pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2022; 4(62): 23-40
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2022.04.023
УДК 639.371.2:639.3.06(477)

Рибогосподарська оцінка плідників сибірського осетра (Acipenser baerii Brandt, 1869), вирощених у плавучих садках за природної температури води Лісостепу України

С. М. Пашко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Третяк, veslonos-ua@ukr., Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
М. М. Пашко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Колос, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Визначити та оцінити основні рибницькі показники у процесі штучного отримання зрілих статевих продуктів від плідників сибірського осетра, вирощених в умовах плавучих садків за природної температури води Лісостепу України.

Методика. Матеріалом для досліджень був 121 екз. самок сибірського осетра різного віку масою тіла 3,80–16,84 кг, вирощених в умовах господарства індустріального типу у водоймі з природним температурним режимом лісостепової зони України з використанням плавучих садкових систем. Експерименти з отримання зрілих статевих продуктів виконували за регульованої температури води в період із січня до квітня в умовах установки рециркуляційного водопостачання. Застосовували гормональну стимуляцію дозрівання статевих залоз риб із використанням натуральних гіпофізарних препаратів коропових риб. Визначення рибницьких показників та дослідження абіотичних чинників середовища здійснювали за загальноприйнятими в рибництві та гідрохімії методиками.

Результати. За температури води 14,0–15,5оС після введення гонадотропного  препарату із загальною дозою від 2,5 до 4,5 мг/кг маси риб ефективність дозрівання у різних групах плідників змінювалась у межах 57–100%. Достатньою для високої ефективності дозрівання риб виявилась загальна доза гонадотропного препарату 3,5 мг/кг маси риб. Маса зрілих статевих продуктів, отриманих від плідників у віці від 8+ до 17+, коливалась в середньому від 0,54 до 2,12 кг. Середні показники робочої плодючості та відносної плодючості у самок різного віку змінювались відповідно у межах 33,60–108,21 тис. ікринок та 6,62–7,95 тис. ікринок/кг маси риб за середніх величин гонадосоматичного індексу 10,71–15,81%.

Наукова новизна. Досліджено особливості отримання овульованої ікри та основні рибницькі показники сибірського осетра із використанням плідників, вирощених за малопоширеної в Україні технології інтенсивної аквакультури осетрових риб.

Практична значимість. Результати досліджень можуть використовуватися для розвитку сучасних методів аквакультури осетрових риб в умовах господарств індустріального типу.

Ключові слова: плідники сибірського осетра, індустріальне рибництво, рибницькі показники, овуляція ікри, комбінована технологія.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Червона книга України. Тваринний світ / ред. Акімов І. А. Київ : Глобал­консалтинг, 2009. 600 с.
 2. Шерман І. М., Корнієнко В. О., Шев­ченко В. Ю. Актуальність та передумови доместикації представників родини осетрових в умовах півдня України // Таврійський науковий вісник. 2006. Вип. 44. С. 145—154.
 3. Стан запасів осетрових риб та розвиток осетрової аквакультури в Україні / Третяк О. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2010. № 4. С. 4—22.
 4. Кольман Р. Искусственное размножение осетровых рыб // Проблемы производства посадочного материала исчезаючих популяций осетровых рыб. Ольштын : MIRDRUK. 2012. C. 31―44.
 5. Деякі проблеми аквакультури осетроподібних риб в Україні / Третяк О. М. та ін. // Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів : Міжнар. наук.-практ. конф. : матер. Київ : ПРО ФОРМАТ, 2018. С. 70—72.
 6. Икорное направление товарного осетроводства / Лунеев Д. Е. и др. // Аквакультура осетровых рыб: достижения и перспективы развития : ІV Междунар. науч.-практ. конф. : матер. Астрахань, 2006. С. 88—90.
 7. Начало официального производства пищевой икры осетровых рыб, выращенных в рыбоводных хозяйствах / Подушка С. Б. и др. // Научно-технический бюлетень лаборатории ихтиологии ИНЭНКО. 2005. № 9. С. 5—11.
 8. Подушка С. Б., Армянинов И. В. Опыт формирования и эксплуатации икорно-товарного стада стерляди в Кармановском рыбхозе // Осетровое хозяйство. 2008. № 1. С. 2—5.
 9. Біологічна характеристика та технологічні прийоми культивування додаткових і нетрадиційних об’єктів  рибництва / Третяк О. М. та ін. // Фермерське рибництво. Київ, 2008. С. 333—361.
 10. Hamlin H. I. Nitrate toxicity in Sibe­rian sturgeon (Acipenser baeriі) // Aqua­culture. 2006. Vol. 253. P. 688―693. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2005.08.025  
 11. Барулин Н. В., Мамедов Р. А., Лашкевич А. И. Гибрид Acipenser gueldenstaedti × Acipenser baerii — перспективный объект аквакультуры осетровых // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. 2008. Вып. 24. С. 46―51.
 12. Козлов В. И., Козлов А. В. Осе­троводство. Москва : МГУТУ, 2011. 336 с.
 13. Кольман Р. Установки с замкнутым водообменном в осетроводстве // Стратегия развития аквакультуры в условиях ХХІ века : Междунар. науч.-практ. конф. : матер. Минск, 2004. С. 53―57. https://doi.org/10.3917/ris.053.0057  
 14. Барулин Н. В., Шумский К. Л. Осетровые рыбы как объект для исследований механизмов биологической активности оптического излучения низкой интенсивности // Осетровое хозяйство. 2009. № 3. С. 34―45.
 15. Козлов В. И. Справочник фермера-рыбовода. Москва : ВНИРО, 1998. 448 с.
 16. Пашко М. М., Третяк О. М., Колос О. М. Результати експериментів зі штучного отримання овульованої ікри від плідників стерляді Acipenser ruthenus Linnaeus у нетрадиційні строки // Рибогосподарська наука України. 2018. № 2. С. 81—88. https://doi.org/10.15407/fsu2018.02.081 
 17. Пашко М. М., Третяк О. М., Колос О. М. До питання вирощування плідників стерляді (Acipenser ruthenus Linnaеus) у плавучих садках за природної температури води Лісостепу України // Рибогосподарська наука України. 2019. № 1. С. 48—59.
 18. Результати штучного відтворення осетрових риб, вирощених у садках за природного температурного режиму водойм лісостепової зони України / Пашко М. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2018. № 3. С. 39—49. https://doi.org/10.15407/fsu2018.03.039 
 19. Подушка С. Б. Прижизненное получение икры у осетровых рыб / Биологические ресурсы и проблемы развития аквакультуры на водоеме Урала и Западной Сибири : Всеросс. конф., Тюмень, 17-18 сент. 1996 г. : тезисы докл. Тюмень, 1996. С. 17—18.
 20. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. Москва : Пищевая промышленность, 1966. 375 с.
 21. Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. Руководство по химическому анализу вод суши. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. 270 с.
 22. СОУ – 05.01.-37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України, 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).
 23. Плохинский Н. А. Биометрия. Москва : МГУ, 1981. 367 с.