pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 2(56): 93-103
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.02.093
УДК 016:639.371.53

Плоскирка (Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)). Тематична бібліографія

І. Й. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т. М. Швець, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Формування довідкового переліку україно- та російськомовних публікацій з окремих питань щодо морфологічних, екологічних, фізіолого-біохімічних особливостей плоскирки (Blicca bjoerkna L.), а також стану її запасів у природних водоймах.

Методика. Під час системного пошуку у процесі підготовки тематичного переліку було застосовано як цілісний, так і вибірковий методи. Бібліографічне ядро складали виключно україно- та російськомовні наукові видання, наявні у фонді наукової бібліотеки Інституту рибного господарства НААН України.

Результати. Сформовано тематичний бібліографічний перелік публікацій загальною кількістю 62 джерела, що охоплюють часовий інтервал з 1960 по 2020 рр., і висвітлюють біологічні та екологічні характеристики представника родини коропових — плоскирки, а також розглядають питання стану її популяцій. Літературні джерела розміщені у алфавітному порядку за автором чи назвою, описані згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», із урахуванням поправок (код УКНД 01.140.40), а також відповідно до вимог оформлення списку літератури за міжнародним стандартом APAstyle.

Практична значимість. Підготовлений список публікацій може бути використаний науковцями, практиками, студентами, до сфери інтересів яких належить вивчення фізіолого-біохімічних, екологічних, популяційних та інших характеристик риб родини коропових, зокрема плоскирки (Blicca bjoerkna L.).

Ключові слова: плоскирка, нерест, морфологічні, фізіолого-біохімічні особливості, промисел.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Абросимова А. М. Роль органов чувств в ориентации леща, синца, плотвы и густеры Киевского водохранилища // Вестник зоологии. 1976. № 3. С. 40—44.
 2. Биологическая характеристика густеры Blicca bjoerkna верхней части Волжского плеса Куйбышевского водохранилища / Кузнецов В. А. и др. // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2015. Т. 17, № 6. С. 23—27.
 3. Біологічні показники плоскирки, плітки і краснопірки гирлової ділянки річки Віта / Кирилюк О. П. та ін. // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : ІV Міжнар. іхтіол. наук.-практ. конф., Одеса, 7-11 вер. 2011 р. : тези. Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2011. С. 119—122.
 4. Бондарєв Д. Л. Оцінка впливу кліматичних умов на фенологію нересту плоскирки Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) у водоймах природного заповідника «Дніпровськоорільський» з урахуванням астрономічного та біологічного часу // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : ХІ іхтіол. наук.-практ. конф., Львів, 18-20 вер. 2018 р. : матер. Львів, 2018. С. 41—46.
 5. Герасимов Ю. В., Комова Н. И. Густера // Рыбы Рыбинского водохранилища: популяционная динамика и экология. Ярославль : ИБВВ имени И. Д. Папанина РАН, 2015. С. 241—248.
 6. Григорьев В. Н. Изменение показателей роста и коэффициента упитанности густеры Blicca bjoerkna (Cyprinidae) в верхней части Куйбышевского водохранилища в условиях трансформации его экосистемы // Ученые записки Казанского государственного университета. 2007. Т. 149, № 2. С. 69—74. (Серия : Естественные науки).
 7. Діденко О. В. Сучасний стан запасів плоскирки (Blicca bjoerkna L.) Кременчуцького водосховища // Рибогосподарська наука України. 2008. № 3. С. 19—22.
 8. Довгопол А. П. Промысел густеры, синца и чехони в Волго-Каспийском районе // Рыбное хозяйство. 1978. № 2. С. 16—17.
 9. Євсюкова Н. С., Шарамок Т. С. Оцінка фізіологічного стану плоскирки Запорізького водосховища в умовах антропогенного навантаження // Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 24-25 жовт. 2019 р. : матер. Херсон : Олді-плюс, 2019. С. 336—339.
 10. Жарикова Т. И. Адаптивные реакции жаберных эктопаразитов леща (Abramis brama) и густеры (Blicca bjoerkna) на воздействие антропогенного фактора в Иваньковском водохранилище // Паразитология. 2000. Т. 34, № 1. С. 50—55.
 11. Захарченко И. Л., Литвиненко В. А. Промыслово-биологическая характеристика густеры (Blіcca bjoerkna) Киевского водохранилища // Пресноводная аквакультура: мобилизация ресурсного потенциала : Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Москва, ВДНХ, 7-9 февр. 2017 г. : матер. Москва : Перо, 2017. С. 298—300.
 12. Изюмова Н. А. Сезонная динамика паразитофауны рыб Рыбинского водохранилища (щука, синец, густера) // Труды Института биологии водохранилищ. 1960. № 3 (6). С. 284—300.
 13. Катаев Р. К., Предвижкин М. А. Биологические особенности популяции густеры Чебоксарского водохранилища // Труды молодых ученых Поволжья : Международная научная конференция : матер. [Б. и.], 2015. С. 147—151. (Экологический сборник ; вып. 5).
 14. Кирилюк О. П. Биологическая структура нерестового стада густеры Кременчугского водохранилища // Рыбное хозяйство. 1990. Вып. 44. С. 52—56. https://doi.org/10.1525/fq.1990.44.2.04a00080 
 15. Кирилюк О. П. Возрастной состав и рост густеры в Кременчугском водохранилище // Гидробиологический журнал. 1991. Т. 27, № 1. С. 92—97.
 16. Кирилюк О. П. Морфологические особенности густеры днепровских водохранилищ в условиях антропогенной нагрузки // Актуальные проблемы водохранилищ : Всерос. конф. с участием специалистов из стран ближнего и дальнего зарубежья, Борок, 29 октября – 3 нояб. 2002 г. : тезисы докл. Борок : Институт биологии внутренних вод РАН, 2002. С. 130—132.
 17. Кирилюк О. П. Плодовитость густеры Blicca bjoerkna L. (Cyprinidae) Кременчугского водохранилища // Рибне господарство. 2006. Вип. 65. С. 113—117. 
 18. Котовська Г. О., Христенко Д. С.  Біологічні показники нерестового стада плоскирки Кременчуцького водосховища // Рибогосподарська наука України. 2009. № 4. С. 49—52.
 19. Котовська Г. О., Христенко Д. С., Хупченко Т. В. Особливості біології плоскирки звичайної (Blicca bjoerkna L.) та її промислове використання в Кременчуцькому водосховищі // Рибогосподарська наука України. 2012. № 1. С. 25—27.
 20. Кружиліна С. В. Стан кормової бази риб та живлення молоді ляща і плоскирки Кременчуцького водосховища // Рибне господарство. 2001. Вип. 59/60. С. 92—97.
 21. Кружиліна С. В. Трофічні взаємовідносини білого товстолобика і молоді ляща і плоскирки Кременчуцького водосховища // Рибне господарство. 2004. Вип. 63. С. 120—123.
 22. Кружиліна С. В. Трофічні взаємовідносини строкатого товстолобика і молоді ляща, плітки і плоскирки Кременчуцького водосховища // Рибне господарство. 2005. Вип. 64. С. 116—121.
 23. Кружиліна С. В. Трофічні взаємовідношення рослиноїдних риб і личинок плітки й плоскирки Кременчуцького водосховища // Рибне господарство. 2003. Вип. 62. С. 85—89.
 24. Кудерский Л. А. Густера Лакшозера // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 2011. Вып. 339. С. 231—243.
 25. Кудринская О. И. Суточный ритм питания молоди леща, густеры и красноперки // Гидробиологический журнал. 1966. Т. 2, № 4. С. 78—79.
 26. Кузнецов В. А. Некоторые аспекты современного состояния рыбного сообщества Куйбышевского водохранилища // Экологические проблемы пресноводных рыбохозяйственных водоемов России : Всерос. науч. конф. с междунар. участием, посвященная 80-летию Татарского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ». Санкт-Петербург : Татарское отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ», 2011. С. 186—190.
 27. Кузнецов В. А. Характеристика качества икры и плодовитости густеры // Биологические науки. 1978. № 4. С. 62—67.
 28. Кузнецов В. А., Кузнецов В. В. Колебание численности личинок густеры в верхней части Волжского плеса в разные периоды существования Куйбышевского водохранилища // Актуальные проблемы аквакультуры в современный период : Междунар. науч. конф., Ростов-на-Дону, 28 сентября – 2 окт. 2015 г. : матер. Ростов-на-Дону : АзНИИРХ, 2015. С. 83—85.
 29. Кутузов А. М. Густера верхней части Куйбышевского водохранилища : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Казань : Казанский государственный университет, 1976. 29 с.
 30. Куцоконь Ю. К., Подобайло А. В. Зовнішні фенодевіанти ляща (Abramis brama), плітки (Rutilus rutilus) та плоскирки (Blicca bjoerkna) // Рибне господарство. 2002. Вип. 61. С. 65—68.
 31. Литвиненко В. В. Морфологические особенности густеры Blicca bjoerkna (L.) Кременчугского водохранилища // Рыбное хозяйство. 1975. Вып. 20. С. 83—88.
 32. Литвиненко В. В. Промысловое значение густеры в Кременчугском водохранилище // Рыбное хозяйство. 1967. Вып. 3. С. 74—77.
 33. Литвиненко В. В., Шерстюк В. В. Промысел густеры в Кременчугском водохранилище и пути его интенсификации // Рыбное хозяйство. 1977. Вып. 24. С. 65—70.
 34. Литвиненко В. О., Захарченко І. Л., Григоренко Т. В. Живлення плоскирки Київського водосховища влітку 2017 р. // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології : XI Міжнар. іхтіологічна наук.-практ. конф. : тези доп. Львів : Фенікс, 2018. С. 120—123.
 35. Лосева Т. Г. Паразитофауна густеры Blicca bjoerkna Linne в ее ареале. Экологический анализ : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Ленинград : ГосНИОРХ, 1976. 24 с.
 36. Ляшенко А. Ф. О морфологическом различии молоди леща и густеры // Гидробиологический журнал. 1988. Т. 24, № 1. С. 82—83.
 37. Максимович В. О., Подобайло А. В. Морфологічні особливості плоскирки Канівського водосховища // Водные биоресурсы и пути их рационального использования : Междунар. науч. конф. молодых ученых, 31 янв. – 1 февр. 2000 г., г. Киев : матер. Киев, 2000. С. 37—38.
 38. Максимович В. О., Подобайло А. В., Плесюк І. А. Морфологічна мінливість плоскирки Канівського водосховища // Рибне господарство. 2000. Вип. 58. С. 84—89.
 39. Межжерин С. В., Верлатый Д. Б. Густера // Вестник зоологии [Vestnik zoologii]. 2018. Отдельный выпуск № 36 : Проходные и пресноводные рыбы Нижнеднепровской эстуарной системы в начале XXI века. С. 66—67.
 40. Мельничук Г. Л. Интенсивность обмена у молоди синца и густеры из Кременчугского водохранилища // Гидробиологический журнал. 1970. Т. 6, № 6. С. 110—112.
 41. Мироновский А. Н., Устарбеков А. К. Возрастная динамика изменчивости некоторых морфологических признаков густеры Blicca bjoerkna низовий Терека: пример жесткого отбора? // Вопросы ихтиологии. 1997. Т. 37, № 2. С. 224—230.
 42. Новиков Г. М. Питание и упитанность густеры Иваньковского водохранилища // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 2006. Вып. 82 : Актуальные вопросы пресноводной аквакультуры.
 43. Основні біологічні показники популяції плоскирки Кременчуцького водосховища / Котовська Г. О. та ін. // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : ІV Міжнар. іхтіол. наук.-практ. конф., Одеса, 7-11 вер. 2011 р. : тези. Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2011. С. 142—143.
 44. Оценка плодовитости густеры на основе уравнения регрессии в условиях озера Галичского и Чебоксарского водохранилища / Предвижкин М. А. и др. // Водные биоресурсы, аквакультура и экология водоемов : V Балтийский мор. Форум : Всероссийская научная конференция : труды. [Б. м.], 2017. С. 63—66.
 45. Павлов П. И., Щербуха А. Я. О морфологическом родстве между видами родов лещ и густера среднего течения Днепра // Вестник зоологии. 1975. № 2. С. 39—45.
 46. Панов Д. А., Сорокин Ю. И. О роли фитопланктона в питании личинок леща, плотвы и густеры // Экология и физиология синезеленых водорослей. Закономерности их массового развития в водоемах. Москва — Ленинград, Институт биологии внутренних вод РАН, 1965. С. 240—245.
 47. Постнов И. Е., Предвижкин М. А. Особенности биологии густеры и причины заражения ее лигулезом в водоемах нижегородской области // Вестник Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. 2013. Т. 3. С. 454—455.
 48. Предвижкин М. А., Логинов В. В., Морева О. А. Фенотипическая характеристика густеры // Проблемы популяционной биологии : XII Всерос. популяционный семинар памяти Николая Васильевича Глотова (1939–2016) : матер. [Б. м.] : ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 2017. С. 175—177.
 49. Пробатова И. В. Некоторые данные по биологии и промыслу густеры Кременчугского водохранилища // Рыбное хозяйство. 1972. Вып. 14. С. 115—118.
 50. Пробатова И. В. Некоторые данные по плодовитости густеры Кременчугского водохранилища // Рыбное хозяйство. 1978. Вып. 26. С. 47—52.
 51. Рід Плоскирка (Густера) — Blicca Heckel // Фауна України. Т. 8 : Риби, вип. 2 : Коропові. Ч. 2 / Мовчан Ю. В., Смірнов А. І. Київ : Наукова думка, 1983. С. 59—71.
 52. Рудик-Леуська Н. Я., Леуський М. В. Популяція плоскирки Кременчуцького водосховища // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : ХІІ Міжнар. іхтіол. наук.-практ. конф., Дніпро, 26–28 вересня 2019 р. : матер. Дніпро : Акцент ПП, 2019. С. 176—177.
 53. Руйгите Ю. К. Густера — перспективный объект рыболовства в Вислинском заливе // Рыбное хозяйство. 2008. № 1. С. 93—94.
 54. Сайфуллин Р. Р., Бобу П. В. Биоэкологические показатели густеры (Blicca bjoerkna) Мешинского залива Куйбышевского водохранилища // Наука сегодня: теоретические и практические аспекты : Междунар. науч.-практ. конф. : матер. [Б. м.], 2019. С. 6—7.
 55. Смирнова Л. К. Сравнительная оценка плодовитости густеры Волгоградского водохранилища // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1987. Вып. 268. С. 85—90.
 56. Тряпицына Л. Н. Экология красноперки Scardinius erythrophthalmus и густеры Blicca bjoerkna дельты Волги в условиях зарегулированного стока : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Москва, 1971. 20 с.
 57. Фарыкина Д. Д., Турицин В. С. Изучение паразитофауны густеры (Blicca bjoerkna L.) и плотвы (Rutilus rutilus L.), обитающих в Финском заливе // Научный вклад молодых исследователей в сохранение традиций и развитие АПК : Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов : сб. науч. тр. [Б. м.], 2016. С. 202—205.
 58. Хорошеньков Е. А., Пескова Т. Ю. Флуктуирующая асимметрия серебряного карася и густеры из некоторых степных рек Кубани // Вестник Тамбовского университета. 2013. Т. 18, № 6–1. С. 3107—3109. (Серия : Естественные и технические науки).
 59. Хузеева Л. М., Капкаева Р. З., Браславская Л. М. Некоторые аспекты биологии густеры и плотвы Нижнекамского водохранилища в период формирования его ихтиофауны // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1986. Вып. 248. С. 138—145.
 60. Шерстюк В. В., Кирилюк О. П. Динамика экологобиохимических показателей густеры Каневского и Кременчугского водохранилищ // Гидробиологический журнал. 1987. Т. 23, № 3. С. 39—45.
 61. Шутов В. А. О ревизии рода Blicca и некоторых показателях филетических связей между представителями рода Abramis (Pisces, Cyprinidae) // Зоологический журнал. 1969. Т. 48, № 7. С. 1105—1106.
 62. Щербуха А. Я. К систематике, биологии и промыслу густеры (Blicca bjoerkna (L.)) низовьев Ю. Буга // Гидробиологический журнал. 1969. Т. 5, № 3. С. 54—60.