pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2022; 4(62): 73-88
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2022.04.073
УДК 639.371.52:639.3.032(477)

Характеристика першого селекційного покоління антонінсько-зозуленецького внутрішньопородного типу українських порід коропа на 3 та 4 році життя

В. П. Оборський, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .uа,Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Г. А. Куріненко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
І. І.Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
М. І. Осіпенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Б. О. Ганкевич, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Надати комплексну характеристику за рибницько-біологічними показниками першого селекційного покоління антонінсько-зозуленецького внутрішньопородного типу українських порід коропа на 3 та 4 році життя.

Методика.Матеріалом для дослідження слугували особини антонінсько-зозуленецького коропа у віці 3 та 4 років. Основні рибницько-біологічні показники досліджували під час весняного бонітування та осінніх обловів за загальноприйнятими в рибництві методиками. Екстер’єрна оцінка дослідних груп проводилася за наступними параметрами маси та довжини тіла, висоти тіла та обхвату тіла. Проміри проводили сантиметровою стрічкою з точністю до 1 мм. Індивідуальне зважування здійснювали на електронних товарних терезах з точністю 1 г. За результатами вимірювань аналізували та визначали основні екстер’єрні індекси — індекс обхвату, індекс високоспинності, індекс голови.

Результати. В результаті проведених досліджень встановлено, що у рамчастих як дворічок, так і трирічок встановлено нижчий ступінь схуднення — 11,95 та 10,11% проти 12,89 та 12,73% у лускатої форми. Вихід із зимового утримання перебував у межах 88,6–89,8% для дворічок та 88,9–89,3% —  трирічок.

Середній показник приросту маси тіла у рамчастих триліток за сезон складав 1,3 кг, у лускатих — 1,1 кг. На четвертому році життя даний показник лускатих коропів складав 1,6 кг, рамчастих — 1,5 кг. Виживаність за вегетаційний сезон була вище нормативних значень, та в середньому становила для триліток 96,8%, чотириліток — 95,9%. За екстер’єрними показниками рамчасті трилітки мали вищі значення індексу високоспинності на 0,3 од., в порівнянні зі своїми однолітками з лускатим покривом. Перевага даної дослідної групи була і за коефіцієнтом вгодованості — 2,56 од. проти 2,26 од. Натомість, серед чотириліток перевагу за індексом високоспинності мали лускаті особини. За коефіцієнтом вгодованості переважали рамчасті чотирилітки.

Наукова новизна. Вперше в умовах України проведено порівняльний аналіз рибницько-біологічних показників ремонтно-маточного стада першого селекційного покоління антонінсько-зозуленецького внутрішньопородного типу коропа.

Практична значимість. Використання плідників нового внутрішньопородного типу з визначеними особливостями генотипу дозволить отримувати нові перспективні лінії для промислового вирощування при різних рівнях інтенсифікації аквакультури і у різних кліматичних зонах, а також гібриди між географічно ізольованими популяціями.

Ключові слова: короп, селекція, внутрішньопородний тип, покоління, екстер’єр, маса, коефіцієнт вгодованості.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Олексієнко О. О., Грициняк І. І. Внутрішньопорідна структура українських коропів // Рибогосподарська наука України. 2007. № 1. С. 21—27.  
 2. Структуризація українських порід коропа / Томіленко В. Г. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2012. № 2. С. 83—87.
 3. До питання апробації антонінсько-зозуленецьких коропів українських порід / Олексієнко О. О. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2015. № 4. С. 65—77. https://doi.org/10.15407/fsu2015.04.065 
 4. Використання безперервно поліпшуваного відбору в селекції українських коропів / Олексієнко О. О. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2012. № 1. С. 78—87.
 5. Марценюк В. П., Гуцол А. В. Породи та породні групи малолускатих коропів // Збірник наукових праць ВНАУ. 2013. Вип. 3(73). С. 95—102.
 6. Організація селекційно-племінної роботи в рибництві / Гринжевський М. В. та ін. Київ : Рибка моя, 2006. 352 с.
 7. Інструкція з організації племінної роботи в коропівництві України // Інтенсивне рибництво. Київ : Аграрна наука, 1995. С. 3—34.
 8. Інструкція з організації зимівлі риб / Демченко І. Ф. та ін. // Інтенсивне рибництво. Київ : Аграрна наука, 1995. С. 178—185.
 9. Алёкин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. Руководство по химическому анализу вод суши Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. 262 с.
 10. СОУ – 05.01.-37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України, 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).
 11. Кражан С. А. Природна кормова база вирощувальних та нагульних ставів і шляхи її покращення (методичні рекомендації). Київ, 1997. 96 с.
 12. Жадин В. И. Изучение водной фауны водоёмов. Москва : АН СССР, 1950. 30 с.
 13. Жадин В. И. Методы гидробиологических исследований. Москва : Высшая школа, 1960.  189 с.
 14. Кутикова Л. А., Старобогатов Я. И. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР (планктон и бентос) Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977.  511 с.
 15. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части ССР (Планктон, бентос).  Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977.  512 с.