pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2022; 1(59): 61-74
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2022.01.061
УДК 639.371.52:621

Характеристика рибницько-біологічних показників дволіток коропа, відтворених із засто­суван­ням методів кріоконсервування статевих продуктів

Д. А. Сироватка, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
М. І. Осіпенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Г. А. Куріненко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
В. В. Гурбик, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. В. Федоненко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Мета. Сформувати стада однорічок та дволіток коропа, відтворених із використанням дефростованої та нативної сперми, та надати комплексну характеристику їхніх рибницьких кількісних та якісних показників.

Методика. Матеріалом для дослідження слугували однорічки та дволітки нивківського лускатого та малолускатого коропа. Основні рибницько-біологічні показники досліджували під час весняного бонітування та осінніх обловів за загальноприйнятими в рибництві методиками. Щільність посадки цьоголіток на зимівлю становила 10 тис. кг/га, однорічок — 1 тис. екз./га. Екстер’єрна оцінка різновікових груп проводилася за наступними параметрами: масою та довжиною тіла, висотою тіла, обхватом тіла. Проміри проводили сантиметровою стрічкою з точністю до 1 мм. Індивідуальне зважування здійснювали на електронних товарних терезах з точністю до 1 г. За результатами вимірювань аналізували та визначали основні екстер’єрні індекси — індекс обхвату, індекс високоспинності, індекс голови.

Результати.В результаті проведених досліджень встановлено, що однорічки, отримані з дефростованої сперми, мали вищі показники виживаності за період зимівлі на 0,25 та 4,50% з перевагою особин МЛК, однак вони характеризувалися вищими показниками втрати маси — на 1,13% НЛК та 1,65% МЛК. Дволітки, отримані від дефростованої сперми, переважали одноліток за масою — на 2,69% НЛК та 7,34% МЛК. Проте, особини дослідної групи характеризувалися нижчим показником виживаності, на 1,00 та 3,25% в порівнянні з контрольною, при цьому показники рибопродуктивності впродовж періоду досліджень коливались в межах від 810,7 до 1056,0 кг/кг.

Наукова новизна. Вперше в умовах України проведено порівняльний аналіз кількісних та якісних рибницько-біологічних показників однорічок та дволіток коропа, отриманих з використанням нативної та дефростованої сперми.

Практична значимість. Використання методу кріоконсервування статевих продуктів, отриманих від плідників з визначеними особливостями генотипу, дозволить полегшити формування високопродуктивних стад, використовуючи методи індивідуальної селекції, одержувати високопродуктивні помісі, а також гібриди між географічно ізольованими популяціями.

Ключові слова: короп, дефростована сперма, однорічки, дволітки.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Низкотемпературная консервация спермы рыб / Копейка Е. Ф. и др. // Генетика, селекция гибридизация рыб : 2 Всесоюз. совещание, Ростов-на-Дону, 16-20 марта 1981 г. : тезисы докл. Ростов-на-Дону, 1981. С. 105—106.
 2. Пилиев С. А. Применение криоконсервации в рыбоводстве // Селекция рыб. Москва, 1989. С. 100—105.
 3. Ротт H. H. Использование криоконсервированного генетического материала для восстановления редких и исчезающих видов гидробионтов // Консервация генетика ресурсов. 1994. Вып. 1. С. 2—8.
 4. Кононенко І. С., Бех В. В. Кріоконсервування статевих продуктів — ефективний метод збереження біорізноманіття осетрових видів риб // Рибогосподарська наука України. 2016. № 2. С. 5—21. https://doi.org/10.15407/fsu2016.02.005 
 5. Güneş Yamaner, A. Ekici, Devrim Memiş. A brief overview on cryopreservation method of sturgeon sperm. Biology // Journal of Fisheries & Aquatic Sciences. 2015. Vol. 30(2). 2015. P. 14—20. DOI: 10.18864/IUJFAS.11849.
 6. Application of sperm cryopreservation to hatchery and species conservation: A case of the Adriatic grayling (Thymallus thymallus) / Horvath A. et al. // Aquaculture. 2012. Vol. 358. P. 213—215. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2012.07.012 
 7. Betsy J., Kumar S. Cryopreservation: History and Development // Cryopreservation of Fish Gametes. Singapore : Springer, 2020 P. 135—149. https://doi.org/10.1007/978-981-15-4025-7_6.
 8. Babiak I., Giogowski J. Kriokonserwacja nasienia ryb slodkowodnych – wyniki prac badawczych przeprowadzonych w latach 1993—94 w Polsce // Arch. Rybactwa Рol. 1995. Vol. 3, supl. l. S. 19—28.
 9. Glogowski J., Ciereszko A. Kriokonserwacja nasienia ryb – znaczenia, specyfika oraz krajowe osiagniecja w ostatnim dziesiecioleciu // Med. Wet. 2008. Vol. 64. Р. 551—554.
 10. Некоторые структурно-популяционные и эколого-биохимические проблемы криоконсервации генетических ресурсов атлантического лосося / Зелинский Ю. П. и др. // Симпозиум по атлантическому лососю : тезисы докл. Сыктывкар, 1990. С. 25.
 11. Цветкова Л. И. Создание низкотемпературной коллекции спермы рыб // Проблемы репродуктивной биологии в трудах профессора С. И. Кулаева и его последователей. Москва : МГУ, 1998. С. 326—330.
 12. Lahnsteiner F. Semen cryopreservation in the Salmonidae and in the Northern pike // Aquac. Res. 2000. Vol. 31. P. 245—258. https://doi.org/10.1046/j.1365-2109.2000.00452.x  
 13. Бибенко О. В., Копейка Е. Ф. Влияние криоконсервации спермы карпа на эмбриогенез // Криоконсервирование репродуктивных клеток и эмбрионов. Харьков, 1992. С. 3—8.
 14. Черепнин В. А., Безусый А. Л., Сыроватка Д. А. Оценка эффекта криоселекции при использовании оптимизированных криозащитных сред для замораживания спермы карповых рыб // Известия высших учебных заведений. Уральский регион. Челябинск. 2014. № 1. С. 112—117.
 15. Isaksson A. The status of Icelandic salmonid resources, with special reference to genetic conservation policy // Action before extinction. Victoria, British Columbia, Canada, 1998. P. 115—127.
 16. O’Reilly P., Doyle R. Live gene banking of endangered populations of Atlantic salmon // The Atlantic salmon. Genetics, Conservation and Management. Oxford, 2007. P. 425—469. https://doi.org/10.1002/9780470995846.ch14 
 17. Piironen J., Heinimaa P. Preservation programs for endangered fish stocks in Finland // Action before extinction. Victoria, British Columbia, Canada, 1998. P. 105—113.
 18. Інструкція з організації племінної роботи в коропівництві України. / Інтенсивне рибництво. Київ : Аграрна наука, 1995. С. 3—34.
 19. Інструкція з організації та ведення промислової гібридизації в коропівництві // Інтенсивне рибництво. Київ : Аграрна наука, 1995. С. 74—83.
 20. Інструкція з організації зимівлі риб / Демченко І. Ф. та ін. // Інтенсивне рибництво. Київ : Аграрна наука, 1995. С. 178—185.

REFERENCE