pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 4(54): 38-46
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.04.038 
УДК [597.2/5:577.17]:504.05

ГІДРОХІМІЧНА  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗЕРА КАРПИЧ

Л. П. Драган, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. Г. Михайленко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т. О. Берсан, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета роботи. Дати оцінку сучасному хімічному складу води в озері Карпич для визначення можливостей вирощування та розведення риби.

Методика. У роботі наведені результати визначення хімічного складу води озера Карпич с. Гвоздів Васильківського району Київської області. Гідрохімічний аналіз проводився згідно зі стандартними методиками визначення забруднюваальних речовин у поверхневих водах: концентрація аммонійного азоту (з реактивом Неслера), нітритів (з реактивом Грісса), нітратів, фосфатів (з молібдатом амонію) та загального заліза (з ортофенантроліном) встановлювалася фотометричним методом, кількість хлоридів ― методом аргентометричного титрування. Електрометрично встановлювали водневий показник рН, а вміст сульфатів і сухого залишку ― гравіметричним методом. Усі вищезазначені показники є ключовими параметрами при комплексній оцінці екологічного стану даного озера.

Результати. В лабораторних умовахбули досліджені та з’ясовані основні компоненти хімічного складу води, що характеризують її фізичні властивості (водневий показник, завислі речовини, твердість), сольовий склад (хлориди, сульфати, кальцій, магній, натрій, гідрокарбонати), вміст біогенного азоту (амонійний азот, нітрити, нітрати), фосфатів, заліза. Результати лабораторного вимірювання хімічного складу зразків води, а також аналізу гранично допустимих концентрацій речовин для водойм рибогосподарського призначення (ГДКрг) дають підставу для певних висновків щодо сучасного гідрохімічного стану води досліджуваного озера Карпич.

Наукова новизна. Вперше проведено оцінку сучасного хімічного складу води в озері Карпич для окреслення можливостей його рибогосподарського використання.

Практична значимість. Отримані результати необхідні для встановлення можливостей використання озера Карпич для вирощування та розведення товарної риби.

Ключові слова: став Карпич, гідрохімічні показники, оцінка гідрохімічного стану водойми.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Васильев А. А., Кияшко В. В., Маспанова С. А. Резервы повышения рыбопродуктивности // Аграрный научный журнал. 2016. № 2. С. 14.
 2. Разделкина Е. Н., Масликов В. П., Кияшко В. В. Современные методы интенсификации при выращивании карпа // Advances in Science and Technology : XVII Междунар. науч.-практ. конф. : матер. Ч. I. Москва : Актуальность.РФ, 2018. С. 26—28.
 3. Экологический мониторинг как инструмент исследования экосистемы Геопортал ИВМ СО РАН. URL: http://gis.krasn.ru/blog/content/monitoring-vodnykh-resursov (дата обращения : 29.03.2017).
 4. Якунина И. В., Попов Н. С. Методы и приборы контроля окружающей среды. Экологический мониторинг : учебное пособие. URL: http://window.edu.ru/catalog/ pdf2txt/421/68421/ 41971?p_page=4 (дата обращения : 29.03.2017).
 5. Правила охраны поверхностных вод. URL: http://meganorm.ru/Index2/1/4293850/4293850123.htm (дата обращения : 27.09.2018).
 6. Телитченко М. М., Остроумов С. А. Введение в проблемы биохимической экологии. Москва : Наука, 1990. 285 с.
 7. Пономарев С. В., Баканева Ю. М., Федоровых Ю. В. Аквакультура. Санкт-Петербург : Лань, 2017. 440 с.
 8. Привезенцев Ю. А. Выращивание рыб в малых водоемах. Москва : Колос, 2000. 128 с.
 9. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / Романенко В. Д. та ін. Київ : Символ-Т, 1998. 28 с.
 10. МВВ 081/12-0106-03. Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимирюваний масової концентрації амоній - іонів фото колориметричним методом з реактивом Неслера. [Поверхня, підземна та зворотна вода. Метод вимірювання масової концентрації іонів амонію за допомогою фотоколориметрії метод з реактивом Неслера]. Київ : Міністерство охорони навколишнього середовища України, 2003.
 11. МВВ 081/12-0005-01. Методика виконання вимірювання масової концентрації розчинених ортофосфатів фотометричним методом. [Спосіб вимірювання маси концентрація розчинених ортофосфатів фотометричним методом]. Київ : Міністерство охорони навколишнього середовища України, 2002.
 12. КНД 211.1.4.023-95. Методика фотометричного визначення нітрит-іонів з реактивом Гриса в поверхневих та очищених стичних водах. [Метод фотометричного визначення іонів нітритів з реактивом Гриса у поверхневій та очищеній стічній воді. Київ : Мінприроди Захист України, 1995.
 13. КНД 211.1.4.034-95. Методика фотометричного визначення загального заліза з ортофенантроліном в поверхневих і стичних водах. [Метод фотометричного визначення загального заліза за допомогою ортофенантроліну у поверхневих та стічних водах]. Київ : Мінприроди Захист України, 1995.
 14. МВВ 081/12-0007-02. Методика виконання вимірювання масової концентрації хлоридів у поверхневих та очищених стічних водах титрометричним методом. [Спосіб виконання вимірювання масової концентрації хлоридів у поверхневих та очищених стічних водах титрометричним методом]. Київ: Міністерство охорони навколишнього середовища України, 2003.
 15. МВВ 081/12-0317-06. Методика виконання вимірювання водневого показника рН електрометричним методом. [Метод виконання вимірювань рН водню електрометричним методом]. Київ : Мінприроди Захист України, 2006.
 16. МВВ 081/12-0109-03. Методика виконання вимірювання масової концентрації сухого залишку (розчинених речовин) гравіметричним методом. [Метод вимірювання масової концентрації сухого залишку (розчинених речовин) гравіметричним методом]. Київ : Міністерство охорони навколишнього середовища України, 2005.
 17. МВВ 081/12-0007-01. Методика виконання вимірюваний масової концентрації сульфативним гравіметричним методом. [Метод вимірювання масової концентрації сульфатів гравіметричним методом]. Київ : Мінприроди Захист України, 2002.
 18. Алекин О. А. Основы гидрохимии. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. 412 с.
 19. Берникова Т. А. Гидрология с основами метеорологии и климатологии : учебник. Москва : МОРКНИГА, 2011. 600 с.