pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2022; 4(62): 3-22
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2022.04.003
УДК 639.2/.3 + 502.05 (28)

Методичні підходи до збору інформації щодо оцінки інтенсивності любительського рибальства

І. Ю. Бузевич, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
М. Л. Максименко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Р. О. Новіцький, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро
О. О. Христов, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Підприємство «Науково-дослідний центр «Дніпровська природна інспекція», м. Дніпро

Мета. На основі авторських матеріалів розробити оригінальну методику збору і обробки інформації для визначення кількісних та якісних характеристик любительського рибальства у водоймах України.

Методика. В основу роботи покладено кількісний та якісний аналіз іхтіологічного матеріалу, отриманого з уловів рибалок-любителів на Каховському, Дніпровському (Запорізькому), Кам’янському, Печенізькому водосховищах та їхніх притоках у різні сезони 2003–2022 рр. Збір та опрацювання даних здійснювали за загальноприйнятими методиками. Статистичний матеріал опрацювали за допомогою електронних таблиць «MS Excel».

Результати. На підставі аналізу сучасного любительського рибальства, як чинника впливу на структурно-функціональні характеристики іхтіофауни, визначені основні напрямки досліджень для розробки заходів з регламентації даного виду природокористування.  Підготовлені методичні рекомендації щодо збору фактичних даних стосовно параметрів любительського рибальства на водоймах України. Запропонований підхід до визначення показників, що характеризують відвідуваність водойми рибалками-любителями, видового складу та кількісних характеристик уловів. Запропоновані типові форми збору інформації.

Наукова новизна. Вперше для України розроблена оригінальна методика збору і обробки інформації для оцінки якісних та кількісних параметрів любительського рибальства.

Практична значимість. Запропоновані методичні підходи будуть використані для обліку кількісних та якісних характеристик любительського рибальства у водоймах України як науковцями, так і органами, які реалізують державну політику в сфері охорони та використання водних біоресурсів.

Ключові слова: внутрішні водойми, любительське рибальство, рекреаційне рибальство, засоби лову, структура  улову.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Публічне управління розвитком лісового господарства та любительського рибальства як об’єктів туристично-рекреаційної сфери / Васильєва Н. В. та ін. // Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 12. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1HYPERLINK «http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&»&z=1998 (дата звернення : 28.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.12.3.
 2. Гончаров Г. Л., Новіцький Р. О., Кобяков Д. О. Аспекти зимового любительського рибальства на водоймах Харківської області (Україна) // Agrology. 2022. № 1 (5). С. 30—36.
 3. Гончаров Г. Л., Новіцький Р. О., Жуков О. В. Попередні результати дослідження рекреаційного рибальства у Харківській області // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : ХІV Міжнар. іхтіол. наук.-практ. конф., м. Харків, 23-25 вер. 2021 р. : матер. Харків : Факт, 2021. С. 44—48.
 4. Гончаров Г. Л. Любительское рыболовство как фактoр влияния на сообщества рыб охраняемых природных территорий Харьковской области // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах : VІI Міжнар. наук. конф. : матер. Дніпропетровськ : Адверта, 2013. С. 86—87.
 5. Кобяков Д. О. Застосування літальних апаратів як інноваційний метод обліку в польових наукових дослідженнях // Молодь: наука та інновації : ІХ Всеукр. наук.-техн. конф., м. Дніпро, 11 лист. 2021 р. : мат-ли. Дніпро : ДП, 2021. С. 163—164.
 6. Лапач С. Н., Чубенок А. В., Бабич П. Н. Статистика в науке и бизнесе. Київ : МОРИОН, 2002. 640 с.
 7. Максименко М. Л. Подводная охота как фактор антропогенного воздействия на состояние популяций промысловых видов рыб внутренних водоёмов // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : VI Міжнар. іхтіол. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 9-11 жовт. 2013 р. : матер. Тернопіль : Вектор, 2013. С. 192—194.
 8. Максименко М. Л. Структура любительських уловів та їх частка в загальному вилові риби на Каховському водосховищі // Рибогосподарська наука України. 2015. № 3. С. 55—66. 
 9. Максименко М. Л., Рудик-Леуська Н. Я. Склад уловів підводних мисливців на Каховському водосховищі // Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого. 2013. № 3. С. 183—193. https://doi.org/10.7905/bbmspu.v3i3.666 
 10. Марценюк Н. О., Панько В. В., Мушит С. О. Аматорське рибальство у водосховищах Вінницької області // Збірник наукових праць ВНАУ. 2011. № 11 (51). С. 78—82.
 11. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / ред. Романенко В. Д. Київ : Логос, 2006. 408 с.
 12. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України : Затв. Наказом Деркомрибгоспу України 15.12.1998 р. № 166. Київ, 1998. 47 с.
 13. Мосияш С. С., Никаноров Ю. И. Применение авиаучета для изучения любительського рыболовства // Рыбное хозяйство. 1978. № 4. С. 30—34.
 14. Мосияш С. С., Саппо Г. Б. Оценка численности леща по результатам любительского лова // Рыбное хозяйство. 1986. № 2. С. 33—34.
 15. Мухін В. М. Обгрунтування необхідності ефективного державного регулювання любительського рибальства в Україні // Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 3. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1HYPERLINK «http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&»&z=1408 (дата звернення : 28.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.101.
 16. Новицкий Р. О. Использование количественных и качественных результататов рыболовных соревнований в научных целях // Рыбное хозяйство Украины. 2004. № 1. С. 35—37.
 17. Новицький Р. О. Рекреаційне рибальство в Україні: масштаби, обсяги, розвиток // Екологія та природокористування : збірник наукових праць. 2015. Т. 19. С. 148—156.
 18. Новіцький Р. О., Дворецький А. І., Христов О. О. Ретроспектива і сучасний розвиток рибного господарства у Придніпровському регіоні // Розвиток Придніпровського регіону: агроекологічний аспект : монографія / заг. ред. Кобець А.  С. Дніпро : Ліра, 2021. C. 80—125.
 19. Новіцький Р. О., Кобяков Д. О. Про результати використання квадрокоптера для обліку кількісних характеристик любительського рибальства на Дніпровському водосховищі в зимовий період // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : ХІV Міжнар. іхтіол. наук.-практ. конф., м. Харків, 23-25 вер. 2021 р. : матер. Харків : Факт, 2021. С. 125—129.
 20. Правила любительського і спортивного рибальства : Затв. наказом Державного комітету рибного господарства України 15.02.99 № 1. Зареєстрово в Міністерстві юстиції України 28.04.1999 р. за № 269/3562. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0269-99 (дата звернення : 28.07.2022).
 21. Сербов М. Г. Наукове підґрунтя розвитку рекреаційного рибальства у водоймах України // Водні біоресурси та аквакультура. 2017. № 2. С. 49—64.
 22. Хуторной С. А. Рекреационное рыболовство в Одесском заливе // Экологические проблемы городов и рекреационных зон. Одесса : ОЦНТИ, 1999. C. 349—353.
 23. Arlinghaus R., Cooke S. J., Potts W. Towards resilient recreational fisheries on a global scale through improved understanding of fish and fisher behavior // Fisheries Management and Ecology. 2013. № 20 (2–3). P. 91—98. DOI: doi.org/10.1111/fme.12027.
 24. Lockwood R. N., Benjamin D. M., Bence J. R. Estimating angling effort and catch from Michigan roving and access site angler survey data // Fisheries division research report. 1999. № 2044. 35 p.
 25. Sallenave R., Cowley D. E. Science and Effective Policy for Managing Aquatic Resources // Reviews in Fisheries Science. 2006. № 14 (1–2). Р. 203—210. DOI: doi.org/10.1080/10641260500341783.
 26. Zar J. H. Biostatistical Analysis. 5th edn. New Jersey : Pearson Prentice-Hall, Upper Saddle River, 2010. 960 p.
 27. Методические указания по изучению влияния любительского рыболовства на состояние рыбных запасов внутренних водоёмов. Ленинград : ГосНИОРХ, 1979. 19 с.