pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 4(54): 68-77
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.04.068 
УДК 639.371.14:639.3.06

РОЗМІРНО-ВАГОВІ ПОКАЗНИКИ МОЛОДІ РІЗНИХ ВИДІВ СИГОВИХ (COREGONINAE) РИБ, ВИРОЩЕНИХ В УМОВАХ ЗАМКНЕНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

І. О. Кравченко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
А. І. Кучерук, anna‐ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
А. І. Мрук, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Визначити розмірно-вагові показники молодших вікових груп сигових видів риб в умовах установок замкненого (рециркуляційного) водопостачання, адаптованих до сучасних потреб індустріальної аквакультури України.

Методика. Роботи виконували згідно із загальноприйнятими методичними рекомендаціями щодо вирощування сигових риб в індустріальній аквакультурі. Дослідження проводили у спеціалізованому господарстві з розведення сигових риб — ТОВ «Лаваретус».

Результати.Параметри вагового та лінійного росту цьоголіток сигових риб за період вирощування в контрольованих умовах характеризувалися динамікою, в цілому наближеною до характерної для сигових видів риб. Дослідження охоплювало чотири види риб, різних за типом живлення. Планктофаг (пелядь), бентофаг (сиг), поліфаг ― вид, який здатний живитися різними кормовими організмами (муксун) та гібрид пелядь х чир. Режим годівлі: за переходу на змішане живлення її здійснювали 48 разів упродовж доби (14 годин з інтервалом 15 та 30 хвилин) вручну; надалі відповідно до збільшення маси риб кратність зменшували до 4-х разів на добу з використанням автоматичних годівниць. Середня маса та довжина цьоголіток, вирощених в установці замкненого водопостачання, становила: пеляді ― 5,6±0,4; муксуна —10,1±0,6; балтійського сига — 8,6 ±1,2 г; пелчира — 7,9±0,2 г. Коефіцієнт варіабельності у сигових видів риб за показником маси тіла становив: у пеляді — 40,4%, муксуна — 32,2%, балтійського сига — 21,1 %, пелчира — 41,9%.

Наукова новизна. Отримані нові дані щодо рибницько-біологічних показників та динаміки росту молоді різних видів сигових риб за вирощування в умовах замкненого водопостачання.

Практична значимість. Відпрацювання технології вирощування сигових риб в умовах УЗВ, яка, на відміну від культивування лососевих, перебуває лише на початковому етапі реалізації, тому отримані нами дані будуть основою для розвитку сигівництва в Україні.

Ключові слова: установка замкненого водопостачання, цьоголітки, сигові види риб, розмірно-вагові показники, вирощування.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Брайнбалле Я. Руководство по аквакультуре в установках замкнутого водоснабжения. Копенгаген, 2010. 74 с.
 2. Костоусов В. Г., Плюта М. В., Роговцов С. В. Физиологическое состояние и рост сига в условиях УЗВ // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. 2015. Вып. 31. С. 92—102.
 3. Костоусов В. Г., Жердецкая Л. П. Гайщук В. В. Опыт подращивания личинок пеляди с использованием сухих стартовых кормов // Инф. листок БелНИИНТИ. 1987. № 030. 3 с.
 4. Куріненко Г. А. Вирощування пеляді (Goregonus peled Gmelin, 1788) за різних технологій в умовах рибного господарства України : автореф. дисертації на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 06.02.03 «Рибництво». Київ, 2016. 19 с.
 5. Князева Л. М., Костюничев В. В. Методические рекомендации по биотехнике выращивания рыбопосадочного материала сиговых. Санкт-Петербург : ГосНИОРХ, 1991: 30 с.
 6. Методические рекомендации по выращиванию товарных сигов (чир, муксун) в индустриальных условиях / Князева Л. М. и др. Санкт-Петербург : ГосНИОРХ, 1998. 22 с.
 7. Опыт выращивания сига Coregonus lavaretus lavaretus (Linnаeus, 1758) в условиях индустриального форелевого комплекса / Костоусов В. Г. и др.// Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. 2013. Вып. 29. С. 176—191.
 8. Остроумова И. Н. Проблема Стартових кормов и физиологичесике аспекты кормления личинок рыб // Актуальные проблемы выращивания и кормления рыб на разных этапах жизненного цикла : сб. науч. тр. Санкт-Петербург : Комплекс, 2005. Вып. 33. С. 207—259.
 9. Роговцов С. В., Бурулин Н. В., Костоусов В. Г. Рыбоводно-технологические параметры выращивания сиговых рыб в установках замкнутого водоснабжения // Животноводство и ветеринарная медицина –2018. № 2(29). С. 18—25.
 10. Сборник методических рекомендаций по индустриальному выращиванию сиговых рыб для целей воспроизводства и товарной аквакультуры / Шумилина А. К. Санкт-Петербург : ГосНИОРХ, 2012. 289 с. 
 11. Lauff M., Hofer R. Proteolytic enzymes in fish development and the importance of dietary enzymes // Aquaculture. 1984. Vol. 37, № 4. P. 335—346. https://doi.org/10.1016/0044-8486(84)90298-9