pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 57-68
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.057
УДК 597-1.05:639.371.52

Аналіз жирнокислотного складу ліпідів гепатопанкреасу та скелетних м’язів помісних коропів першого покоління

Б. О. Грішин, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
І. А. Особа, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
І. І. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Проаналізувати особливості ліпідного обміну помісних коропів першого покоління від схрещування антонінсько-зозуленецького і любінського внутрішньопородних типів української рамчастої породи за допомогою визначення жирнокислотного складу скелетних м’язів та гепатопанкреасу.

Методика. Проведено досліди з визначення вмісту жирних кислот у тканинах скелетних м’язів та гепатопанкреасу чотирьох груп риб: двох груп помісних коропів першого покоління від схрещування антонінсько-зозуленецького і любінського внутрішньопородних типів української рамчастої породи та двох вихідних батьківських форм коропа.

Результати. Встановлено, що основна кількість жирних кислот, які є цінним енергетичним і пластичним матеріалом для організму риб, забезпечується за рахунок споживання природної кормової бази. Дослідження жирнокислотного складу скелетних м’язів дволіток коропів різного ґенезу показали, що існує певна специфічність стосовно накопичення різних класів насичених і ненасичених жирних кислот. Так, в досліджуваних групах коропів найнижчим був вміст пентадеканової (С15:0) та лауринової (С12:0) жирних кислот. Найвищої концентрації у всіх групах досягав вміст олеїнової жирної кислоти.

Серед усіх груп жирних кислот загальних ліпідів скелетних м’язів найнижчою кількістю відзначилася пальмітоолеїнова кислота (С16:1) родини n = 7, що становило 0,06–0,07 г/кг натуральної маси. Аналіз жирнокислотного складу гепатопанкреасу дослідних та контрольних груп показав, що існує тканинна специфічність накопичення жирних кислот. Так, порівняно із тканиною скелетних м’язів, спостерігається вірогідне зростання вмісту ЖК у гепатопанкреасі практично удвічі.

Індекс насиченості ліпідів у тканині скелетних м’язів досліджуваних груп коропа знаходився в межах 0,136–0,140, що не становило вірогідних міжгрупових різниць.

Загальна кількість насичених ЖК у скелетних м’язах усіх груп коропа знаходилася практично на однаковому рівні. Концентрація жирних кислот помісних коропів першого покоління від схрещування антонінсько-зозуленецького і любінського внутрішньопородних типів української рамчастої породи була дещо вищою, порівняно з вихідними батьківськими формами.

Наукова новизна. Вперше проведено дослідження особливостей ліпідного обміну у помісних коропів першого покоління від схрещування антонінсько-зозуленецького і любінського внутрішньопородних типів української рамчастої породи за допомогою визначення жирнокислотного складу скелетних м’язів та гепатопанкреасу.

Практична значимість. Вивчення фізіолого-біохімічних особливостей отриманих помісей коропа необхідне для підтвердження доцільності виведення останніх.

Ключові слова: ліпіди, ліпідний обмін, жирні кислоти, помісі коропа.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Організація селекційно-племінної роботи в рибництві / Гринжевський М. В. та ін. Київ : Рибка моя, 2006. 352 с.
 2. Сидоров В. С. Экологическая биохимия рыб. Липиды. Ленинград : Наука, 1983.  240 с.
 3. Cowey C. B., Sargent Y. R. Lipid nutrition in fish // Biochem. Physiol. 1977. Vol. 57. P. 269—273.
 4. Metabolism of fatty acids in fish. Biosynthesis of fatty acids in relation to diet in the carp, Cyprinus carpio Linnaeus 1758 / Farkas T. et al. // Aquaculture. 1978. Vol. 14, № 1. P. 57—65.
 5. Янович В. Г., Лагодюк П. З. Обмен липидов у животных в онтогенезе. Москва : Агропромиздат, 1991. 316 с.
 6. Блага О. М., Рівіс Й. Ф. Сезонна динаміка концентрації неетерифікованих жирних кислот (НЕЖК) в зообентосі ставів західного регіону України // Біологія тварин. 2006. Т. 8, № 1–2. С. 168—171.
 7. Farkas T. The dynamics of fatty acids i the aquatic food chain, phytoplankton, zooplankton, fish // Ann. Biol. Tihany. 1970. Vol. 37, № 1. P. 165—176.
 8. Когтева Г. С., Безуглов В. В. Ненасыщенные жирные кислоты как эндогенные биорегуляторы // Биохимия. 1998. Т. 63, вып. 1. С. 6—15.
 9. Попова Е. М., Кощій І. В. Ліпіди як компонент адаптації риб до екологічного стресу // Рибогосподарська наука України. 2007. № 1. С. 49—56.
 10. Winston G. W. Oxidant and antioxidant in aquatic animals // Comp. Biochem. Physiol. C. 1991. Vol. 100, №1–2. P. 173—176.
 11. Ривис И. Ф., Скорохид И. В. Количественный метод определения некоторых высокомолекулярных жырних кислот в растениях, тканях и биологических жидкостях организма сельськохозяйственных животных // Докл. ВАСХНИЛ. 1981. № 8. С. 32—35.
 12. Газохроматографічне визначення високомолекулярних неетерифікованих жирних кислот в біологічному матеріалі / Рівіс Й. Ф. та ін. // Укр. біохім. журн. 1997. Т. 69, № 1. С. 110—115.
 13. Одночасне газохроматографічне визначення окремих етерифікованих і неетерифікованих високомолекулярних жирних кислот в біологічному матеріалі / Рівіс Й. Ф. та ін. // Укр. біохім. журн. 1997. Т. 69, № 2. С. 107—112.
 14. Визначення органічних кислот у біологічному матеріалі методом газохроматографічного аналізу : методичні рекомендації / Немировський В. І. та ін. Львів, 1984. 40 с.

REFERENCE