pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2022; 4(62): 41-54
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2022.04.041
УДК 639.371.1 (477)

Рибницько-біологічна та продуктивна характеристика плідників дунайського лосося (Hucho hucho Linnaeus, 1758) в умовах ДУ  «Рибоводний форелевий завод ”Лопушно”»

А. І. Мрук, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
А. І. Кучерук, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ

Мета. Вивчення та удосконалення технології відтворення дунайського лосося за вирощування у штучних умовах. Дослідження та аналіз рибницько-біологічних та репродуктивних показників плідників дунайського лосося вирощених за годівлі штучними кормами.

Методика. У роботі використані узагальнені результати досліджень, що проводилися упродовж 2018–2020 рр. Визначали рибницько-біологічні та репродуктивні показники  плідників дунайського лосося, як  вирощувалися у ставах  ДУ «Рибоводний форелевий завод «Лопушно» .

Для досліджень були використані здорові плідники  6-8 річного віку, які були вирощені з використанням сертифікованих спеціалізованих штучних кормів європейських виробників. Годівля плідників здійснювалась високобілковим кормом датського виробника рецепту «Єфіко Альфа 717» (розмір крупки складав 6 мм).

Результати. Маса тіла у шестирічних самиць дунайського лосося мала широкі межі коливань, які становили від 1700 до 3700 г; довжина тіла коливались від 62 до 78 см. Межі коливань за масою тіла у самців складали від 1850 до 3400 г, за довжиною тіла — 61–78 см.

Середня маса 7-річних плідників дунайского лосося, використаних у нересті, становила 3331,3 г, а середння довжина — 74,9 см. Межі коливань за масою у самців  складали 2600–4850 г, у самиць — 2350–3500  г; за довжиною у самиць — від 66 до 78 см,  у самців  — від 67 до 84 см. Приріст маси у плідників у середньому складав 553 г за рік.

Коефіцієнт високоспинності у 6-річних плідників становив 6,1 од. та був вищим, ніж у 2019 р. у семирічних плідників (5,1 од.); шестирічні особини були більш прогонистими. Коефіцієнт вгодованості у шестирічок складав 0,69, у семирічних плідників — 0,77 од.

Відбір статевих продуктів від плідників 6–7-річок проводили без стимуляції. Результати за репродуктивними показниками у 6–7-річних самиць були наступними: межі коливань робочої плодючості у 6-річок складали 5882–7794 ікринок, робоча плодючість у семирічок коливалася від 6958 до 8671 ікринок, була закономірно вищою, ніж у шестирічок;  відповідно, відносна плодючість у шестирічних самиць мала високий результат: та у середньому становила 3219 ікринок, проти такої у 7-річних — 2552 ікринок. Середня маса 8-річних плідників дунайського лосося, використаних у нересті, становила 3890,3 г за середньої довжини — 76. Коливання за масою у самців перебували у межах 3300–4800 г, у самиць — 3000–4500 г; за довжиною — 72–82 см та 72–80 см відповідно. Аналіз репродуктивних показників 8-річних самиць засвідчив, що їхня середня робоча плодючість складала 10980 ікринок.

У порівнянні з самицями 8–9-річного віку з природних водойм, середня робоча плодючість таких, вирощених у штучних умовах, була вищою на 20%.

Наукова новизна. Проведено моніторинг лінійного та вагового росту різновікових  плідників дунайського лосося у штучних умовах. Розроблено цілісний механізм наукових принципів та методичних рекомендацій щодо штучного відтворення дунайського лосося з метою збереження його чисельності у водній мережі Карпатського регіону.

Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані для  удосконалення технології відтворення  лососевих видів риб  у штучних умовах.

Ключові слова: плідники дунайського лосося, робоча плодючість, відносна плодючість, ДУ «Рибоводний форелевий завод  “Лопушно”».

ЛІТЕРАТУРА

 1. Мрук А. І., Устич В. І. Відтворення дунайського лосося Hucho hucho (L.) // Рибогосподарська наука України. 2007. № 1. С. 36—40.
 2. Мрук А. І., Устич В. І., Маслянка І. І. Дунайський лосось (Hucho hucho L.) в екосистемах рік Закарпаття і пропозиції щодо його збереження та відтворення // Наукові дослідження на об’єктах природно-заповідного фонду Карпат та стан збереження природних екосистем в контексті сталого розвитку : Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю Карпатського національного природного парку : матер. Яремче : Карпатський національний природний парк, 2005. С. 141—143.
 3. Мрук А. І. Дунайський лосось (Hucho hucho) як можливий об’єкт рибного господарства // Рибне господарство. 2003. Вип. 62. С. 35—39.
 4. Мрук А. І., Устич В. І., Маслянка І. І. Дунайський лосось в ріках Закарпаття // Актуальні проблеми аквакультури та раціонального використання водних біоресурсів : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 26-30 вер. 2005 р. : матер. / ред. О. М. Третяк. Київ : Інститут рибного господарства УААН, 2005. С. 176—178. (До 75-річчя ІРГ УААН).
 5. Мрук А. І. Особливості накопичення маси тіла у дунайського лосося за вирощування в умовах ставів // Збереження генофонду та відновлення популяцій цінних видів риб : Міжнар. наук. конф. : матер. / ред. І. І. Грициняк. Київ : Інститут рибного господарства НААН України ; ДІА, 2011. С. 22—24.
 6. Особливості живлення дунайського лосося (Hucho hucho L.) в осінній період у p. Tepecвa, басейн Тиси / Кражан С. А. та ін. // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : V Міжнар. іхтіол. наук.-практ. конф., присвяч. памяті І. Д. Шнаревича, Чернівці, 13-16 вер. 2012 р. : матер. Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2012. С. 118—120.
 7. Патологічні зміни у плідників дунайського лосося (Hucho hucho L.), які спостерігалися за штучного відтворення / Устич В. І. та ін. // Таврійський науковий вісник. 2006. Вип. 47. С. 118—122.
 8. Velykopolskyy I., Mruk A. The Danube Salmon in the Zakarpatye Region of Ukraine: current state and perspectives // II International Hucho Symposium : book of abstracts / eds. Witkowski A. et al. Wrocław : Mus. Nat. Hist., Univ. Wrocł., 2012. P. 52—53.
 9. Генетико-морфометрична оцінка окремих популяцій рідкісних і зникаючих видів риб України: методичні рекомендації / Тарасюк С. І. та ін. Київ : Інститут рибного господарства НААН, 2018. 73 с.
 10. Comanescy Gianina, Miron I. The embrionic development of the Hucho hucho (Linnaeus 1758) grown under developing conditions at the Potoci Salmon Station // An. sti. Univ. Lasi, Biol. 1991. № 37. P. 253—258.
 11. Hucho hucho (L., 1758) / Holcik J. et al. Bratislava : Vydavatelstvo Slovenskej akademie vied, 1984. 307 p.
 12. Gorуcrko Krzysztof. Lopuszna – magisrne miejsca // Komunikaty rybackie. 2001. № 2. S. 17—19.