pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2022; 3(61): 17-30
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2022.03.017
УДК 556.531.4(282.247.32)

Оцінка екологічного стану водойм рибогосподарського призначення

Л. П. Драган, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т. О. Берсан, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. Г. Михайленко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета роботи. Дати оцінку якості температурного та гідрохімічного режимів ставів при вирощуванні коропа та товстолоба протягом вегетаційного періоду.

Методика. Визначення фізичних властивостей і газового складу води (температура та вміст розчиненого у воді кисню) проводилося безпосередньо на місці відбору проб. Вимірювання хімічних показників води — вмісту амонійного азоту, нітритів, нітратів, фосфатів та загального заліза — визначали фотометричним методом, а концентрацію хлоридів — методом аргентометричного титрування. Електрометрично встановлювали значення водневого показника (рН), а вміст сульфатів і мінералізацію — гравіметричним методом. Усі вищезазначені методи є найбільш значущими параметрами при комплексній оцінці екологічного стану рибницьких водойм.

Результати. В лабораторних умовах досліджено та проаналізовано основні компоненти хімічного складу води водойм рибогосподарського призначення, що характеризують її фізичні властивості (водневий показник pH, твердість), сольовий склад (хлориди, сульфати, кальцій, магній, натрій, гідрокарбонати), біогенні елементи (амонійний азот, нітрити, нітрати), фосфати, залізо. Отримані результати лабораторного аналізу хімічного складу зразків води, а також порівняння їх з гранично допустимими концентраціями речовин (ГДК) для водойм рибогосподарського значення, дають підстави для певних висновків щодо екологічного стану води досліджуваних ставів при вирощуванні коропа та товстолоба.

Наукова новизна. Продовження дослідження динаміки сезонних коливань температурного та хімічного режиму в ставах рибогосподарського призначення Київського дослідного господарства «Нивка» під час вирощування коропа та полікультури (короп і товстолоб) упродовж вегетаційного періоду з метою окреслення потенційних можливостей товарного вирощування риби за впливу наявних абіотичних чинників.

Практична значимість. Отримані результати необхідні для встановлення можливостей використання ставів з метою вирощування деяких видів товарної риби, а саме — коропа та товстолоба.

Ключові слова: температурний та гідрохімічний режиму ставів, компоненти хімічного складу води рибогосподарських водойм, короп, товстолоб.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Деснянський екологічний коридор / Василюк О. та ін. Київ : НЕЦУ, 2010. 164 с.
 2. Драган Л. П., Михайленко Н. Г., Берсан Т. О. Токсична дія азотовмісних сполук на водні організми // Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів III Міжнар. наук.-практ. конф., 25-27 жовт. 2021 р. : матер. Київ, 2021. С. 57—59.
 3. Драган Л. П., Берсан Т. О., Михайленко Н. Г. Особливості гідрохімічного складу води ставка рибогосподарського призначення // Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ 27-29 жовт. 2020 р. : матер. Київ, 2020. С. 22—24. https://doi.org/10.15407/publishing2020.56.024 
 4. Пономарев С. В., Баканева Ю. М., Федоровых Ю. В. Аквакультура. Санкт-Петербург : Лань, 2017. 440 с.
 5. Екологічні проблеми Київських водойм і прилеглих територій / Романенко О. В. та ін. Київ, 2015. 189 с.
 6. Драган Л. П., Михайленко Н. Г. Берсан Т. О. Гідрохімічна характеристика води в озері «Карпич» // Рибогосподарська наука України. 2020. № 4. С. 38—46. https://doi.org/10.15407/fsu2020.04.038 
 7. Aral F., Dogu Z. Recent Advances in Fish Farms. [S. l.] : InTech, 2011. 262 p. https://doi.org/10.5772/1122 
 8. Привезенцев Ю. А. Выращивание рыб в малых водоемах. Руководство для рыбоводов-любителей. Москва : Колос, 2000. 128 с.
 9. Вплив екологічних чинників на розвиток та поширення захворювань риб / Матвієнко Н. М. та ін. // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : ХІІ Міжнар. іхтіол. наук.-практ. конф., Дніпро 26-28 вер. 2019 р. : матер. Дніпро, 2019. С. 133—138.
 10. Vlizlo V. V., Fedoruk R. S., Ratych I. B. Laboratory Methods of In-vestigation in Biology, Stockbreeding and Veterinary Medicine : a reference book. Lviv, 2012. 764 p. (in Ukrainian). 
 11. Veterinary and sanitary examination / Zazharska V. M. et al. Dnipro, 2017. 193 p. (in Ukrainian).
 12. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / Романенко В. Д. та ін. Київ : Символ-Т, 1998. 28 с.
 13. Алекин О. А. Основы гидрохимии. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. 444 с.
 14. МВВ 081/12-0106-03. Поверхневі, підземні та зворотні води.  Методика виконання вимірюваний масової концентрації амоній - іонів фото колориметричним методом з реактивом Неслера.  [Поверхня, підземна та зворотна вода.  Метод вимірювання масової концентрації іонів амонію за допомогою фотоколориметрії метод з реактивом Неслера] (2003).  Київ : Міністерство охорони навколишнього середовища України.
 15. МВВ 081/12-0005-01. Методика виконання вимірювання масової концентрації розчинених ортофосфатів фотометричним методом. [Спосіб вимірювання маси концентрація розчинених ортофосфатів фотометричним методом]. Київ : Міністерство охорони навколишнього середовища України, 2002.
 16. КНД 211.1.4.023-95.  Методика фотометричного визначення нітрит-іонів з реактивом Гриса в поверхневих та очищених стичних водах. [Метод фотометричного визначення іонів нітритів з реактивом Гриса у поверхневій та очищеній стічній воді.  Київ : Мінприроди Захист України, 1995.
 17. КНД 211.1.4.034-95. Методика фотометричного визначення загального заліза з ортофенантроліном в поверхневих і стичних водах. [Метод фотометричного визначення загального заліза за допомогою ортофенантроліну у поверхневих та стічних водах]. Київ : Мінприроди Захист України, 1995.
 18. МВВ 081/12-0007-02. Методика виконання вимірювання масової концентрації хлоридів у поверхневих та очищених стічних водах титрометричним методом [Спосіб виконання вимірювання масової концентрації хлоридів у поверхневих та очищених стічних водах титрометричним методом]. Київ : Міністерство охорони навколишнього середовища України, 2003.
 19. МВВ 081/12-0317-06. Методика виконання вимірювання водневого показника рН електрометричним методом. [Метод виконання вимірювань рН водню електрометричним методом]. Київ : Мінприроди Захист України, 2006.
 20. МВВ 081/12-0109-03. Методика виконання вимірювання масової концентрації сухого залишку (розчинених речовин) гравіметричним методом.  [Метод вимірювання масової концентрації сухого залишку (розчинених речовин) гравіметричним методом]. Київ : Міністерство охорони навколишнього середовища України, 2005.
 21. МВВ 081/12-0007-01. Методика виконання вимірюваний масової концентрації сульфатним гравіметричним методом. [Метод вимірювання масової концентрації сульфатів гравіметричним методом]. Київ : Мінприроди Захист України, 2002.
 22. СОУ-05.01.-37–385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України, 2006. 15 с.
 23. Щербатюк Н.В. Вирощування коропа в ставках //Scientific Collection «InterConf», (86):with the Proceedings of the 1 st International Scientific and Practical Conference «Scientific paradigm in the context of technologies and society development» (November 18-19, 2021). Geneva, Switzerland: Protonique, 2021. Р. 502-511.
 24. Алабастер Дж., Ллойд Р. Критерии качества воды для пресноводных рыб. Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1984. 344 с.
 25. Корженевская А., Шарамок Т. С., Маренков О. Н. Вміст важких металів у цьоголіток рибних господарств Дніпропетровської області // Наукові доповіді НУБіП України. 2021. № 2 (90). DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2021.02.002.