29. Варпаховский Н. А. Ихтіологическая фауна реки Малой Кокшаги Царевококшайскаго уѣзда Казанской губерніи. Казань, 1885. 15 с.
 30. Ватсонъ (J. A. S. Watson). Наслѣдственность. Санктъ-Петербургъ, 1914. 112 с.
 31. Вериго Б. Ф. Біологія клѣтки, какъ основа ученій о зародышевомъ развитіи и размноженіи. Одесса, 1913. 336 с.
 32. Веялко А. А. Задачи исследований в мелиоративно-гидротехническом производстве. Курск : Советская деревня, 1927. 71 с.
 33. Вилькошъ Ф. Разведение рыбы въ небольшихъ прудкахъ. Москва, 1914. 40 с.
 34. Вітров О. Рибні ставки. Харків : Радянський селянин, 1928. 92 с.
 35. Вѣстникъ рыбопромышленности. № 7–8. Петроградъ, 1916. 38 с.
 36. Гааке В. Происхожденіе животнаго міра : 3-е изд. Санктъ-Петербургъ : Просвещение, 1903. 634 с.
 37. Гаддъ Г. Карповое прудовое хозяйство. Кіевъ : Печатня С. П. Яковлева, 1917. 85 с.
 38. Геншель Э. Жизнь прѣсныхъ водъ. Москва : Кингоиздательство К. И. Тихомирова, 1914. 390 с.
 39. Гертвигъ Р. Учебникъ зоологіи : 5-е изд. Одесса : Изданіе Э. Берндта, 1909. 796 с.
 40. Гертвіг О. Елементи ембріології людини та хребтовців : підручник та репеторіум. Київ : Державне видавництво України, 1928. 435 с.
 41. Гинтервальднеръ Іог. М. Руководство къ составленію естественно-научныхъ колекцій. Санктъ-Петербургъ : Изданіе А. С. Суворина, 1903. 384 с.
 42. Граффъ Л., Линстовъ О. Паразитизмъ и паразиты. Санктъ-Петербургъ : Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ, 1910. 211 с.
 43. Гримм О. А. Беседы о прудовом хозяйстве. Петроград : Государственное издательство, 1921. 124 с.
 44. Данилевский Н. Я. Изслѣдованія о состояніи рыболовства въ Россіи. Санктъ-Петербургъ, 1875. 151 с.
 45. Дерюгін Ф. Як розводити коропів у ставках. Харків : Радянський селянин, 1928. 32 с.
 46. Догель В. А. Курс сравнительной анатомии беспозвоночных. Вып. 2 : Нервная система и органы чувств. Ленинград ; Москва : Печатный двор, 1925. 223 с.
 47. Елеонский А. Использоване торфяных прудов для разведения рыбы. Москва ; Ленинград : Государственное сельскохозяйственное издательство, 1930. 32 с.
 48. Елеонский А. Использование торфяных прудов для разведение рыбы. Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1930. 32 с.
 49. Елеонский А. Н. Рыбоводство. Разведение карпов в прудах. Москва : Государственное Техническое Издательство, 1925. 64 с.
 50. Енциклопедія сільського господарства : науково-популярний порадник для сільських господарів України / ред. Терниченко А. Київ : Книгоспілка, [б. р.]. 710 с. : дод.
 51. Заварзин А. А. Живое вещество. Строение, химический состав и физические свойства протоплазмы. Ленинград : Сеятель, 1928. 208 с.
 52. Законы и инструкціи, дѣйствующіе въ Каспійско-Волжскомъ районѣ. Астрахань, 1913. 132 с.
 53. Золотницкий Н. Акваріумъ любителя. Москва : Изданіе А. А. Карцева, 1890. 754 с.
 54. Известия Бакинской Ихтиоло­гичес­кой Лаборатории / ред. Державин А. Н. Т. 1. Баку, 1922. 393 с. : прил.
 55. Известия Отдела рыбоводства и научно-промысловых исследований. 1918. Т. 1, вып. 1. 54 с.
 56. Кашкаровъ Д. Н. Рыбы. 1. Морскія рыбы. Москва, 1912. 33 с.
 57. Кашкаровъ Д. Н. Рыбы. 1. Прѣсноводныя рыбы. Москва, 1912. 33 с.
 58. Естественная исторія губерній Кіевскаго учебнаго округа. Зоологія. Часть систематическая. Рыбы / Кесслер К. Кіевъ : Университетская Типографія, 1856. 98 с.
 59. Киселевич К. Жизнь южно-русских морей. Москва, 1922. 35 с.
 60. Климонтович А. Изъ жизни рыбъ. Санктъ-Петербургъ : Типографія Императорскаго Человѣколюбиваго О-ва, 1905. 91 с.
 61. Книпович Н. М. Определитель рыб Черного и Азовского морей. Москва, 1923. 130 с.
 62. Кру (Crew). Генетика животных. Введение в науку животноводства. Москва : Новая деревня, 1929. 344 с.
 63. Лампертъ К. Жизнь прѣсныхъ водъ. Животныя и растенія прѣсныхъ водъ, ихъ жизнь, распространеніе и значеніе для человѣка. Санктъ-Петербургъ : Изданіе А. Ф. Девріена, 1900. 879 с. : прил.
 64. Линдеманъ В. Наслѣдственность и измѣнчивость, какъ причина болѣзней. Популярныя лекціи. Кіевъ : Типо-литографія Императорскаго Университета св. Владиміра, Акц. О-ва Печ. и Изд. дѣла Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1907. 187 с.
 65. Лисицкий Е. Ф. Размножение животных. Харьков, 1922. 56 с.
 66. Максимович Н. И. Днепр и его бассейн. Киев, 1901. 280 с.
 67. Марков М. П. Жизнь клетки. Харьков : Путь просвещения, 1923. 72 с.
 68. Марковский Ю. М. Cladocera низовьев реки Днепра (Труды Всеукраинской Государственной Черноморско-Азовской Научно-Промысловой станции. Т. 1). 28 с.
 69. Марковський Ю. М. Нарис зоопланктону річки Інгульця // Труди Фізично-Математичного Відділу. 1928. Т. 10, вип. 2. С. 113—156. 
 70. Матеріалы къ познанію русскаго рыболовства. 1913. Т. 2, вып. 2. 62 с.https://doi.org/10.1016/S0041-3879(28)80022-5 
 71. Матеріалы по изученію рыболовства и пушного промысла на Дальнемъ Востокѣ. 1920. Вып. 1. 111 с.
 72. Монастырский Г. Н. О методах определения линейного роста рыб по чешуе. (Труды Научного Института Рыбного Хозяйства ; т. 5, вып. 4). 44 с.
 73. Народная энциклопедія научныхъ и прикладныхъ знаній. Т. ІІ : Природовѣдѣніе / Харьковское общество распространенія в народѣ грамотности. Москва, 1910. 368 с.
 74. Павловичъ С. А. Repetitorium къ практическимъ занятіямъ по зоологіи. Петроградъ, 1915. 128 с.
 75. Павловский Е. Н. Введение в зоотомию. Руководство к практическим занятиям по зоологии. Ч. 1 : Позвоночные. Москва ; Петроград, 1923. 152 с.
 76. Плотины в сельском хозяйстве / сост. Фишеръ А. Москва, 1907. 107 с.
 77. Полная энциклопедія русскаго сельскаго хозяйства и соприкасающихся съ нимъ наукъ : въ 12-ти т. Санктъ-Петербургъ, 1900
 78. Предварительная сводка результатов работ отделения рыболовства опытной рыбо-хозяйственной станции Главрыбы в 1919 году. Москва : Издательская секция экономического отдела Главрыбы, 1920. 32 с.
 79. Протоколы общихъ собраній Императорскаго Россійскаго Обще­ства рыбоводства и рыболовства за 1911 годъ / ред. Кузнецов И. Д. Санктъ-Петербургъ, 1913. 176 с.
 80. Прянишниковъ Д. Н. Ученіе объ удобреніи. Москва, 1912. 369 с. : прил.
 81. Пуріевич К. А. Краткій учебникъ ботаники для слушателей высшихъ учебныхъ заведеній. Кіевъ, 1909. 297 с.
 82. Работы Волжской Біологической Станціи. 1906. Т. 3, № 2. 48 с. : ил.
 83. Работы Паразитологичсекой лаборатории 1-го М.Г.У. / ред. Скрябин К. И. Москва : Издательство І Московского государственного университета, 1926. 76 с.
 84. Ратцель Ф. Земля и жизнь. Т. 2. [Б. м.] : Брокгаузъ и Ефронъ, [б.г.]. 730 с. (Библіотека естествознанія).
 85. Рыбное хозяйство. Кн. 1 / ред. Мейснер В. И. Москва : Главрыба, 1922. 175 с.
 86. Сборник статей по методике определения возраста и роста рыб / ред. Баранов Ф. И., Березовский А. И. Красноярск, 1926. 88 с.
 87. Северцов А. Н. Главные направления эволюционного процесса. Москва : А.В. Думной и Ко, 1925. 84 с.
 88. Соколовъ Н. Н. Матеріалы къ инструкціямъ по изслѣдованію водныхъ путей. Вып. 1. [Б. м.], 1912. 177 с.
 89. Сорохтин Г. Н. Спутник руководителя по зоологическим водным экскурсиям. Петербург : Государственное издательство, 1920. 128 с.
 90. Спенсер Г. Основанія біологіи : въ 2-х т. Т. 1. Санктъ-Петербургъ : Изданіе Н. П. Полякова, 1870. 440 с.
 91. Спеціальный курсъ рыбовдства при П. С. Х. Курсахъ. Отчетъ за 1914–1915 г. Петроградъ : Типографія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, 1916. 14 с.
 92. Стодольский Р. В. Карповое прудовое хозяйство. Практическія указанія для проектированія карповыхъ прудовъ и устройства карповаго хозяйства, 1914. 80 с.
 93. Сушкин П. П., Белинг Д. Е. Опре­делитель рыб пресноводных и морских Европейской России. Петроград, 1923. 157 с.
 94. Сыроватский. Рыболовство ре­ки­ Днепра. Херсон : Издание Госу­дар­ственной ихтиологической станции, 1929. 244 с.
 95. Тимонов В. Е. Устройство и эксплоатация рыбачьих портов. Москва : Транспечать, 1925. 92 с. : прил.
 96. Тімірязев К. А. Рослина й сонячна енергія. [Б. м.] : Державне видавництво України, 1926. 66 с.
 97. Труды III-го Всероссійскаго съѣезда рыбопромышленниковъ и другихъ дѣятелей по рыболовству  и рыбоводству, в С.-Петербургѣ въ 1910 году (стенографическій отчетъ). Вып. 1 (протоколы засѣданій и доклады общихъ собраній и административно-законодательной группы). Санктъ-Петербургъ, 1911. 304 с.
 98. Труды III-го Всероссійскаго съѣезда рыбопромышленниковъ и другихъ дѣятелей по рыболовству  и рыбоводству, в С.-Петербургѣ въ 1910 году (стенографическій отчетъ). Вып. 2 (протоколы засѣданій и доклады рыбопромышленной группы). Санктъ-Петербургъ, 1912. 563 с. : ил.
 99. Труды Азовско-Черноморской Науч­но-Промысловой Экспедиции. Вып. 1. Керчь, 1926. 188 с.
 100. Труды Астраханской Ихтіологи­ческой Лабораторіи. Т. 3, вып. 7 / ред. Чугунов Н. Л. Астрахань, 1915. 23 с. : ил.
 101. Труды Днѣпровской біологической станціи. № 1 / ред. Казановскій В. И. Кіевъ, 1914. 169 с.
 102. Труды Ихтіологической Лабора­торіи Управленія Каспійско-Волж­скихъ рыбныхъ и тюленьихъ промысловъ. 1912. Т. 2, вып. 4. 53 с. : ил.
 103. Труды Карадагской Научной Станціи имени Т. И. Вяземскаго. Вып. второй. Ѳеодосія, 1918. 62 с.
 104. Труды комиссии по санитарно-биологическому обследованию р. Сев.-Донца и его притоков (Лопани и Уд). Вып. 1. Харьков, 1926. 158 с.
 105. Труды Ленинградского общества естествоиспытателей. Т. 53, вып. 2 : Отделение зоологии и физиологии / ред. Римский-Корсаков М. Н. Ленинград, 1924. 259 с. : прил.
 106. Труды Общества естествоиспытателей при Иператорскомъ Казанскомъ Университетѣ. 1878. Т. VII, вып. 3 : Исторія развитія стерляди (Acipenser ruthenus). Ч. 1 : Эмбріональное развитіе / Заленский В. 226 с. : прил.
 107. Труды Севанской озерной станции Наркомзема Армении. 1927. Т. 1, вып. 2. 131 с. : ил.
 108. Фауна Россіи и сопредельных стран, преимущественно по коллекціямъ Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ. Рыбы (Marsipobranchii и Pisces). Т. 1 : Marsipobranchii, Selachii и Chondrostei / Бергъ Л. С. Санктъ-Петербургъ, 1911. 397 с. : прил.
 109. Фауна Россіи и сопредельных стран, преимущественно по коллекціямъ Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ. Рыбы (Marsipobranchii и Pisces). Т. 3 : Ostariophysi, вып. 1 / Бергъ Л. С. Санктъ-Петербургъ, 1912. 336 с. : прил.
 110. Флюгге К. Руководство къ гигіеническимъ способамъ изслѣдованія. Санктъ-Петербургъ, 1882. 756 с. : прил.
 111. Франсэ Р. Г. Міръ малыхъ существъ прѣсной воды. Москва : Природа, 1913. 200 с.
 112. Фричъ, Кафка І. Краткое наставленіе къ раціональному разведенію карповъ. Санктъ-Петербургъ, 1909. 32 с.
 113. Храневич В. Нарис фавни Поділля. Ч. 1. Вінниця, 1925–1926. 129 с.
 114. Чернай А. Фауна Харьковской губерніи и прилежащихъ къ ней мѣстъ составленная, преимущественно по наблюденіямъ сдѣланнымъ во время ученой экспедиціи, совершенной въ 1848 и 1849 годахъ. Вып. I. Фауна земноводныхъ животныхъ и рыбъ. Харьковъ : Университетская типографія, 1852. 44 с.
 115. Шелюжко Л. А. Каталогъ Первой Русской Рыборазводни. № 4. Кіевъ, 1916. 32 с.
 116. Шимкевич В. Курс сравнительной анатомии позвоночных животных. 3-е изд. Москва ; Петроград, 1923. 620 с.
 117. Шмальгаузенъ И. И. Непарные плавники рыбъ и ихъ филогенетическое развитіе. Кіевъ : Типо-ли­то­графія Императорскаго Уни­вер­ситета св. Владиміра, Акц. О-ва Печ. и Изд. дѣла Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1913. 256 с. : ил. (Записки Кіевскаго Общества Естествоиспытат. ; т. ХХIII (отдельный оттиск)).
 118. Шмейль О. Очерки изъ жизни растеній : пер. с нем. Москва, 1903. 508 с.
 119. Шмидт П. Ю. Анабиоз (явление оживания). Петербург ; Москва : Издательство Л. Д. Френкель, 1923. 184 с.
 120. Энциклопедическій словарь. Т. 1–82 / Брокгаузъ Ф. А., Ефронъ И. А. Санктъ-Петербургъ : Типографія Акц. О-ва Брокгаузъ-Ефронъ, 1890-1907.
 121. Яковлевъ В. В. Зимніе рыбные промыслы на Бѣломъ озерѣ. Санктъ-Петербургъ, 1901. 81 с.
 122. Яхонтов А. А. Мир животных : учебная книга по зоологии. Ч. 1. Москва ; Ленинград, 1929. 340 с.
<p>
ЛІТЕРАТУРА
</p>
<p>
Brehm A. Die Fische. Leipzig : Bibliographisches Institut, 1930. 590 p.
</p>
<p>
Brooks R. The&#xa0;Art Of Angling : in 2 parts [Electronic source].&#xa0; London, England&#xa0;: W. Lowndes, 1767. 304 p.
</p>
<p>
Dubravii Jani, Episcopi Olomucensis. De piscinis. Libri V : Accedunt ejusdem argumenti ex veterum recentiorumque scriptorum libris excerpta [Electronic source]. Helmestadtii : Typis &amp; sumptibus H. Mulle, 1671. 156 p.
</p>
<p>
Schoenichen W. Einfachste Lebensformen des Tier — und Pflanzenreiches. Band 1 : Spaltpflanzen, Geißellinge, Algen, Pilze. Berlin ; Lichterfelde, 1925. 520 p.
</p>
<p>
Арнольд И. Н. Сельскохозяйственное рыбоводство. Ленинград : Издание Государственного института опытной агрономии, 1929. 20 с.
</p>
<p>
Арнольдъ И. К. Рыбоводство. Ч. 1 : Почему рыбы стало мало и какъ помочь этой бѣдѣ. Петроградъ : Рассвѣтъ, 1918. 36 с.
</p>
<p>
Барабаш-Никифоров І. І. Нариси фавни степової Наддніпрянщини (колишньої Катеринославщини). Дніпропетровське : Державне видавництво України, 1928. 137 с.
</p>
<p>
Беляев М. М. Рабочая книга о эволюционному учению. Ч. 1 : Происхождение и развитие живых существ на Земле. Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1928. 144 с.
</p>
<p>
Беляев М. М., Дормидонтов В. Г. Домашние рыбы. О рыбоводстве и прудовом хозяйстве. Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1927. 76 с.
</p>
<p>
Бер П. Лекціи зоологіи. Анатомія и физіологія. Санктъ-Петербургъ : Изданіе И. И. Билибина, 1891. 475 с.
</p>
<p>
Бергъ Л. С. Рыбы прѣсныхъ водъ Россійской имперіи. Москва, 1916. 563 с.
</p>
<p>
Беркосъ П. Беззубка. Санктъ-Петербургъ, 1901. 48 с. (Практическая Зоотомія ; вып. 4).
</p>
<p>
Бернацький М. Л. Основи сільськогосподарської мікробіології. Харків : Перша друкарня Державного видавництва України, 1928. 156 с.
</p>
<p>
Бородинъ И. Прудовое хозяйство. Москва : Типографія Т-ва И. Д. Сытина, 1907. 64 с.
</p>
<p>
Бородинъ Н. А. Краткія объясненія къ стѣннымъ таблицамъ по рыбоводству. Санктъ-Петербургъ, 1912. 17 с. : прил.
</p>
<p>
Бородинъ Н. А. Правительственное рыбоводство въ Соединенныхъ Штатахъ Америки : докладъ. [Б. м.] : [Б. и.], [Б. г.]. 28 с.
</p>
<p>
Бородинъ Н. А. Преподаваніе рыбоводства въ сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеніяхъ : докладъ. [Б. м.] : [Б. и.], [Б. г.]. 42 с.
</p>
<p>
Бородинъ Н. А. Прудовое хозяйство — рыбоводство въ прудахъ и озерахъ. Санктъ-Петербургъ, 1911. 114 с.
</p>
<p>
Бородинъ Н. А. Рыболовство и рыбоводство въ Россіи. Санктъ-Петербургъ, 1911. 16 с. : ил.
</p>
<p>
Бородинъ Н. Рыбоводство и рыбный промыселъ въ Западной Европѣ и Сѣверной Америкѣ : отчетъ по заграничной командировкѣ. Ч. 1. Рыбоводство. Санктъ-Петербургъ : Типографія В. Демакова, 1898. 276 с.
</p>
<p>
Брэмъ А. Э. Жизнь животныхъ : въ 3 т. Т. 3 : Пресмыкающіяся. Земноводныя. Рыбы. Безпозвоночныя. Санктъ-Петербургъ : Изданіе П. П. Сойкина, 1902. 459 с. : прил.
</p>
<p>
Брэмъ А. Э. Жизнь животныхъ : иллюстрированное изданіе въ 10 т. Т. 2 : Млекопитающія (Окончаніе хищныхъ. Ластоногія. Насѣкомоядные. Грызуны. Неполнозубыя). Санктъ-Петербургъ, 1893. 730 с.
</p>
<p>
Брэмъ А. Э. Жизнь животныхъ : иллюстрированное изданіе въ 10 т. Т. 3 : Млекопитающія (Хоботныя. Непарнокопытныя. Парнокопытныя. Сирены. Китообразныя. Сумчатыя. Птицезвѣри). Санктъ-Петербургъ, 1893. 795 с.
</p>
<p>
Брэмъ А. Э. Жизнь животныхъ : иллюстрированное изданіе въ 10 т. Т. 5 : Птицы (Курукуйки. Пилоносы. Удодовыя. Зимородки. Кукушковыя. Совиныя. Козодои. Сиворакши. Попугаи. Голубиныя. Куриныя. Водяныя курочки. Журавлиныя). Санктъ-Петербургъ, 1894. 741 с.
</p>
<p>
Бюллетень Всеукраинской Государственной Черноморско-Азовской Научно-Промысловой Опытной Станции «В.У.Г.Ч.А.Н.П.О.С». Вып. 4–5. Очаков, 1923. 32 с.
</p>
<p>
Бюллетень Всеукраинской Государственной Черноморско-Азовской Научно-Промысловой Опытной Станции «В.У.Г.Ч.А.Н.П.О.С». Вып. 6–7. Очаков, 1923. 32 с.
</p>
<p>
Ван-Дер-Флаас Д. Л. Дослідчий курс зоології. Ч. 1 : Безхребетники (до Chordata), вип. 1 : лабораторні роботи. Одеса, 1928. 92 с.
</p>
<p>
Вариньи Г. де. Природа и жизнь. Санктъ-Петербургъ : Изданіе П. П. Сойкина, 1913. 115 с.
</p>
<p>
Варпаховский Н. А. Ихтіологическая фауна реки Малой Кокшаги Царевококшайскаго уѣзда Казанской губерніи. Казань, 1885. 15 с.
</p>
<p>
Ватсонъ (J. A. S. Watson). Наслѣдственность. Санктъ-Петербургъ, 1914. 112 с.
</p>
<p>
Вериго Б. Ф. Біологія клѣтки, какъ основа ученій о зародышевомъ развитіи и размноженіи. Одесса, 1913. 336 с.
</p>
<p>
Веялко А. А. Задачи исследований в мелиоративно-гидротехническом производстве. Курск : Советская деревня, 1927. 71 с.
</p>
<p>
Вилькошъ Ф. Разведение рыбы въ небольшихъ прудкахъ. Москва, 1914. 40 с.
</p>
<p>
Вітров О. Рибні ставки. Харків : Радянський селянин, 1928. 92 с.
</p>
<p>
Вѣстникъ рыбопромышленности. № 7–8. Петроградъ, 1916. 38 с.
</p>
<p>
Гааке В. Происхожденіе животнаго міра : 3-е изд. Санктъ-Петербургъ : Просвещение, 1903. 634 с.
</p>
<p>
Гаддъ Г. Карповое прудовое хозяйство. Кіевъ : Печатня С. П. Яковлева, 1917. 85 с.
</p>
<p>
Геншель Э. Жизнь прѣсныхъ водъ. Москва : Кингоиздательство К. И. Тихомирова, 1914. 390 с.
</p>
<p>
Гертвигъ Р. Учебникъ зоологіи : 5-е изд. Одесса : Изданіе Э. Берндта, 1909. 796 с.
</p>
<p>
Гертвіг О. Елементи ембріології людини та хребтовців : підручник та репеторіум. Київ : Державне видавництво України, 1928. 435 с.
</p>
<p>
Гинтервальднеръ Іог. М. Руководство къ составленію естественно-научныхъ колекцій. Санктъ-Петербургъ : Изданіе А. С. Суворина, 1903. 384 с.
</p>
<p>
Граффъ Л., Линстовъ О. Паразитизмъ и паразиты. Санктъ-Петербургъ : Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ, 1910. 211 с.
</p>
<p>
Гримм О. А. Беседы о прудовом хозяйстве. Петроград : Государственное издательство, 1921. 124 с.
</p>
<p>
Данилевский Н. Я. Изслѣдованія о состояніи рыболовства въ Россіи. Санктъ-Петербургъ, 1875. 151 с.
</p>
<p>
Дерюгін Ф. Як розводити коропів у ставках. Харків : Радянський селянин, 1928. 32 с.
</p>
<p>
Догель В. А. Курс сравнительной анатомии беспозвоночных. Вып. 2 : Нервная система и органы чувств. Ленинград ; Москва : Печатный двор, 1925. 223 с.
</p>
<p>
Елеонский А. Использоване торфяных прудов для разведения рыбы. Москва ; Ленинград : Государственное сельскохозяйственное издательство, 1930. 32 с.
</p>
<p>
Елеонский А. Использование торфяных прудов для разведение рыбы. Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1930. 32 с.
</p>
<p>
Елеонский А. Н. Рыбоводство. Разведение карпов в прудах. Москва : Государственное Техническое Издательство, 1925. 64 с.
</p>
<p>
Енциклопедія сільського господарства : науково-популярний порадник для сільських господарів України / ред. Терниченко А. Київ : Книгоспілка, [б. р.]. 710 с. : дод.
</p>
<p>
Заварзин А. А. Живое вещество. Строение, химический состав и физические свойства протоплазмы. Ленинград : Сеятель, 1928. 208 с.
</p>
<p>
Законы и инструкціи, дѣйствующіе въ Каспійско-Волжскомъ районѣ. Астрахань, 1913. 132 с.
</p>
<p>
Золотницкий Н. Акваріумъ любителя. Москва : Изданіе А. А. Карцева, 1890. 754 с.
</p>
<p>
Известия Бакинской Ихтиоло­гичес­кой Лаборатории / ред. Державин А. Н. Т. 1. Баку, 1922. 393 с. : прил.
</p>
<p>
Известия Отдела рыбоводства и научно-промысловых исследований. 1918. Т. 1, вып. 1. 54 с.
</p>
<p>
Кашкаровъ Д. Н. Рыбы. 1. Морскія рыбы. Москва, 1912. 33 с.
</p>
<p>
Кашкаровъ Д. Н. Рыбы. 1. Прѣсноводныя рыбы. Москва, 1912. 33 с.
</p>
<p>
Естественная исторія губерній Кіевскаго учебнаго округа. Зоологія. Часть систематическая. Рыбы / Кесслер К. Кіевъ : Университетская Типографія, 1856. 98 с.
</p>
<p>
Киселевич К. Жизнь южно-русских морей. Москва, 1922. 35 с.
</p>
<p>
Климонтович А. Изъ жизни рыбъ. Санктъ-Петербургъ : Типографія Императорскаго Человѣколюбиваго О-ва, 1905. 91 с.
</p>
<p>
Книпович Н. М. Определитель рыб Черного и Азовского морей. Москва, 1923. 130 с.
</p>
<p>
Кру (Crew). Генетика животных. Введение в науку животноводства. Москва : Новая деревня, 1929. 344 с.
</p>
<p>
Лампертъ К. Жизнь прѣсныхъ водъ. Животныя и растенія прѣсныхъ водъ, ихъ жизнь, распространеніе и значеніе для человѣка. Санктъ-Петербургъ : Изданіе А. Ф. Девріена, 1900. 879 с. : прил.
</p>
<p>
Линдеманъ В. Наслѣдственность и измѣнчивость, какъ причина болѣзней. Популярныя лекціи. Кіевъ : Типо-литографія Императорскаго Университета св. Владиміра, Акц. О-ва Печ. и Изд. дѣла Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1907. 187 с.
</p>
<p>
Лисицкий Е. Ф. Размножение животных. Харьков, 1922. 56 с.
</p>
<p>
Максимович&#xa0;Н. И.&#xa0;Днепр и его бассейн. Киев, 1901. 280 с.
</p>
<p>
Марков М. П. Жизнь клетки. Харьков : Путь просвещения, 1923. 72 с.
</p>
<p>
Марковский Ю. М. Cladocera низовьев реки Днепра (Труды Всеукраинской Государственной Черноморско-Азовской Научно-Промысловой станции. Т. 1). 28 с.
</p>
<p>
Марковський Ю. М. Нарис зоопланктону річки Інгульця // Труди Фізично-Математичного Відділу. 1928. Т. 10, вип. 2. С. 113—156.
</p>
<p>
Матеріалы къ познанію русскаго рыболовства. 1913. Т. 2, вып. 2. 62 с.
</p>
<p>
Матеріалы по изученію рыболовства и пушного промысла на Дальнемъ Востокѣ. 1920. Вып. 1. 111 с.
</p>
<p>
Монастырский Г. Н. О методах определения линейного роста рыб по чешуе. (Труды Научного Института Рыбного Хозяйства ; т. 5, вып. 4). 44&#xa0;с.
</p>
<p>
Народная энциклопедія научныхъ и прикладныхъ знаній. Т. ІІ : Природовѣдѣніе / Харьковское общество распространенія в народѣ грамотности. Москва, 1910. 368 с.
</p>
<p>
Павловичъ С. А. Repetitorium къ практическимъ занятіямъ по зоологіи. Петроградъ, 1915. 128 с.
</p>
<p>
Павловский Е. Н. Введение в зоотомию. Руководство к практическим занятиям по зоологии. Ч. 1 : Позвоночные. Москва ; Петроград, 1923. 152 с.
</p>
<p>
Плотины в сельском хозяйстве / сост. Фишеръ А. Москва, 1907. 107 с.
</p>
<p>
Полная энциклопедія русскаго сельскаго хозяйства и соприкасающихся съ нимъ наукъ : въ 12-ти т. Санктъ-Петербургъ, 1900
</p>
<p>
Предварительная сводка результатов работ отделения рыболовства опытной рыбо-хозяйственной станции Главрыбы в 1919 году. Москва : Издательская секция экономического отдела Главрыбы, 1920. 32 с.
</p>
<p>
Протоколы общихъ собраній Императорскаго Россійскаго Обще­ства рыбоводства и рыболовства за 1911 годъ / ред. Кузнецов И. Д. Санктъ-Петербургъ, 1913. 176 с.
</p>
<p>
Прянишниковъ Д. Н. Ученіе объ удобреніи. Москва, 1912. 369 с. : прил.
</p>
<p>
Пуріевич К. А. Краткій учебникъ ботаники для слушателей высшихъ учебныхъ заведеній. Кіевъ, 1909. 297&#xa0;с.
</p>
<p>
Работы Волжской Біологической Станціи. 1906. Т. 3, № 2. 48 с. : ил.
</p>
<p>
Работы Паразитологичсекой лаборатории 1-го М.Г.У. / ред. Скрябин К. И. Москва : Издательство І Московского государственного университета, 1926. 76 с.
</p>
<p>
Ратцель Ф. Земля и жизнь. Т. 2. [Б. м.] : Брокгаузъ и Ефронъ, [б.г.]. 730 с. (Библіотека естествознанія).
</p>
<p>
Рыбное хозяйство. Кн. 1 / ред. Мейснер В. И. Москва : Главрыба, 1922. 175 с.
</p>
<p>
Сборник статей по методике определения возраста и роста рыб / ред. Баранов Ф. И., Березовский А. И. Красноярск, 1926. 88 с.
</p>
<p>
Северцов А. Н. Главные направления эволюционного процесса. Москва : А.В. Думной и К<sup>о</sup>, 1925. 84 с.
</p>
<p>
Соколовъ Н. Н. Матеріалы къ инструкціямъ по изслѣдованію водныхъ путей. Вып. 1. [Б. м.], 1912. 177&#xa0;с.
</p>
<p>
Сорохтин Г. Н. Спутник руководителя по зоологическим водным экскурсиям. Петербург : Государственное издательство, 1920. 128 с.
</p>
<p>
Спенсер Г. Основанія біологіи : въ 2-х т. Т. 1. Санктъ-Петербургъ : Изданіе Н. П. Полякова, 1870. 440 с.
</p>
<p>
Спеціальный курсъ рыбовдства при П. С. Х. Курсахъ. Отчетъ за 1914–1915 г. Петроградъ : Типографія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, 1916. 14 с.
</p>
<p>
Стодольский Р. В. Карповое прудовое хозяйство. Практическія указанія для проектированія карповыхъ прудовъ и устройства карповаго хозяйства, 1914. 80 с.
</p>
<p>
Сушкин П. П., Белинг Д. Е. Опре­делитель рыб пресноводных и морских Европейской России. Петроград, 1923. 157 с.
</p>
<p>
Сыроватский. Рыболовство ре­ки­ Днепра. Херсон : Издание Госу­дар­ственной ихтиологической станции, 1929. 244 с.
</p>
<p>
Тимонов В. Е. Устройство и эксплоатация рыбачьих портов. Москва : Транспечать, 1925. 92 с. : прил.
</p>
<p>
Тімірязев К. А. Рослина й сонячна енергія. [Б. м.] : Державне видавництво України, 1926. 66 с.
</p>
<p>
Труды III-го Всероссійскаго съѣезда рыбопромышленниковъ и другихъ дѣятелей по рыболовству&#xa0; и рыбоводству, в С.-Петербургѣ въ 1910 году (стенографическій отчетъ). Вып. 1 (протоколы засѣданій и доклады общихъ собраній и административно-законодательной группы). Санктъ-Петербургъ, 1911. 304 с.
</p>
<p>
Труды III-го Всероссійскаго съѣезда рыбопромышленниковъ и другихъ дѣятелей по рыболовству&#xa0; и рыбоводству, в С.-Петербургѣ въ 1910 году (стенографическій отчетъ). Вып. 2 (протоколы засѣданій и доклады рыбопромышленной группы). Санктъ-Петербургъ, 1912. 563 с. : ил.
</p>
<p>
Труды Азовско-Черноморской Науч­но-Промысловой Экспедиции. Вып. 1. Керчь, 1926. 188 с.
</p>
<p>
Труды Астраханской Ихтіологи­ческой Лабораторіи. Т. 3, вып. 7 / ред. Чугунов Н. Л. Астрахань, 1915. 23 с. : ил.
</p>
<p>
Труды Днѣпровской біологической станціи. № 1 / ред. Казановскій В. И. Кіевъ, 1914. 169 с.
</p>
<p>
Труды Ихтіологической Лабора­торіи Управленія Каспійско-Волж­скихъ рыбныхъ и тюленьихъ промысловъ. 1912. Т. 2, вып. 4. 53 с. : ил.
</p>
<p>
Труды Карадагской Научной Станціи имени Т. И. Вяземскаго. Вып. второй. Ѳеодосія, 1918. 62 с.
</p>
<p>
Труды комиссии по санитарно-биологическому обследованию р. Сев.-Донца и его притоков (Лопани и Уд). Вып. 1. Харьков, 1926. 158 с.
</p>
<p>
Труды Ленинградского общества естествоиспытателей. Т. 53, вып. 2 : Отделение зоологии и физиологии / ред. Римский-Корсаков М. Н. Ленинград, 1924. 259 с. : прил.
</p>
<p>
Труды Общества естествоиспытателей при Иператорскомъ Казанскомъ Университетѣ. 1878. Т. VII, вып. 3 : Исторія развитія стерляди (<em>Acipenser ruthenus</em>). Ч. 1 : Эмбріональное развитіе / Заленский В. 226 с. : прил.
</p>
<p>
Труды Севанской озерной станции Наркомзема Армении. 1927. Т. 1, вып. 2. 131 с. : ил.
</p>
<p>
Фауна Россіи и сопредельных стран, преимущественно по коллекціямъ Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ. Рыбы (Marsipobranchii и Pisces). Т. 1 : Marsipobranchii, Selachii и Chondrostei / Бергъ Л. С. Санктъ-Петербургъ, 1911. 397 с. : прил.
</p>
<p>
Фауна Россіи и сопредельных стран, преимущественно по коллекціямъ Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ. Рыбы (Marsipobranchii и Pisces). Т. 3 : Ostariophysi, вып. 1 / Бергъ Л. С. Санктъ-Петербургъ, 1912. 336 с. : прил.
</p>
<p>
Флюгге К. Руководство къ гигіеническимъ способамъ изслѣдованія. Санктъ-Петербургъ, 1882. 756 с. : прил.
</p>
<p>
Франсэ Р. Г. Міръ малыхъ существъ прѣсной воды. Москва : Природа, 1913. 200 с.
</p>
<p>
Фричъ, Кафка І. Краткое наставленіе къ раціональному разведенію карповъ. Санктъ-Петербургъ, 1909. 32 с.
</p>
<p>
Храневич В. Нарис фавни Поділля. Ч. 1. Вінниця, 1925–1926. 129 с.
</p>
<p>
Чернай А. Фауна Харьковской губерніи и прилежащихъ къ ней мѣстъ составленная, преимущественно по наблюденіямъ сдѣланнымъ во время ученой экспедиціи, совершенной въ 1848 и 1849 годахъ. Вып. I. Фауна земноводныхъ животныхъ и рыбъ. Харьковъ : Университетская типографія, 1852. 44 с.
 
</p>
<p>
Шелюжко Л. А. Каталогъ Первой Русской Рыборазводни. № 4. Кіевъ, 1916. 32 с.
</p>
<p>
Шимкевич В. Курс сравнительной анатомии позвоночных животных. 3-е изд. Москва ; Петроград, 1923. 620 с.
</p>
<p>
Шмальгаузенъ И. И. Непарные плавники рыбъ и ихъ филогенетическое развитіе. Кіевъ : Типо-ли­то­графія Императорскаго Уни­вер­ситета св. Владиміра, Акц. О-ва Печ. и Изд. дѣла Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1913. 256 с. : ил. (Записки Кіевскаго Общества Естествоиспытат. ; т.&#xa0;ХХIII (отдельный оттиск)).
</p>
<p>
Шмейль О. Очерки изъ жизни растеній : пер. с нем. Москва, 1903. 508 с.
</p>
<p>
Шмидт П. Ю. Анабиоз (явление оживания). Петербург ; Москва : Издательство Л. Д. Френкель, 1923. 184 с.
</p>
<p>
Энциклопедическій словарь. Т. 1–82 / Брокгаузъ Ф. А., Ефронъ И. А. Санктъ-Петербургъ : Типографія Акц. О-ва Брокгаузъ-Ефронъ, 1890-1907. 
</p>
<p>
Яковлевъ В. В. Зимніе рыбные промыслы на Бѣломъ озерѣ. Санктъ-Петербургъ, 1901. 81 с.
</p>
<p>
Яхонтов А. А. Мир животных : учебная книга по зоологии. Ч. 1. Москва ; Ленинград, 1929. 340 с.
</p>