pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2022; 3(61): 105-120
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2022.03.105
УДК 639.3.034:639.371.2

Економічна ефективність ікряного виробництва із використанням плідників сибірського осетра (Acipenser baerii Brandt, 1869), вирощених в індустріальних умовах

О. М. Третяк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
С. М. Пашко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Визначити основні показники економічної ефективності штучного отримання овульованої ікри сибірського осетра для потреб ікряно-товарного виробництва із використанням плідників, вирощених в умовах плавучих садків у водоймі з природним температурним режимом Лісостепу України.

Методика. Розрахунки проведено за загальноприйнятими в економіці методиками. Для економічного аналізу використані фактичні показники господарської діяльності підприємства ТОВ-СРП «Осетр» (Київська обл.) у період 2020-2021 рр. Дослідження виконано для господарства потужністю 500 кг овульованої ікри сибірського осетра з отриманням зрілих статевих продуктів у заводських умовах зі збереженням життя вперше дозрілих плідників вікових груп 8+, 9+ та 10+. Структура проаналізованих виробничих витрат з оцінкою показників прибутковості підприємства передбачає здійснення повного циклу рибницьких процесів щодо вирощування та експлуатації плідників сибірського осетра з комбінованим застосуванням сучасних методів індустріальної аквакультури.

Результати. У структурі витрат проаналізованого ікряного виробництва найбільшу частку становлять заробітна плата (30,21%) та витрати на закупівлю комбікормів для різних вікових груп осетрових риб (28,24%). Установлено, що для виробництва 500 кг овульованої ікри сибірського осетра з вирощуванням плідників в умовах плавучих садків у водоймах з природним температурним режимом та штучним отриманням зрілих статевих продуктів риб із використанням рециркуляційних систем водопостачання період окупності господарства становить не менше 10 років. Рівень рентабельності підприємств цього типу може перевищувати 26%. Визначено шляхи підвищення прибутковості господарств цього типу зі скороченням періоду окупності ікряно-товарного виробництва.

Наукова новизна. Вперше проаналізовано показники економічної ефективності ікряно-товарного осетрівництва із використанням плідників сибірського осетра за малопоширених для аквакультури України технологій індустріального рибництва.

Практична значимість. Результати досліджень можуть використовуватись у процесі розвитку індустріальної аквакультури та під час оцінки результатів виробничої діяльності в ікряно-товарному осетрівництві.

Ключові слова: економічна ефективність, індустріальна аквакультура, плідники сибірського осетра, ікра осетрових риб, комбіновані технології.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Козлов В. И., Козлов А. В. Осетроводство. Москва : МГУТУ. 2011. 336 с.
 2. Кольман Р. Искусственное размножение осетровых рыб // Проблемы производства посадочного материала исчезающих популяций осетровых рыб. Ольштын : MIR DRUK, 2012. C. 31—43.
 3. Стан запасів осетрових риб та розвиток осетрової аквакультури в Україні / Третяк О. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2010. № 4. С. 4—22.
 4. Состояние и перспективы развития производства пищевой черной икры, как нового направления товарного осетроводства / Андианов Д. П. и др. // Аквакультура осетровых рыб: достижения и перспективы развития : ІІІ Междунар.наук.-практ.конф. : матер. докл. Астрахань, 2004. С. 17—20.
 5. Икорное направление товарного осетроводства / Лунеев Д. Е. и др. // Аквакультура осетровых рыб: достижения и перспективы развития : ІV Междунар. науч.-практ. конф. : матер. Астрахань, 2006. С. 88—90.
 6. Начало официального производства пищевой икры осетровых рыб, выращенных в рыбоводных хозяйствах / Подушка С. Б. и др. // Научно-технический бюлетень лаборатории ихтиологии ИНЭНКО. 2005. № 9. С. 5—11.
 7. Подушка С. Б., Чебанов М. С. Икорно-товарное осетроводство в Китае // Научно-технический бюлетень лаборатории ихтиологии ИНЭНКО. 2007. № 13. С. 5—15.
 8. Подушка С. Б., Армянинов И. В. Опыт формирования и эксплуатации икорно-товарного стада стерляди в Кармановском рыбхозе // Осетровое хозяйство. 2008. № 1. С. 2—5.
 9. Пашко М. М., Третяк О. М., Колос О. М. Результати експериментів зі штучного отримання овульованої ікри від плідників стерляді Acipenser ruthenus Linnaeus у нетрадиційні строки // Рибогосподарська наука України. 2018. № 2. С. 81—88. https://doi.org/10.15407/fsu2018.02.081 
 10. Пашко М. М., Третяк О. М., Колос О. М. До питання вирощування плідників стерляді (Acipenser ruthenus Linnaеus) у плавучих садках за природної температури води Лісостепу України // Рибогосподарська наука України. 2019. № 1. С. 48—59.
 11. Пашко М. М., Третяк О. М. Економічна ефективність штучного отримання  овульованої ікри стерляді Аcipenser ruthenus Linnaeus з комбінованим використанням індустріальних технологій // Рибогосподарська наука України. 2018. № 4. С. 68—78.
 12. Третяк О. М. Система науково обґрунтованого розвитку аквакультури веслоноса в Україні // Рибогосподарська наука України. 2010. № 2. С. 3—25.
 13. Досвід отримання зрілої ікри сибірського осетра (Аcipenser baerii Вrandt) у нетрадиційні рибницькі строки / Пашко С. М. та ін.. // Рибогосподарська наука України. 2021. № 4. С. 1—11.
 14. Подушка С. Б. Прижизненное получение икры у осетровых рыб // Биологические ресурсы и проблемы развития аквакультуры на водоеме Урала и Западной Сибири : Всеросс.конф., Тюмень, 17-18 сент. 1996 г. : тез. докл. Тюмень. 1996. С. 17—18.
 15. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. Москва : Пищ. Пром-сть. 1966. 375 с.
 16. Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. Руководство по химическому анализу вод суши. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. 270 с.
 17. СОУ – 05.01.-37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України, 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).