pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 3(53): 33-46
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.03.033
УДК: 639.371.2(477)

Деякі особливості вирощування товарної продукції веслоноса (Polyodon spathula Walbaum, 1792) у ставах Лісостепу та Полісся України

Б. О. Ганкевич, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Третяк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Колос, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити особливості росту та визначити продуктивність веслоноса, вирощеного до товарної маси у ставах Лісостепу та Полісся України.

Методика. Вирощування північноамериканського зоопланктофага, представника осетроподібних риб — веслоноса — проводили у полікультурі з короповими рибами у ставах площею від 0,2 до 74,0 га за напівінтенсивної та екстенсивної технологій. Густота посадки веслоноса 1–2-річного віку середньою масою від 86,5 до 1017,0 г змінювалась у межах 59–150 екз./га за загальної густоти посадки за всіма об’єктами полікультури 515–2402 екз./га. Серед інтенсифікаційних заходів застосовували внесення у стави традиційних органічних добрив і в окремих ставах — обмежену годівлю коропа кормосумішами на основі відходів від переробки сільськогосподарської сировини рослинного походження. Дослідження інтенсивності розвитку природної кормової бази ставів та фізико-хімічних показників водного середовища здійснювали за загальноприйнятими в гідробіології та гідрохімії методами. Особливості росту риб досліджували із застосуванням поширених в іхтіології методик за динамікою приростів маси тіла в абсолютних та відносних величинах.

Результати. Умови середовища ставів упродовж більшої частини періоду вирощування відповідали біологічним вимогам досліджуваних об’єктів аквакультури. Відмічали періодичне зниження концентрації кисню у воді до 1,5–2,2 мг О2/дм3, що могло справляти негативний вплив на прирости риб. Середньосезонна біомаса зоопланктону ставів перебувала в межах 3,8–5,8 г/м3 із переважанням за кількісними показниками Cladocera та Copepoda. В результаті рибопродукція за веслоносом становила 48,8–256,4 кг/га у загальній рибопродукції ставів у межах від 502,3 до 1249,0 кг/га. Середньосезонні прирости веслоноса в залежності від умов вирощування становили 0,84–1,49 кг. Максимальні добові прирости інтродуцента відмічено протягом першої половини періоду вирощування за температури води 18–25оС, коли біомаса зоопланктону ставів змінювалась у межах 3,7–17,4 г/м3.

Наукова новизна. Отримано нові дані щодо особливостей росту веслоноса в умовах ставів Лісостепу та Полісся України.

Практична значимість. Результати досліджень є складовою частиною бази даних для розроблення удосконалених технологій осетрівництва в Україні.

Ключові слова: веслоніс, ставове рибництво, полікультура риб, рибопродукція, прирости маси риб.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Виноградов В. К., Ерохина Л. В., Мельченков Е. А. Биологические основы разведения и выращивания веслоноса (Polyodon spathula (Walbaum)). Москва : Росинформагротех, 2003. 344 с.
 2. Кончиц В. В. Первоочередные задачи развития осетроводства в республике Беларусь // Рибогосподарська наука України. 2008. № 3. С. 68—72.
 3. Третяк О. М. Система науково обґрунтованого розвитку аквакультури веслоноса в Україні // Рибогосподарська наука України. 2010. № 2. С. 3—25.
 4. Шерман І. М., Шевченко В. Ю., Корнієнко В. О. Досвід культивування веслоноса на Півдні України // Рибне господарство України. 2002. № 5. С. 23—24.
 5. Культивирование осетрообразных на Юге Украины / Шерман И. М. и др. // Стратегия развития аквакультуры в условиях ХХІ века : Междунар. наук.-практ. конф. : матер. Минск : Тонпик, 2004. С. 143—145.
 6. Виноградов В. К., Мельченков Е. А., Архангельский В. В. Веслонос (Polyodon spathula) в России // Аквакультура осетровых рыб : достижения и перспективы развития : II Междунар. науч.-практ. конф. : матер. докл. Астрахань, 2001. С. 89—92.
 7. Головащенко В. М., Алхімов Є. М., Шевченко В. Ю. Результати вирощування ремонту цьоголіток та дволіток веслоноса в ставах у полікультурі на Півдні України // Раціональне використання природних ресурсів акваторій на території степової зони України : Регіональна наук.-практ.конф. : матер. Херсон : Гринь Д.С., 2016. С. 14—18.
 8. Третяк О. М., Колос О. М., Ганкевич Б. О. З історії рибогосподарського використання американського веслоноса // Рибогосподарська наука України. 2009. Вип. 67. С. 3—14.
 9. Васильева Л. М. Биологические и технологические особенности товарной аквакультуры осетровых в условиях Нижнего Поволжья. Астрахань : Биос, 2000. С. 139—148.
 10. Організаційно-технологічні аспекти становлення та розвитку тепловодного ставового рибництва в Україні / Колос О. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2011. № 2. С. 70—87.
 11. Гринжевський М. В., Янінович Й. Є., Швець Т. М. Полікультура з шістьох видів риб // Рибогосподарська наука України. 2009. № 1. С. 38—42.
 12. Янінович Й. Є. Інтенсифікація ставового рибництва шляхом впровадження полікультури // Рибогосподарська наука України. 2010. № 1. С. 79—82.
 13. Кражан С. А., Литвинова Т. Г. Природна кормова база вирощувальних та нагульних ставів і шляхи її покращення : методичні рекомендації. Київ, 1996. 50 с.
 14. Харитонова Н. Н. Биологические основы интенсификации прудового рыбоводства. Київ : Наукова думка, 1984. 193 с.
 15. Кражан С. А. Естественная кормовая база водоемов и методы ее определения при интенсивном ведении рыбного хозяйства. Львов. 1991.
  101 с.
 16. Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. Руководство по химическому анализу вод суши. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. 270 с.
 17. СОУ – 05.01.37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України, 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).
 18. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных). Москва : Пищевая промышленность. 1966. 376 с.
 19. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва : Колос, 1970. 256 с.

REFERENCE