pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 2(56): 5-17
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.02.005
УДК 639.215.43:639.2.081.1(282.247.323)

Моделювання уловів плоскирки (Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)) Київського водосховища за різними параметрами знарядь лову

В.О. Литвиненко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Державне агентство рибного господарства, м. Київ
Г.О. Котовська, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ
О.А. Бузевич, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ
С.В. Курганський, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ

Мета. Аналіз наявного досвіду моделювання кількісних та якісних показників уловів, розробка методичних підходів визначення параметрів оптимального улову ставними сітками.

Методика. Для визначення складу плоскирки в уловах сіток з різним кроком вічка використовувався уточнений коефіцієнт річної промислової смертності.

Результати. В рамках загальноприйнятої концепції динаміки чисельності і біомаси популяції внаслідок смертності та вагового росту була розроблена модель, на основі якої можливо виявити залежність розмірно-вікової структури та загальної маси улову від розміру вічка сіток.

Наукова новизна роботи пов'язана з тим, що у ній вперше застосовано математичну модель, здатну забезпечити стале природокористування на основі врахування оптимальних параметрів ставних сіток щодо можливості ефективного вилучення ними певних вікових груп популяції плоскирки. В умовах недостатньої кількості фактичних даних, математичне моделювання допомагає краще зрозуміти вплив людини на природні ресурси.

Практична значимість: розрахунки, проведені за даною моделлю для плоскирки Київського водосховища, показали, що оптимальним є використання сіток з кроком вічка 40–50 мм, які дозволяють отримати максимальний вилов на одиницю поповнення та забезпечити високі показники популяційної плодючості.

Ключові слова: плоскирка (Blicca bjoerkna Linnaeus, 1758), Київське водосховище, промисловий лов, моделювання уловів.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. Москва : Пищевая промышленность, 1966. 243 с.
 2. Чугунова И. И. Руководство по изучению возраста и роста рыб. Москва : АН СССР, 1959. 164 с. 
 3. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України : Затв. наказом Держкомрибгоспу України № 166 від 15.12.98. Київ, 1998. 47 с.
 4. Punt A. E., Hilborn R. Biomass dynamic models. User’s manual. Rome : FAO computerized Information Series (Fisheries), 1996. 62 p.
 5. Lassen H., Medley P. Virtual population analysis – a practical manual for stock assessment. Rome : FAO Fisheries Technical Paper, 2000. 129 p.
 6. Shlyakhov V. Fisheries and biological information and the stock assesment of Turbot in Ukranian waters of the Black Sea // Pratsi Pivdennoho NDI morskoho rybnoho hospodarstva ta okeanohrafii. 2014. № 52. P. 24—45.
 7. Діденко О. В. Моделювання змін популяцій та запасів основних промислових видів риб Канівського та Кременчуцького водосховищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іхтіол. наук : 03.00.10. «Іхтіологія». Київ, 2008. 24 с.
 8. Шибаев С. В. Промысловая ихтиология. Москва : Проспект науки, 2007. 400 с.
 9. Засосов А. В. Теоретические основы рыболовства.  Москва : Пищевая промышленность, 1970. 291 с.
 10. Озінковська С. П., Христенко Д. С. Динаміка плодючості ляща (Abramis brama L.) Кременчуцького водосховища // Рибне господарство. 2006. Вип. 65. С. 117—122.
 11. Методика розрахунку збитків,  заподіяних рибному господарству внаслідок порушень правил рибальства та охорони водних живих ресурсів : Затв. наказом Мінагрополітики України та Мінприроди України № 248/273 від 12.07.2004. Київ, 2004. 14 с.
 12. Правила промислового рибальства у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах України : Затв. наказом Державного комітету рибного господарства України №33 від 18.03.99. Київ, 1999. 24 с.
 13. Caddy J. F. Death rates and time intervals: is there an alternative to the constant natural mortality axiom // Revue on Fish Biology Fisheries, 1991. Vol. 1. P. 109—138. https://doi.org/10.1007/BF00157581 
 14. Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистика в науке и бизнесе. Киев : МОРИОН, 2002. 640 с.