pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2022; 2(60): 3-15
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2022.02.003
УДК 597:574.91(477.41)

Видова різноманітність іхтіофауни водойм комплексного призначення лісостепової зони України за басейнами річок

М. Б. Халтурин, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ
А. А. Климковецький, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ
П. Г. Шевченко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ

Мета. Дослідити іхтіофауну водойм комплексного призначення Лісостепової зони України в басейні двох річок: Південий Буг (р. Південий буг, р. Г. Тікич) та Дніпро (р. Дніпро, р. Рось, р. Десна). За досліджувані водойми прийняти рівноцінні за площею та ступенем розташування відповідно основного басейну, та порівняти ці водойми за схожістю та типовістю відповідно.

Методика. Збір матеріалів проводилися протягом 2010–2017 рр. на водоймах комплексного призначення розташованих у Лісостеповій зоні України, басейнах великих річок, таких як Дніпро та Південний Буг. Проби відбирали по Дніпру безпосередньо не нижче басейну р. Рось, що впадає до Кременчуцького водосховища на Дніпрі; щодо Південного Бугу, то досліди не проводили нижче Глибочокської ГЕС.

Контрольні лови здійснювали набором ставних сіток з вічком 40–80 мм, а також мальковим неводом довжиною 25 м та вічком 10 мм. Збір та обробку іхтіологічних матеріалів проводили за загальноприйнятими методиками.

При визначенні впливу аматорського та спортивного рибальства використовувалибезпосередній облік, що здійснювали шляхом маршрутних обходів місць скупчень рибалок-аматорів та їх опитування.

Для аналізу ступеня схожості угруповань іхтіофауни водойм використовувався показник схожості Серенсона:

S = 2 С/А+В, де

А — кількість видів у першому угрупованні;

В — кількість видів у другому угрупованні;

С — кількість видів, спільних для обох угруповань.

Типовість угруповань іхтіофауни за її видовим багатством визначалась за формулою, запропонованою Шенноном-Уівером:

Rs= ni/N, де

ni — число видів для досліджуваної ділянки;

N — загальна кількість видів для регіону.

При обробці отриманих результатів використовувався персональний комп’ютер (програма «Microsoft Excel»).

Результати. Іхтіофауна водойм Лісостепової зони в період досліджень за кількістю видів була не досить багатою, спостерігалосяся зональне розподілення іхтіофауни на різних ділянках річок, з поступовим зменшенням аборигенних видів в бік інродуцентів та акліматизантів, за рахунок постійного зариблення ними водойм комплексного призначення. Особливо це спостерігається на р. Гнилий Тікич.

Практичні значення. За коефіцієнтом схожості та типовості річкових екосистем найбільш подібними в цьому випадку виявилися р. Рось та Десна. Потребують подальшого проведення дослідження річок, та заходи з реакліматизації аборигенних видів, характерних для даного регіону, особливо промислово цінних видів.

Ключові слова: аборигенні види, інтродуценти, акліматизанти, р. Рось, р. Гнилий Тікич, р. Десна, коефіцієнт схожості.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Белінг Д. О. Дніпро та його рибні багатства. Київ : АН УРСР, 1935. 164 с.
 2. Великохатько Ф. Риби Білоцерківщини Білоцерківське краєзнавче товариство Т. 2. Вип. 2. Біла Церква, 1929. С. 4—19.
 3. Рибогосподарська характеристика пониззя р. Десни в зв’язку з забором води у Деснянський водопровід / Дячук І. Є. та ін. // Вісник Академії наук Української РСР. 1981. № 8. С. 46—48.
 4. Исаев А. И., Карпова Е. И. Рыбное хозяйство водохранилищ (Справочник). Москва : Пищевая промышленность, 1980. 304 с.
 5. Куцоконь Ю. К. Сучасний стан рибного населення басейну річки Рось : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 03.00.10. Київ, 2007. 24 с.
 6. Мовчан Ю. В. Риби України (таксономія, номенклатура, зауваження) // Збірник праць Зоологічного музею. 2008–2009. № 40. С. 47—86.
 7. Мовчан Ю. В. Риби України (визначник-довідник). Київ, 2011. 420 с.
 8. Песенко Ю. А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях. Москва : Наука, 1982. 287 с.
 9. Методи іхтіологічних досліджень : навчальний посібник / Пилипенко Ю. В. та ін. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. 432 с.
 10. Полтавчук М. А. Рыбы малых рек правобережного Полесья УССР. Сообщение 1. О видовом составе рыбного населения верховья реки Припяти // Вестник зоологии. 1975. № 4. С. 9—15.
 11. Полтавчук М. А. Рыбы (Pisces) малых рек правобережного Полесья УССР. Сообщение 3. Видовой состав рыбного населения правобережных притоков нижнего течения Припяти и среднего Днепра // Вестник зоологии. 1976. № 4. С. 72—77.
 12. Полтавчук М. А., Щербуха А. Я. Ихтиофауна притоков Десны в рыбохозяйственном кадастре СССР // Вестник зоологии. 1988. № 2. С. 24—30.
 13. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. Москва : Пищевая промышленность, 1966. 376 с.
 14. Сучасний стан іхтіофауни р. Десна в межах України / Ткаченко В. О. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2008. № 3. С. 46—52.