pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2022; 1(59): 25-44
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2022.01.025
УДК 597.2/.5(282.243.61)(477)

Інвазивні види риб у річках басейну Західного Бугу в межах України

Н. В. Тимошенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

Мета. Визначити наявність інвазивних видів у складі іхтіофауни річок басейну Західного Бугу на території України.

Методика. Іхтіологічні дослідження проводили упродовж 2019–2021 рр. на річці Західний Буг та її притоках ­— Рата, Бушків, Полтва і Млинівка. Визначення видів риб здійснювали безпосередньо на місці лову за визначниками Ю. В. Мовчана та А. Ф. Коблицької, неповний біологічний аналіз інвазивних видів проводили в лабораторії за методиками І. Ф. Правдіна, Г. В. Нікольського та І. І. Чугунової.

Результати. Отримані дані свідчать, що у складі іхтіофауни річок басейну Західного Бугу інвазивні види представлені п’ятьма видами: карась сріблястий Carassius gibelio (Bloch, 1782), чебачок амурський Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846), сонячний окунь Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758), головешка-ротань Perccottus glenii (Dybowski, 1877), бичок-пісочник Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814). Дані види потрапили до екосистеми завдяки діяльності людини через навмисну або випадкову інтродукцію в річки басейну верхного Західного Бугу, де для їх життєдіяльності та розвитку досить сприятливі умови, завдяки доволі теплому клімату та зміні гідрологічного режиму багатьох ділянок річок у результаті антропогенного впливу.

Наукова новизна. В статті вперше представлений список інвазивних видів риб річок басейну Західного Бугу на території України та наданий опис місць їхнього існування.

Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані для регулювання любительського рибальства, для планування охоронних заходів для рідкісних видів риб та заходів з попередження негативних наслідків від поширення інвазивних видів.

Ключові слова: іхтіофауна, річка Західний Буг, інвазивний чужеродний вид, карась сріблястий, чебачок амурський, сонячний окунь, головешка-ротань, бичок-пісочник.

ЛІТЕРАТУРА

 1. To be, or not to be, a non-native freshwater fish / Copp G. H. et al. // Journal of Applied Ichthyology. 2005. Vol. 21 (4). Р. 242—262. https://doi.org/10.1111/j.1439-0426.2005.00690.x.
 2. Trends of aquatic alien species invasions in Ukraine / Alexandrov B. et al. // Aquatic Invasions. 2007. № 2. Р. 215—242. https://doi.org/10.3391/ai.2007.2.3.8.
 3. Kvach Y., Kutsokon Y. The non-indigenous fishes in the fauna of Ukraine: a potentia ad actum // BioInvasions Records. 2017. Vol. 6 (3). P. 269—279. https://doi.org/10.3391/bir.2017.6.3.13.
 4. Grabowska J., Kotusz J., Witkowski A. Alien invasive fish species in Polish waters: an overview // Folia Zoologica. 2010. Vol. 59 (1). Р. 73—85. https://doi.org/10.25225/fozo.v59.i1.a1.2010.
 5. Witkowski A., Grabowska J. The Non-Indigenous Freshwater Fishes of Poland: Threats to the Native Ichthyofauna and Consequences for the Fishery: A Review // Acta Ichthyologica Et Piscatoria. 2012. Vol. 42 (2). Р. 77—87. https://doi.org/10.3750/aip2011.42.2.01.
 6. Grabowska J., Pietraszewski D., Ondračková M. Tubenose goby Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814) has joined three other Ponto-Caspian gobies in the Vistula River (Poland) // Aquatic Invasions. 2008. Vol. 3 (2) Р. 261—265. https://doi.org/10.3391/ai.2008.3.2.20.
 7. Geographical patterns in range extension of Ponto-Caspian macroinvertebrate species in Europe / Bij de Vaate A. et al. // Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 2002. Vol. 59 (7) Р. 1159—1174. https://doi.org/10.1139/f02-098.
 8. Забокрицька М. Р., Хільчевський В. К., Манченко А. П. Гідроекологічний стан басейну Західного Бугу на території України. Київ : Ніка Центр, 2006. 184 с.
 9. Лєснік В. В., Дикий І. В. Рибні угруповання стариць р. Західний Буг в околицях м. Кам’янка Бузька // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій : наук. конф. : матер. Львів : СПОЛОМ, 2013. С. 42—44.
 10. Водна рамкова директива ЄС 2000 / 60 / ЄС. Основні терміни та їх визначення. Київ, 2006. 240 с.
 11. Лєтицька О. М., Кіпніс Л. С., Гончарова М. Т. Пошук потенційно референційних ділянок для визначення екологічного стану басейну річки Вісла // The European Potential for Development of Natural Science. 2020. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-006-3-15.
 12. Жуков П. И. Рыбы Белоруссии. Минск : Наука и техника, 1965. 415 с.
 13. Błachuta J., Błachuta J. & Kusznierz J. Ichtiofauna Bugu // Korytarz ekologiczny doliny Bugu. Stan - Zagrożenia – Ochrona. Warszawa : Fundacja IUCN, 2002. P. 168—183.
 14. Каталог коллекций зоологического музея ННПМ НАН Украины. Круглоротые и рыбы / Мовчан Ю. В. та ін. Киев : Зоомузей ННПМ НАН Украины, 2003. 241 с.
 15. Afanasyev S. O. Development of European Approaches to Biological Assessment of the State of Hydroecosystems and Their Application to the Monitoring of Ukrainian Rivers // Hydrobiological Journal. 2002. Vol. 38 (4) Р. 130—148. https://doi.org/10.1615/hydrobj.v38.i4.130.
 16. Мовчан Ю. В. Риби України (визначник-довідник). Київ : Золоті ворота, 2011. 444 с.
 17. Коблицкая А. Ф. Определитель молоди пресноводных рыб. Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1981. 208 с.
 18. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. Москва : Пищевая пром-сть, 1966. 376 с.
 19. Методи іхтіологічних досліджень : навчальний посібник / Пилипенко Ю. В. та ін. Херсон : Олді-Плюс, 2017. 432 с.
 20. Чугунова И. И. Методика изучения возраста и роста рыб. Москва : АН СССР, 1952. 175 с.
 21. Червона книга України. Київ, 2009 (ІІІ вид.). URL : http://redbook-ua.org (дата звернення : 20.12.2021).
 22. Соколов Н. Ю. Каталог колекції круглоротих і риб Державного природознавчого музею НАН України // Наук. Зап. Держ. природозн. музею. 2004. № 19. С. 15—28.
 23. Фауна Украины. В 40 т. Т. 8 : Риби. Вип. 2, ч. 2. / Ю. В. Мовчан, А. І. Смірнов. Київ : Наукова думка, 1983. 360 с.
 24. Сучасний стан іхтіофауни річки Рата / Забитівський Ю. М. та ін. // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : ХІІІ Міжнар. іхтіологічна наук.-практ. конф. : матеріали. Харків : ФОП Панов А.М., 2020. С. 88—92.
 25. Witkowski A. On the expansion and invasive species - Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) (Teleostei: Cyprinidae: Gobioninae) // Fragmenta Faunistica. 2009. № 52 (1). Р. 25—32. https://doi.org/10.3161/00159301FF2009.52.1.025 
 26. Фауна Украины. В 40 т. Т. 8 : Риби. Вип. 2, ч. 1. / Ю. В. Мовчан, А. І. Смірнов. Київ : Наукова думка, 1981. 423 с.
 27. Kottelat M., Freyhof J. Handbook of European freshwater fishes. Berlin : Publications Kottelat, Cornol and Freyhof, 2007. 646 p.
 28. Non-native freshwater fishes in Poland: an overview / Nowak M. et al. // AACL Bioflux. 2008. № 1(2). Р. 173—191.
 29. Мовчан Ю. В. Первая находка головешки (ротана) – Perccottus glenii Dybowski (Pisces, Eleotridae) в водоемах Украины // Вестник зоологии. 1989. Т. 23, № 5. С. 87.
 30. Kostrzewa J., Grabowski M., Zięba G. Nowe inwazyjne gatunki ryb w wodach Polski [New invasive fish species in Polish waterbodies] // Archives of Polish Fisheries. 2004. № 12 (2). Р. 21—34.
 31. Life-history traits of Amur sleeper, Perccottus glenii, in the invaded Vistula River: early investment in reproduction but reduced growth rate / Grabowska J. et al. // Hydrobiologia. 2011. Vol. 661 (1). Р. 197—210. https://doi.org/10.1007/s10750-010-0524-0.
 32. Nowak M., Popek W., Epler P. Range expansion of an invasive alien species, Chinese sleeper, Perccottus glenii Dybowski, 1877 (Teleostei: Odontobutidae) in the Vistula River drainage // Acta Ichthyologica Et Piscatoria. 2008. № 38 (1) Р. 37—40. https://doi.org/10.3750/aip2008.38.1.05.

REFERENCE