pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2022; 2(60): 16-32
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2022.02.016
УДК 639.215.43 (282.247.325.8)

Структурні показники популяції плоскирки (Blicca bjoerkna Linnaeus, 1758) Кременчуцького водосховища

М. В Леуський, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національний університет біоресурсів та природокористування України,
м. Київ
О. А. Бузевич, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. Я. Рудик-Леуська, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ
Г. О. Котовська, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ
Д. С. Христенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Аналіз структурних показників популяції плоскирки звичайної (Blicca bjoerkna L.) у Кременчуцькому водосховищі у світі збільшення її значення у складі промислових уловів та розробка методичних підходів щодо її використання для зменшення промислового навантаження на вилов основних промислових видів.

Методика. Первинні матеріали збиралися на контрольно-спостережних пунктах Інституту рибного господарства НААН. В основу даної статті покладено результати власних польових досліджень, які здійснювалися на всій акваторії Кременчуцького водосховища протягом 2016–2021 рр. Для визначення складу в уловах сіток з різним кроком вічка використовувався уточнений коефіцієнт річної промислової смертності.

Результати. В статті встановлено загальні базові популяційні показники популяції плоскирки звичайної (Blicca bjoerkna L.) у Кременчуцькому водосховищі. Встановлено показники природної, промислової та загальної смертності популяції.

Наукова новизна роботи пов’язана з тим, що стале природокористування на сьогодні можливе лише за наявності науково-обґрунтованих принципів, здатних забезпечити стале використання водних біоресурсів природних водойм.

Практична значимість: популяційні показники, наведені у роботі можуть бути використані для розрахунків лімітів промислового вилову плоскирки Кременчуцького водосховища для забезпечення її сталого використання.

Ключові слова: плоскирка, Кременчуцьке водосховище, вікова структура, смертність, промисловий запас

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бузевич І. Ю. Наукові аспекти рибопромислової експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду // Рибогосподарська наука України. 2007. №  2. С. 64—71.
 2. Грициняк И. И., Бузевич И. Ю. Стратегия рационального и эффективного рыбопромыслового использования водохранилищ днепровского каскада // Комплексный подход к проблеме сохранения и восстановления биоресурсов Каспийского бассейна : Междунар. науч.-практ. конф., 13–16 окт. 2009 г., г. Астрахань : матер. Астрахань, 2009. С. 76—79.
 3. Котовська Г. О., Христенко Д. С. Біологічні показники нерестового стада плоскирки Кременчуцького водосховища // Рибогосподарська наука України. 2009. № 4. С. 49—52.
 4. Литвиненко В. В. Морфологические особенности густеры Кременчугского водохранилища // Рыбное хозяйство. 1978. Вып. 26. С. 47—52.
 5. Моделирование уловов густеры (Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)) в Киевском водохранилище по разным параметрам орудий лова / Литвиненко В. О та ін. // Рибогосподарська наука України. 2021. № 2. С. 5—17. https://doi.org/10.1070/RC1978v047n05ABEH002226 
 6. Методические рекомендации по сбору и обработке ихтиологического материала / Костоусов В. Г. и др. Минск, 2005. 56 с.
 7. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічним матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України : Затв. наказом Держкомрибгоспу України № 166 15.12.98. Київ, 1998. 47 с.
 8. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. 408 с.
 9. Юдович Ю. Б., Доценко Б. Н., Антонюк А. В. Методика прогнозирования вылова рыбы в озерах, реках и водохранилищах. Москва : ВНИИПРХ, 1982. 46 с.
 10. Тюрин П. В. «Нормальные» кривые переживания и темпов естественной смертности рыб как теоретическая основа регулирования рыболовства // Известия ГосНИОРХ. 1972. Вып. 71. С. 71—128. https://doi.org/10.1080/00221347208981465 
 11. Засосов А. В. Теоретические основы риболовства. Москва : Пищевая промышленность, 1970. 291 с.