pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 4(54): 59-67
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.04.059
УДК 639.371.2:639.3.045.3”324”(477)

ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗИМОВОГО УТРИМАННЯ ЦЬОГОЛІТОК ВЕСЛОНОСА (POLYODON SPATHULA (WALBAUM, 1792)) У СТАВАХ ЛІСОСТЕПУ ТА ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

Б. О. Ганкевич, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Третяк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Колос, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Оцінити результати зимового утримання цьоголіток веслоноса у ставах Лісостепу та Полісся України.

Методика. Дослідження проводили із використанням ставів площею 0,05–1,00 га, призначених для зимового утримання коропових риб. Густота посадки цьоголіток веслоноса середньою масою 94,2–147,2 г у зимівники становила 4,10–16,63 тис. екз./га. Дослідження фізико-хімічних показників водного середовища здійснювали за загальноприйнятими в гідрохімії та рибництві методами. Основні рибницько-біологічні показники у період зимівлі риб оцінювали із застосуванням поширених в іхтіології та рибництві методик за рівнем виживання і втрат маси тіла веслоноса.

Результати. Умови середовища ставів упродовж більшої частини періоду зимівлі риб відповідали біологічним вимогам досліджуваного об’єкта культивування. Температура води змінювалась в межах 0,9–6,5оС. Вміст розчиненого у воді кисню не опускався нижче 3,6–3,8 мг О2/дм3 і переважно перебував на рівні 3,9–7,2 мг О2/дм3. Інші гідрохімічні показники перебували в межах допустимих значень для проведення зимівлі риб в умовах ставів. У підсумку рівень виживання цьоголіток веслоноса за період зимівлі становив 81,5–89,7%. Втрати маси тіла риб у процесі зимового утримання в середньому перебували в межах 6,41–8,17%. Зроблено висновок щодо необхідності додаткових досліджень фізіолого-біохімічних показників веслоноса у період зимівлі.

Наукова новизна. Отримано нові дані щодо особливостей посадкового матеріалу веслоноса в умовах ставів Лісостепу та Полісся України.

Практична значимість. Результати досліджень є складовою частиною бази даних для розроблення удосконалених технологій осетрівництва в Україні.

Ключові слова: веслоніс, посадковий матеріал, ставове рибництво, зимівля риб, умови середовища, рибницькі показники.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Гринжевський М. В., Андрющенко А. І., Олексієнко О. О. Технологія зимівлі рибопосадкового матеріалу цінних об’єктів аквакультури // Рибне господарство. 1999. Вип. 51. С. 27—58.
 2. Гринжевський М. В., Пекарський А. В. Економічна ефективність вирощування товарної риби за трилітнього циклу. Київ : Світ, 2000. 165 с.
 3. Шерман І. М., Рилов В. Г. Технологія виробництва продукції рибництва. Київ : Вища школа, 2005. 351 с.
 4. Онученко О. В., Третяк О. М., Кулешов О. В. Основи рибогосподарського освоєння веслоноса Polyodon spathula (Walbaum). Київ : Вища школа, 2003. 111 с.
 5. Третяк О. М., Колос О. М., Ганкевич Б. О. З історії рибогосподарського використання американського веслоноса // Рибогосподарська наука України. 2009. Вип. 67. С. 3—14.
 6. Виноградов В. К., Ерохина Л. В., Мельченков Е. А. Биологические основы разведения и выращивания веслоноса (Polyodon spathula (Walbaum)). Москва : Росинформагротех, 2003. 344 с.
 7. Мельченков Е. А. Веслонос как объект разведения. Москва : ЦНИИТЭИРХ, 1992. Вып. 2. С. 1—12.
 8. Виноградов В. К., Мельченков Е. А., Архангельский В. В. Веслонос (Polyodon spathula) в России // Аквакультура осетровых рыб : достижения и перспективы развития : II междунар. науч.-практ.конф. : матер. докл. Астрахань, 2001. С. 89—92.
 9. Еколого-технологічні основи відтворення і вирощування молоді осетроподібних / Шерман І. М. та ін. Херсон : Олді-плюс, 2009. 348 с.
 10. Третяк О. М. Система науково обґрунтованого розвитку аквакультури веслоноса в Україні // Рибогосподарська наука України. 2010. № 2. С. 3—25.
 11. Янінович Й. Є. Інтенсифікація ставового рибництва шляхом впровадження полікультури // Рибогосподарська наука України. 2010. № 1. С. 79—82.
 12. Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. Руководство по химическому анализу вод суши. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. 270 с.
 13. СОУ – 05.01.37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України, 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).
 14. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных). Москва : Пищевая промышленность. 1966. 376 с.
 15. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва : Колос, 1970. 256 с.