pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 2(52): 97-128
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.02.097
УДК 016:639.3/.6

Полікультура в рибництві. Тематична бібліографія

І. Й. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м.Київ
Т. М. Швець, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Формування довідкового переліку україно- та російськомовних публікацій з питань утримання і вирощування риб та інших гідробіонтів у полікультурі.

Методика. Під час системного пошуку у процесі підготовки тематичного переліку було застосовано як цілісний, так і вибірковий методи. Бібліографічне ядро складали виключно україно- та російськомовні наукові видання, наявні у фонді наукової бібліотеки Інституту рибного господарства НААН України.

Результати. Сформовано тематичний бібліографічний перелік публікацій загальною кількістю 225 джерел, що охоплюють часовий інтервал з 1958 по 2019 рр., і висвітлюють біологічні, екологічні та технологічні аспекти  впровадження сумісного вирощування різних видів риб, а також інших гідробіонтів у практику рибництва. Літературні джерела розміщені у алфавітному порядку за автором чи назвою, описані згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», із урахуванням поправок (код УКНД 01.140.40), а також відповідно до вимог оформлення списку літератури за міжнародним стандартом APAstyle.

Практична значимість. Підготовлений список публікацій може бути використаний науковцями, практиками, студентами, до сфери інтересів яких належать питання удосконалення технологій ведення сучасного рибництва на основі його інтенсифікації, а також впливу полікультури на екосистему водойм.

Ключові слова: полікультура, рибництво, коропові, осетрові, рослиноїдні риби, рибопродуктивність.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Абиотические и биотические условия выращивания сеголеток судака в прудовой поликультуре рыб / Мамедов Р. А. и др. // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. 2009. Вып. 25. С. 128—136.
 2. Азизов Ф. Ф., Раджабов Ф. М. Выращивание поликультуры карповых рыб в условиях Гиссарской долины Таджикистана // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2017. № 7. С. 39—46.
 3. Алимов И. А. Опыт выращивания сеголетков вырезуба в поликультуре // Научные основы сельскохозяйственного рыбоводства: состояние и перспективы развития : сборник научных трудов. Москва, 2010. С. 143—146.
 4. Алтухов К. А. Эффективность применения поликультуры растительноядных рыб в прудах западных областей УССР // Рыбное хозяйство. 1972. Вып. 14. С. 52—59.
 5. Алхімов Ю. М., Незнамов С. О., Шерман І. М. Густота посадки і співвідношення компонентів полікультури у ставах на торф’яних і піщаних грунтах при вирощуванні цьоголіток коропових риб // Рибогосподарська наука України. 2013. № 2. С. 66—69. https://doi.org/10.15407/fsu2013.02.066 
 6. Аль-Хашими Сабах Хамиль Исмаил. Питание и пищевые взаимоотношения сеголетков карпа и растительноядных рыб при совместном выращивании в прудах Киевского Полесья : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Ленинград : ГосНИОРХ, 1974. 19 с.
 7. Артамонова Т. И., Киселев А. Ю. Химический состав и калорийность тела рыб, выращенных в поликультуре по технологии, нетрадиционной для 1 зоны рыбоводства // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 2005. Вып. 80. С. 39—46.
 8. Артамонова Т. И., Овинникова В. В., Федорченко Ф. Г. Особенности питания двух- и трехлеток белого амура и карпа, выращиваемых в условиях нетрадиционной поликультуры // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 2002. Вып. 78. С. 6—11.
 9. Ба М. Л., Томеди Э. М., Тихомиров А. М. Опыт выращивания бестера в поликультуре с белым амуром на Чаганском рыбопитомнике // Осетровые на рубеже XXI в. : Междунар. конф. : тезисы докл. Астрахань, 2000. С. 293—294.
 10. Бабий А. А. Морфо-биологические особенности гибрида пелядь×сиг как объекта поликультуры озерного товарного рыбоводства : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Москва : ВНИИПРХ, 1987. 24 с.
 11. Байрамов Р. А., Киселев А. Ю. Влияние факторов среды и размерных характеристик пруда на его рыбопродуктивность в условиях поликультуры // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2008. № 2. С. 31—33.
 12. Бардачев Ю. Н., Рогальский Ф. Б., Дидык А. А. Методы формирования состава поликультуры товарной рыбы в водоеме // Современные проблемы гидробиологии. Перспективы, пути и методы решений-2 : Междун. научн. конф. : матер. Херсон, 2008. С. 49—51.
 13. Бекин А. Г., Вундцеттель М. Ф. Эффективность использования прудовых экосистем при различных типах поликультуры // Проблемы воспроизводства растительноядных рыб, их роль в аквакультуре : конф. : матер. докл. Адлер, 2000. С. 62—64.
 14. Бер С. Б., Магомаев Ф. М., Абдусамадов А. С. Эффективность использования минеральных удобрений при выращивании сеголетков растительноядных рыб в поликультуре с карпом в Дагестанской АССР // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1981. Вып. 31. С. 59—67.
 15. Биологические основы и общая характеристика поликультурного рыбоводства // Руководство по биотехнике разведения и выращивания дальневосточных растительноядных рыб. Москва : ВНИИПРХ, 2000. С. 150—155.
 16. Блинова Р. Д., Бурлакова А. Н., Зайцева Е. М. Пищевые отношения сеголетков карпа и черного буффало при совместном выращивании в условиях Среднего Поволжья // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1980. Вып. 158. С. 70—75.
 17. Боброва Ю. П. Выращивание белого амура в поликультуре с другими рыбами в прудах Московской обл. // Труды ВНИИПРХ. 1966. Т. 14. С. 3—14.
 18. Богерук А. К., Камехо С., Уливер С. Опыт поликультурного выращивания рыбы в малом водохранилище Республики Куба // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1981. Вып. 31. С. 254—264.
 19. Боровик Е. А. Радужная форель — ценная добавочная рыба к карпу // Труды БелНИИРХ. 1970. Т. 7. С. 266—270.
 20. Бортник А. Ф. Поликультура растительноядных рыб в водоемах-охладителях ГРЭС : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Москва : ВНИИПРХ, 1986. 24 с.
 21. Булатович М. А. Развитие фитопланктона в нагульных прудах при выращивании рыб в поликультуре // Рыбное хозяйство. 1979. Вып. 29. С. 54—58.
 22. Васильева Л. М., Сокольский А. Ф., Медная Л. И. Выращивание веслоноса совместно с карпом и растительноядными рыбами в прудовых хозяйствах Астраханской области : методические указания. Астрахань : БИОС, 1997. 32 с.
 23. Веригин Б. В., Пушкарь В. Я. Управление продуктивностью экосистемы прудовых водоемов и формы поликультуры // Итоги и перспективы рыбохозяйственного использования растительноядных рыб: 8 Всесоюз. совещ. : тезисы докл. Киев : Наукова думка, 1977. С. 34—35.
 24. Виноградов В. К. Пастбищная технология выращивания рыбы // Актуальные аспекты рыборазведения в современных условиях. Санкт-Петербург : КрасНИИРХ ; ГосНИОРХ, 1999. С. 152—154.
 25. Виноградов В. К. Поликультура растительноядных рыб в прудовом рыбоводстве и естественных водоемах // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1975. Вып. 15. С. 3—19.
 26. Виноградов В. К., Воропаев Н. В., Данченко А. Д. Материалы к трофологическому анализу поликультуры в прудовом рыбоводстве // Итоги и перспективы рыбохозяйственного использования растительноядных рыб : 8 Всесоюз. совещ. : тезисы докл. Киев : Наукова думка, 1977. С. 35—37.
 27. Виноградов В. К., Ерохина Л. В. Оптимизация видового и количественного состава поликультуры как метод повышения эффективности товарного рыбоводства // Ресурсосберегающие технологии в аквакультуре : симпоз. : матер. докл. Адлер, 1999. С. 25.
 28. Владовская С. А., Гамаюн Е. П. Использование щуки в условиях интенсивного рыбоводства (в т. ч. зарубежный опыт) // Рыбное хозяйство : обзорная информация. Москва, 1980. Вып. 2. 32 с. (Серия : Рыбохозяйственное использование внутренних водоемов).
 29. Власов В. А. Поликультура в прудовом рыбоводстве // Рыбоводство : учеб. пособие. 2-е изд., стер. Санкт-Петербург : Лань, 2012. С. 152—157.
 30. Власов В. А., Лесин К. М. Использование поликультуры в прудовом рыбоводном хозяйстве 2 зоны рыбоводства // Рыбное хозяйство : информационный пакет. Москва, 1997. Вып. 1. С. 58—60. (Серия : Аквакультура).
 31. Влияние азотно-фосфорных и калийных удобрений на продуктивность прудов при поликультуре рыб / Харитонова Н. Н. и др. // Рыбное хозяйство. 1988. Вып. 42. С. 15—20.
 32. Войнарович A., Мот-Поульсен T., Петери A. Поликультура карповых рыб в странах Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Руководство. Рим : ФАО, 2014. 88 стр. (Технический документ ФАО по рыболовству и аквакультуре ; № 554).
 33. Воронин В. М. Размерная структура стада растительноядных рыб в прудовой поликультуре : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Москва : ВНИИПРХ, 1985. 23 с.
 34. Воронин В. М., Толчинский Г. И. Размерная структура стада сеголетков растительноядных рыб в прудовой поликультуре // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1983. Вып. 38. С. 41—51.
 35. Воронова Г. П., Куцко Л. А., Пантелей С. Н. Выращивание товарной рыбы на естественных кормах в условиях нетрадиционной поликультуры во второй рыбоводной зоне Беларуси // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2013. № 9. С. 28—33.
 36. Воронова Г. П., Куцко Л. А., Пантелей С. Н. О технологических приемах выращивания белого амура в поликультуре рыб с использованием зеленых кормов наземной растительности // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. 2011. Вып. 27. С. 50—58.
 37. Выращивание гибридных форм карасекарпа в поликультуре с карпом в первой зоне рыбоводства / Артамонова Т. И. и др. // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 2010. Вып. 85. С. 18—33.
 38. Выращивания двухлеток белого амура в поликультуре в 1 зоне рыбоводства / Федорченко В. И. и др. // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 2002. Вып. 78. С. 15—20.
 39. Выращивание молоди осетра в поликультуре с белым амуром / Горбачева Л. Т. и др. // Проблемы воспроизводства растительноядных рыб, их роль в аквакультуре : конф. : матер. докл. Адлер, 2000. С. 68—70.
 40. Выращивание сеголеток белого амура в поликультуре при направленном формировании кормовой базы выростных прудов / Шмакова З. И. и др. // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 2002. Вып. 78. С. 20—29.
 41. Выращивание товарной прудовой рыбы в поликультуре с использованием ресурсосберегающей технологии / Кончиц В. В. и др. // Проблемы воспроизводства растительноядных рыб, их роль в аквакультуре : конф. : матер. докл. Адлер, 2000. С. 81—83.
 42. Выращивание товарной рыбы в поликультуре / Мищенко Н. В. и др. // Рыбное хозяйство. 1984. № 6. С. 45—46.
 43. Галковская Г. А., Соболев Ю. А. Особенности формирования сообщества зоопланктона при поликультуре карпа с растительноядными рыбами // Труды БелНИИРХ. 1972. Т. 8. С. 73—81.
 44. Гиряев А. С. Физиолого-биохимическая характеристика молоди карповых рыб, выращиваемых в поликультуре в условиях 2-4 зон рыбоводства : автореферат дисс. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Москва : ВНИИПРХ, 1990. 19 с.
 45. Гринжевський М. В., Пшеничний Д. Р. Вирощування дволіток коропово-сазанових гібридів у полікультурі // Рибогосподарська наука України. 2007. № 1. С. 41—45.
 46. Гринжевський М. В., Янінович Й. Є., Швець Т. М.  Полікультура з шістьох видів риб // Рибогосподарська наука України. 2009. № 1. С. 38—42.
 47. Гринжевський М. В., Янінович Й. Є., Швець Т. М. Ефективність ставової полікультури // Рибогосподарська наука України. 2008. № 2. С. 41—44.
 48. Гробокопатель М. Г., Балан О. І. Рослиноїдні риби і короп — вигідні сусіди // Тваринництво України. 1973. № 12. С. 44—45. https://doi.org/10.1021/ac50165a601 
 49. Гробокопатель М. Г., Прокопенко А. А. Эффективность выращивания трехлетков пестрого толстолобика в поликультуре в опытном хозяйстве «Нивка» // Рыбное хозяйство. 1975. Вып. 21. С. 111—113.
 50. Гузюр Я., Возняк М. Выращивание речного язя (Leuciscus idus L.) в прудовой поликультуре в северной зоне Польши (Ольштынская область) // Современное состояние и перспективы развития аквакультуры. Горки, 1999. С. 102—104.
 51. Данченко А. Д. Особенности поведения и ската сеголетков растительноядных рыб и карпа при выращивании в поликультуре // Труды ВНИИПРХ. 1976. Т. 25. С. 41—49.
 52. Данченко А. Д. Питание и пищевые взаимоотношения сеголетков растительноядных рыб и карпа при выращивании в поликультуре // Труды ВНИИПРХ. 1976. Т. 25. С. 50—58.
 53. Данченко А. Д. Поликультура растительноядных рыб как метод интенсификации прудового рыбоводства (на примере рыбхозов Краснодарского края и Куйбышевской области) : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Калининград, 1974. 34 с.
 54. Данченко А. Д. Поликультура растительноядных рыб как метод интенсификации прудового рыбоводства (на примере рыбхозов Краснодарского края и Куйбышевской области) : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Калининград : Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства, 1974. 34 с.
 55. Дао Суан Лок, Носаль А. Д. Выращивание посадочного материала растительноядных рыб в поликультуре с карпом в прудах Украинского Полесья // Технология производства рыбы. Москва, 1974. С. 123—129.
 56. Демьяненко В. Ф. Технология комбинированного выращивания рыбы с использованием теплых вод в зоне умеренного климата // Актуальные аспекты рыборазведения в современных условиях. Санкт-Петербург : КрасНИИРХ ; ГосНИОРХ, 1999. С. 124—151.
 57. Джана В. В., Рой С. К. Рост рыб в рыбоводных прудах с поликультурой в зависимости от численности бактерий, участвующих в круговороте азота // Гидробиологический журнал. 1983. № 2. С. 106—108.
 58. Дулон Р., Завьялов А. П. Численность и видовой состав фито- и зоопланктона при выращивании карповых рыб в поликультуре в условиях неспускных водоемов республики Бангладеш // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2018. № 2. С. 24—32.
 59. Еловенко В. Н. Хищники в прудовой поликультуре // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2006. № 2. С. 39.
 60. Емтыль М. Х. Буффало как объект прудовой поликультуры (на примере рыбхозов Краснодарского края) : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Москва : ВНИИПРХ, 1987. 24 с.
 61. Жигин А. В. Опыт выращивания сибирского осетра в поликультуре с тиляпией // Создание и эксплуатация ремонтно-маточных стад осетровых рыб с использованием теплых вод различного происхождения : науч.-практ. конф., 22-23 дек. 2003 г. : матер. Санкт-Петербург : ГосНИОРХ, 2003. С. 22—26.
 62. Жигин А. В., Терентьев В. П. Поликультура рыб в водоеме // Рыбоводно-рыболовное рекреационное хозяйство. Москва : ВНИРО, 2015.
 63. Жигин А. В., Терентьев В. П. Функциональная значимость видов в поликультуре водоема // Рыбоводно-рыболовное рекреационное хозяйство. Москва : ВНИРО, 2015.
 64. Жуков П. И. Расчет оптимальной плотности посадки рыб при выращивании в поликультуре // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси, 2000. Вып. 16. С. 13—16.
 65. З досвіду вирощування товарного веслоноса в ставовій полікультурі лісостепової зони / Ганкевич Б. О. и др. // Рибогосподарська наука України. 2009. № 4. С. 70—76.
 66. Изменение состава прудовой поликультуры на юге России / Речинский В. В. и др. // Актуальні проблеми аквакультури та раціонального використання водних біоресурсів : Міжнар. конф., м. Київ, 26-30 вер. 2005 р. : матер. Київ : ІРГ УААН, 2005. С. 220—222.
 67. Изучение оптимальной поликультуры молоди при высокой степени интенсификации выростных прудов / Кожокару Т. Т. и др. // Совершенствование технологии выращивания рыб при высокой степени интенсификации. Кишинев, 1982. С. 11—12.
 68. Изучение роста американского веслоноса (Polyodon spathula) на первом году выращивания в поликультуре / Кармен Н. и др. // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. 2008. Вып. 24. С. 233—236.
 69. Ирихимович А. И., Тютюник С. Н. Материалы к нагулу рыб дальневосточного комплекса совместно с карпами в прудах Молдавии // Сборник научно-исследовательских трудов ВНИИПРХ. 1970. № 4. С. 102—111.
 70. Каплич В. М., Звягинцев В. Б., Герасимчик В. А. Поликультура и добавочные виды рыб // Основы рыбоводства и рыболовства : учеб. пособие. Минск : БГТУ, 2012. С. 85.
 71. Киселева Л. А. Влияние кормовой базы в прудах на выращивание растительноядных рыб в поликультуре с карпом // Сборник научных трудов ВНИИПРХ.1990. Вып. 59. С. 67—68.
 72. Коваленко В. О. До питання про місце коропа в ставковій полікультурі товарного рибництва // Рибне господарство України. 2003. № 6. С. 18—20.
 73. Кожин Н. И. Выращивание молоди в монокультуре и поликультуре // Справочник рыбовода по искусственному разведению промысловых рыб. Москва : Пищевая промышленность, 1971. С. 144—146.
 74. Кожокару Е. В., Михайловский Н. М., Яловицкая Н. И. Влияние минеральных удобрений на фитопланктон прудов при совместном выращивании сеголеток толстолобиков и карпа // Итоги и перспективы рыбохозяйственного использования растительноядных рыб : 8 Всесоюз. совещ. : тезисы докл. Киев : Наукова думка, 1977. С. 71—73.
 75. Кожокару Т. Т. Влияние частоты внесения удобрений на рыбопродуктивность прудов при поликультуре рыб // Итоги и перспективы рыбохозяйственного использования растительноядных рыб : 8 Всесоюз. совещ. : тезисы докл. Киев : Наукова думка, 1977. С. 70—71.
 76. Козлов В. И. Биотехника выращивания сеголетков растительноядных рыб в поликультуре с карпом // Аквакультура. Москва : МГУТУ, 2004. С. 121—123.
 77. Козлов В. И. Новые формы поликультуры // Аквакультура. Москва : МГУТУ, 2004. С. 128—131.
 78. Козлов В. И. Рекомендации по технологии производства рыбы без применения комбикормов с выходом 6-8 ц/га в рыбоводных хозяйствах Нечерноземной зоны России // Актуальные аспекты рыборазведения в современных условиях. Санкт-Петербург : КрасНИИРХ ; ГосНИОРХ, 1999. С. 86—89.
 79. Кончиц В. В. Выращивание товарных растительноядных рыб в поликультуре с карпом // Растительноядные рыбы как основа интенсификации рыбоводства Беларуси. Минск : Хата, 1999. С. 198—224.
 80. Кончиц В. В. О возможном направлении расширения внедрения растительноядных рыб в поликультуру рыборазведения Беларуси // Проблемы воспроизводства растительноядных рыб, их роль в аквакультуре : конф. : матер. докл. Адлер, 2000. С. 26—27.
 81. Кончиц В. В. Повышение продуктивности прудов за счет поликультуры основных и добавочных видов рыб // Аквакультура в Беларуси. Минск : Белорусская наука, 2005. С. 58—70.
 82. Кончиц В. В. Эффективность применения поликультуры и внедрения новых объектов рыбоводства // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. 2008. Вып. 24. С. 105—109.
 83. Кормовая база и питание сеголетков черного амура при выращивании в поликультуре / Жемаева Н. П. и др. // Проблемы аквакультуры и функционирования водных экосистем : Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых, 25-28 февр. 2002 г. : матер. Киев, 2002. С. 22—23.
 84. Королев А. Е. Энергетический баланс и рационы молоди судака и пеляди при их совместном выращивании в пруду // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 1984. Вып. 22. С. 21—30.
 85. Королев А. П., Ходячий Н. П. Поликультурное рыбоводство — рентабельная отрасль. Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1981. 104 с.
 86. Королькова М. С., Овинникова В. В., Воронков Л. А. Состав поликультуры при производстве товарного карпа массой более 600 г при двухлетнем выращивании // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1991. Вып. 61. С. 95—103.
 87. Костылев В. А., Барсов И. Г., Шнитов Б. И. Особенности подращивания молоди и выращивания посадочного материала карпа и растительноядных рыб в тепловодном хозяйстве // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1981. Вып. 30. С. 52—62.
 88. Косырева Р. Я. Питание молоди судака при выращивании ее в нерестово-выростных хозяйствах совместно с другими видами рыб : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Москва, 1958. 14 с.
 89. Кражан С. А., Сисоєва О. М. Живлення цьоголіток коропа при вирощуванні в полікультурі у ставах Лісостепової зони України // Рибне господарство. 1999. Вип. 49–50. С. 153—157.
 90. Кражан С. А., Хижняк М. І., Горобець Л. В. Розвиток природної кормової бази ставів лісостепової зони України при вирощуванні цьоголіток коропа та рослиноїдних риб у полікультурі // Рибне господарство. 2000. Вип. 58. С. 66—72.
 91. Кубарский И. Ф. Опыт выращивания толстолобиков совместно с карпом в прудах рыбхоза «Жовтнево» // Рыбное хозяйство. 1972. Вып. 15. С. 37—39.
 92. Кузьмин И. А. Повышение продуктивности выростных прудов путем направленного воздействия на экосистему // Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности : конф. : матер. Москва, 2005. Т. 2. С. 147—153.
 93. Кулеш В. Ф., Алехнович А. В. Выращивание молоди длиннопалого рака (Astacus leptodactylus) в садках и прудах в поликультуре с рыбой на подогретых сбросных водах теплоэлектростанции // Гидробиологический журнал. 2010. № 1. С. 47—61.
 94. Куріненко Г. А., Мрук А. І., Колос О. М. Вирощування пеляді (Coregonus peled Gmelin) в полікультурі з короповими (Cyprinidae) та осетровими (Acipenseridae) рибами // Рибогосподарська наука України. 2016. № 1. С. 43—56. https://doi.org/10.15407/fsu2016.01.043 
 95. Куцко Л. А., Пантелей С. Н. Формирование гидрохимического режима прудов при пастбищном выращивании товарной рыбы в поликультуре // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. 2006. Вып. 22. С. 174—183.
 96. Кучеренко Н. С. О влиянии пестрого и белого толстолобиков на рост карпа при совместном выращивании // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1972. Вып. 2. С. 50—59.
 97. Лебедева И. Что дала поликультура // Рыбоводство и рыболовство. 1970. № 2. С. 20.
 98. Литвиненко А. И. Инструкция по интенсивному подращиванию молоди карпа и растительноядных рыб в прудах с геотермальным водоснабжением // Актуальные аспекты рыборазведения в современных условиях. Санкт-Петербург : КрасНИИРХ ; ГосНИОРХ, 1999. С. 30—34.
 99. Лошкова Ю. М. Технолого-біологічні аспекти вирощування дволіток коропових риб у полікультурі для зарибнення водойм пониззя Дніпра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук. Київ : Інститут рибного господарства НААН, 2016. 20 с.
 100. Лупачева Л. И. Пищевые отношения личинок белого толстолобика и белого амура при совместном выращивании // Рыбное хозяйство. 1970. Вып. 11. С. 34—37.
 101. Магомаев Ф. М. Внедрение поликультуры растительноядных рыб во внутренние водоемы Дагестана // Итоги и перспективы рыбохозяйственного использования растительноядных рыб : 8 Всесоюз. совещ. : тезисы докл. Киев : Наукова думка, 1977. С. 86—87.
 102. Магомаев Ф. М., Бер С. Б., Щащаев Ю. А. Выращивание рыбопосадочного материала растительноядных рыб в поликультуре с карпом в Дагестане // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1979. Вып. 26. С. 158—167.
 103. Мамедов Р. А., Минаев О. В. Опыт выращивания сеголетков судака в поликультуре // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. 2008. Вып. 24. С. 134—138.
 104. Мамонтов Ю. П., Алымов С. И., Захаров В. С. Расчеты норм посадки рыбы в выростные и нагульные пруды при моно- и поликультуре // Методы повышения эффективности прудового рыбоводства. Москва : Росинформагротех, 2012.
 105. Мамонтова Р. П. Зообентос нагульных прудов с поликультурой рыб // Инновационные технологии аквакультуры : Междунар. науч. конф., 21-22 сент. 2009 г. : тезисы докл. Ростов-на-Дону : ЮНЦ РАН, 2009. С. 89—92.
 106. Мамонтова Р. П., Артамонова Т. И., Трубникова М. К. Естественная кормовая база прудов и особенности пищевых взаимоотношений гибрида карасекарпа при выращивании в поликультуре с карпом // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 2011. Вып. 86. С. 10—19.
 107. Маслова Н. И. Биологическая характеристика линя — объекта аквакультуры (поликультура) // Прибрежное рыболовство и аквакультура : обзор. информ. 2006. Вып. 1. С. 1—41.
 108. Маслова Н. И., Серветник Г. Е. Рыбоводно-биологическая оценка видов рыб, пригодных для выращивания в поликультуре (язь, линь, щука) : монография. Москва : РГАУ-МСХА, 2016. 197 с.
 109. Маслова Н. И., Серветник Г. Е., Петрушин А. Б. Эколого-биологические основы поликультурного рыбоводства. Москва, 2002. 268 с.
 110. Маслова Н. И., Серветник Г. Е., Петрушин А. Б. Эколого-ландшафтные особенности водоемов и поликультура рыб // Рыбохозяйственное использование водоемов комплексного назначения : сборник. Москва, 2001. Ч. 2. С. 155—173.
 111. Медведєв М. Г., Кравчук Н. М., Третяк О. М. Застосування оптимізаційного моделювання при визначенні щільностей посадки об'єктів полікультури за випасного вирощування риби в ставах // Рибне господарство. 1999. Вип. 54–55. С. 140—145.
 112. Мельченков Е. А., Архангельский В. В., Минияров Ф. Т. Веслонос как объект товарного выращивания в поликультуре // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 2002. Вып. 78. С. 66—69.
 113. Мельченков Е. А., Чертихин В. Г. Разводите веслоноса // Рыбоводство и рыболовство. 2000. № 1. С. 20.
 114. Методические указания по формированию естественной кормовой базы для амура в поликультуре выростных прудов VII зоны рыбоводства. Москва, 1987. 13 с.
 115. Милановский Ю. Е. Использование рыб-фитофагов в прудовой поликультуре // Зоология позвоночных. Москва, 1974. Т. 5. С. 95—135.
 116. Милановский Ю. Е., Пушкарь В. Я. Характеристика условий питания толстолобика как основа технологического контроля поликультуры рыб // Итоги и перспективы рыбохозяйственного использования растительноядных рыб : 8 Всесоюз. совещ. : тезисы докл. Киев : Наукова думка, 1977. С. 91—93.
 117. Минияров Ф. Т., Маньшина А. А. Разработка бионормативов рентабельного выращивания осетровых рыб в поликультуре с растительноядными рыбами //
  Осетровые на рубеже XXI в. : Междунар. конф. : тезисы докл. Астрахань, 2000. С. 308—309.
 118. Минияров Ф. Т., Щербатова Т. Г., Китанов А. А. Поликультура при товарном выращивании в осетровых прудах // Аквакультура осетровых рыб: достижения и перспективы развития : Вторая Междунар. науч.-практ. конф., 21-22 нояб. 2001 г. : матер. Астрахань : БИОС ; Нова, 2001. С. 104—106.
 119. Михайловский Н. М., Кожокару Е. В., Каленик Т. И. Выращивание сеголеток в поликультуре с преобладанием толстолобиков в Приднестровском рыбхозе // Совершенствование технологии выращивания рыб при высокой степени интенсификации. Кишинев, 1982. С. 48—55.
 120. Міжвидова трофічна конкуренція риб, яких вирощують у полікультурі / Янінович Й. Є. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2011. № 1. С. 33—38.
 121. Морузи И. В. Эффективность выращивания пеляди и байкальского омуля (в поликультуре с карпом) в карповых рыбоводных прудах Алтайского края // Холодноводная аквакультура: старт в 21 век : Междунар. симп. : матер. Москва, 2003. С. 131—132.
 122. Морузи И. В., Пищенко Е. В. Эффективность выращивания пеляди в карповых рыбоводных прудах юга Западной Сибири // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2007. № 3. С. 19—21.
 123. Мухаммед Нагиб Бакир. Интенсивная товарная прудовая поликультура в дельте Нила : дис … кандидата с.-х. наук. Астрахань : Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства, 1993. 142 с.
 124. Мухачев И. С. Рекомендации по технологии производства товарной рыбы без применения комбикормов с выходом 6-6,5 ц/га в рыбоводных хозяйствах юга Зауралья и Западной Сибири // Актуальные аспекты рыборазведения в современных условиях. Санкт-Петербург : КрасНИИРХ ; ГосНИОРХ, 1999. С. 91—95.
 125. Мухачев И. С. Рыбохозяйственная мелиорация озер в процессе выращивания товарной пастбищной поликультуры // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2018. № 12(155). С. 45—53.
 126. Мухачев И. С., Гунин А. П. Пастбищная поликультура на водоемах Урала и Западной Сибири // Современное состояние и перспективы развития аквакультуры. Горки, 1999. С. 111—112.
 127. Неборачек С. И. Садковое выращивание двухлетков канального сома в поликультуре с толстолобиками // Рыбное хозяйство. 1984. Вып. 38. С. 52—57. https://doi.org/10.1177/002234098403800106 
 128. Некрасова С. О. Мониторинг и управление гидрохимической ситуацией с помощью поликультуры // Сельскохозяйственное рыбоводство: возможности развития и научное обеспечение инновационных технологий : Междунар. науч.-практ. конф., 5-7 сент. 2012 г. : докл. Москва : РГАУ-МСХА, 2012. С. 226—232.
 129. Никонова Р. С. Биологические основы товарной поликультуры рыб в дельте Волги : автореф. дис. на соискание уч. степени канд с.-х. наук. Москва, 1983. 16 с.
 130. Никонова Р. С. К оценке эффективности использования комбикормов при выращивании карпа в поликультуре с растительноядными рыбами // Итоги и перспективы рыбохозяйственного использования растительноядных рыб : 8 Всесоюз. совещ. : тезисы докл. Киев : Наукова думка, 1977. С. 100—101.
 131. Никонова Р. С. Некоторые данные по питанию и росту двухлеток буффало при совместном выращивании с растительноядными рыбами и карпом // Итоги и перспективы рыбохозяйственного использования растительноядных рыб : 8 Всесоюз. совещ. : тезисы докл. Киев : Наукова думка, 1977. С. 101—103.
 132. Никонова Р. С. Рекомендации по технологии производства рыбы без применения комбикормов с выходом 8-12 ц/га в рыбоводных хозяйствах Нижневолжского района // Актуальные аспекты рыборазведения в современных условиях. Санкт-Петербург : КрасНИИРХ ; ГосНИОРХ, 1999. С. 89—91.
 133. Новоженин Н. П. Радужная форель как объект поликультуры в прудовом рыбоводстве // Рыбохозяйственное использование водоемов комплексного назначения : сборник. Москва, 2001. Ч. 2. С. 173—179.
 134. Носаль А. Д., Суан Лок Дао. Выращивание сеголеток белого толстолобика совместно с белым амуром и карпом в прудах хозяйства «Нивка» // Рыбное хозяйство. 1972. Вып. 15. С. 32—34. https://doi.org/10.1007/BF00998389 
 135. Опыт выращивания по органической технологии молоди растительноядных рыб в поликультуре с бестером / Киреева И. Ю. и др. // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2008. № 4. С. 16—18.
 136. Особенности выращивания бестера в прудах в поликультуре с растительноядными рыбами / Васильева Л. М. и др. // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. 2018. Вып. 34. С. 156—166.
 137. Пантелей С. Н. Закономерности формирования рыбопродуктивности прудов при пастбищном выращивании карповых рыб в поликультуре // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. 2005. Вып. 21. С. 136—140.
 138. Пантелей С. Н. Зообентос нагульных прудов при пастбищном выращивании товарной рыбы в поликультуре // Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности : конф. : матер. Москва, 2005. Т. 2. С. 97—100.
 139. Пантелей С. Н. Эффективность различных видов поликультур при пастбищном выращивании товарной рыбы // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. 2007. Вып. 23. С. 324—332.
 140. Пантелей С. Н., Воронова Г. П. Возможности усовершенствования приёмов ведения прудового рыбоводства путем оптимизации поликультуры рыб и их кормления // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. 2016. Вып. 32. С. 96—109.
 141. Пархоменко А. М. Повышение эффективности выращивания сеголетков карпа в поликультуре с растительноядными рыбами в условиях рыбоводных хозяйств дельты Волги. Москва, 1985. 16 с.
 142. Пелядь — добавочная рыба в прудовом карповом хозяйстве / Головков Г. и др. // Рыбоводство и рыболовство. 1972. № 1. С. 8—9.
 143. Перспективы товарной поликультуры в Египте // Рыбное хозяйство : информ. пакет. Москва, 1994. Вып. 4. С. 22—24. (Серия : Аквакультура. Прудовое и озерное рыбоводство).
 144. Пиленгас в прудовой поликультуре / Поляруш В. П. и др. // Рыбное хозяйство. 2004. № 5. С. 60—62, 78.
 145. Пилипенко Ю. В., Шерман И. М., Шевченко В. Ю. Перспективы формирования искусственных ихтиоценозов континентальных водоемов юга Украины с использованием новых объектов аквакультуры // Современное состояние и перспективы развития аквакультуры. Горки, 1999. С. 28—30.
 146. Плиева Т. Х. Выращивание карасевых гибридов в моно- и поликультуре // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2007. № 6. С. 38—43.
 147. Полікультура — шлях до інтенсифікації ставового рибництва / Янінович Й. Є. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2010. № 4. С. 78—83.
 148. Пономарева Е. Н., Ба Мохамед Ламин, Сорокина М. Н. Использование прудов малых площадей для поликультуры осетровых и растительноядных рыб
  // Состояние и перспективы развития фермерского рыбоводства аридной зоны. Москва, 2007. С. 131—142.
 149. Последовательность и сроки посадки объектов поликультуры в выростные пруды / Ефимова Е. Н. и др. // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1988. Вып. 53. С. 103—110.
 150. Привезенцев Ю. А., Власов В. А. Поликультура / Рыбоводство. Москва : Мир, 2004. С. 190—200.
 151. Применение разновозрастной поликультуры рыб в условиях умеренного климата / Ефимова Е. Н. и др. // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1987. Вып. 51. С. 153—161.
 152. Приходько В. А., Тарасова О. М., Шерман И. М. Рост и пищевые взаимоотношения сеголеток белого амура с карпом при совместном выращивании // Рыбное хозяйство. 1971. Вып. 13. С. 54—60.
 153. Приходько В. А., Шерман И. М. Экология выращивания сеголеток белого амура в монокультуре и совместно с карпом // Рыбное хозяйство. 1969. Вып. 9. С. 24—29.
 154. Продукционные свойства белого толстолобика как объекта поликультуры средней полосы СССР / Ефимова Е. Н. и др. // Сборник научных трудов ВНИИПРХ.1985. Вып. 45. С. 26—32.
 155. Пушкарь В., Дубровин В. Поликультура рыб на индустриальной основе // Рыбоводство и рыболовство. 1986. № 1. С. 8—9.
 156. Пшеничний Д. Р. Ефективність вирощування товарних дволіток коропово-сазанових гібридів в полікультурі з трилітками рослиноїдних риб за інтенсивною технологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук. Київ: Інститут рибного господарства Української академії аграрних наук, 2009. 20 с.
 157. Развитие фитопланктона в прудах Беларуси при выращивании в них веслоноса / Кончиц В. В. и др. // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. 2006. Вып. 22. С. 108—120.
 158. Результаты опытов по выращиванию рыбопосадочного материала традиционных и перспективных объектов рыбоводства по интенсивной технологии / Кончиц В. В. и др. // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. 1995. Вып. 13. С. 77—90.
 159. Ресурсосберегающая технология совместного выращивания осетровых и растительноядных рыб в садках / Карачев Р. А. и др. // Рациональное использование пресноводных экосистем — перспективное направление реализации национального проекта «Развитие АПК» : конф. : матер. Москва, 2007. С. 166—168.
 160. Руденко Г. П., Эрик В. В. Результаты выращивания молоди ценных видов рыб в поликультуре // Известия ГосНИОРХ. 1975. Т. 99. С. 206—213.
 161. Рыбоводно-биологические особенности выращивания растительноядных рыб в поликультуре с бестером / Киреева И. Ю. и др. // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2008. № 2. С. 22—27.
 162. Рыбопродуктивность нагульных прудов при выращивании поликультуры растительноядных рыб с карпом и карпокарасем по нетрадиционной технологии в 1 зоне рыбоводства / Артамонова Т. И. и др. // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 2006. Вып. 81. С. 3—18.
 163. Савушкина С. И., Алимов И. А. Физиолого-биохимическая характеристика рыб, выращенных в условиях поликультуры и по усовершенствованной системе кормления // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2008. № 6. С. 47—52.
 164. Савушкина С. И., Петрушин А. Б., Алимов И. А. Морфо-физиологическая характеристика молоди обыкновенного сома (Silurus glanis L.) в условиях ВКН // Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности : конф. : матер. Москва, 2005. Т. 2. С. 105—109.
 165. Сазанов В. Б. Обоснование технологических элементов выращивания черного амура в поликультуре прудового рыбоводства Беларуси : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. с.-х. наук. Жодино, 2008. 20 с.
 166. Салазкин А. А. Кормовая база прудов и ее использование молодью сиговых в условиях поликультуры // Известия ГосНИОРХ. 1982. Вып. 181. С. 44—53.
 167. Сарсембаев Ж. Г., Кан О. М. Особенности выращивания племенного материала карпа, толстолобика и новых объектов рыбоводства в поликультуре // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1986. Вып. 48. С. 159—165.
 168. Серветник Г. Е. Этология и ее роль в прудовом рыбоводстве при формировании поликультуры // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2019. № 1(156). С. 37—45.
 169. Сильникова Г. В. Питание и пищевые взаимоотношения рыб в прудовой поликультуре // Известия ГосНИОРХ. 1981. Вып. 168. С. 131—144.
 170. Сильникова Г. В. Поликультура растительноядных рыб при выращивании посадочного материала на рыбопитомнике Николаевской РМС // Известия Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства. 1983. Вып. 208. С. 57—65.
 171. Соболев Ю. А. Выращивание рыбопосадочного материала при поликультуре // Труды БелНИИРХ. 1973. Т. 9. С. 37—45.
 172. Соболев Ю. А. Повышение рыбопродуктивности прудов при выращивании растительноядных рыб с карпом // Труды БелНИИРХ. 1972. Т. 8. С. 82—88.
 173. Совершенствование технологии выращивания рыбопосадочного материала в поликультуре с растительноядными рыбами в прудах биологической очистки / Субботина Ю. М. и др. // Ресурсосберегающие технологии в аквакультуре : симпоз. : матер. докл. Адлер, 1999. С. 102—103.
 174. Совместное выращивание африканского сома Clarias gariepinus (Burchell, 1822) и овощных сельскохозяйственных культур в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ) / Кузов А. А. и др. // Континентальная аквакультура: ответ вызовам времени : Всерос. науч.-практ. конф., Москва, ВВЦ, 21-22 янв. 2016 г. : матер. Т. 1. Москва : ВНИИР, 2016. С. 202—206.
 175. Сокольский А. Ф., Молодцов А. Н. Осетровые как добавочный объект поликультуры // Ресурсосберегающие технологии в аквакультуре : симпоз. : матер. докл. Адлер, 1999. С. 100—101.
 176. Способ выращивания в поликультуре молоди карпа и растительноядных рыб / Багров А. М. и др.  // Технологии прудового рыбоводства. Москва : ВНИРО, 2014. С. 152—154.
 177. Столович В. Н., Годлевская Н. Н., Астренков А. В. Выращивание сеголетков растительноядных рыб в рыбхозах Беларуси // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси, 2006. Вып. 22. С. 205—207.
 178. Субботина Ю. М., Смирнова И. Р. Перспективные объекты для разведения в рыбоводно-биологических прудах // Современное состояние и перспективы развития аквакультуры. Горки, 1999. С. 26—28.
 179. Суховерхов Ф. М. Биологические основы и эффективность поликультуры в прудовом рыбоводстве. Москва : Пищевая промышленность, 1966. 84 с.
 180. Суховерхов Ф. М. Выращивание белого амура, толстолобика и белого леща в прудах Российской Федерации // Совещание по акклиматизации амурских рыб в водоемах европейской части СССР : тезисы докл. Киев : Институт гидробиологии, 1958. С. 6—9.
 181. Сыров В. С., Шерман И. М. К вопросу о совместном выращивании сеголеток карпа и белого амура в экспериментальных условиях // Рыбное хозяйство. 1972. Вып. 14. С. 65—69. https://doi.org/10.1159/000245375 
 182. Тагирова Н. А., Кузьмин И. А., Бадаева И. Ю. Гидробиологический режим выростных рыбоводных прудов при выращивании сеголетков в поликультуре // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 2005. Вып. 80. С. 94—102.
 183. Тарасова О. М. Опыт совместного выращивания карпа и белого толстолобика // Рыбное хозяйство. 1970. Вып. 10. С. 39—42.
 184. Тарасова О. М. Особенности питания белого толстолобика при выращивании его в поликультуре в прудах юга Украины : дис … канд. биол. наук. Киев, 1971. 171 с.
 185. Терешенков И. И. Биологические основы товарного выращивания карпа, пеляди, белого амура и пестрого толстолобика в озерах Северо-Запада : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Ленинград, 1979. 20 с.
 186. Технологический регламент выращивания товарной прудовой рыбы в поликультуре / Муратов В. М. и др. // Сборник научно-технологической и методической документации по аквакультуре в Беларуси. Минск : Тонпик, 2006. С. 42—50.
 187. Технология выращивания посадочного материала и товарного карпа в поликультуре с растительноядными рыбами на основе эффективного функционирования водных экосистем / Федорченко В. И. и др. // Сборник научно-технологической и методической документации по аквакультуре. Москва : ВНИРО, 2001. С. 53—59.
 188. Технология выращивания рыбы в поликультуре с выходом 5–7 т/га в прудах 1-2 зон рыбоводства. Москва, 1986. 33 с.
 189. Технология непрерывного выращивания рыбы в прудах 6–7 зон рыбоводства. Москва : ВНИИПРХ, 1989. 39 с.
 190. Технологія вирощування товарної риби в ставах в полікультурі / Харитонова Н. М. та ін. Київ : Інститут рибного господарства УААН, 1996. 33 с.
 191. Трансформация энергии первичной продукции в экосистеме нагульных прудов с интенсивной поликультурой карпа и растительноядных рыб / Степанов В. Д. и др. // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 2008. Вып. 84. С. 55—70.
 192. Тютюник С. Н., Ботезат В. А., Горюк Р. И. Совместное выращивание растительноядных рыб и карпа в прудах Молдрыбхозстанции // Биология и биотехника выращивания растительноядных рыб. Кишинев : Штиинца, 1972. С. 9—26.
 193. Тютюник С. Н., Степанова Г. М., Витковская Е. Д. Сезонная динамика питания и биохимических показателей растительноядных рыб при поликультуре в Молдавии // Итоги и перспективы рыбохозяйственного использования растительноядных рыб : 8 Всесоюз. совещ. : тезисы докл. Киев : Наукова думка, 1977. С. 122—124.
 194. Федорченко В. И., Трубников А. И., Федорченко Ф. Г. Рыбоводные показатели рыбы при высоком уровне интенсификации в условиях моно- и поликультуры // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1990. Вып. 60. С. 119—124.
 195. Федорченко Ф. Г., Киселев А. Ю. Выращивание двухлетков карпа в поликультуре с преобладанием растительноядных рыб в условиях 1 зоны рыбоводства // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 2006. Вып. 81. С. 18—21.
 196. Федорченко Ф. Г. Упитанность и химический состав сеголетков рыб, выращенных в поликультуре // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 2005. Вып. 80. С. 63—68.
 197. Филиппов К. К. Экологические основы прудовой поликультуры карпа и растительноядных рыб в Алтайском крае : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Москва : ВНИИПРХ, 1985. 23 с.
 198. Филиппов К. К., Филиппова А. В. Прудовая поликультура и новые объекты рыбоводства в Алтайском крае // Первый конгресс ихтиологов России : тезисы докл. Астрахань, 1997. С. 300.
 199. Филиппова А. В., Филиппов К. К. Растительноядные рыбы и буффало в водных экосистемах Алтайского края // 8 съезд Гидробиологического общества РАН : тезисы докл. Калининград, 2001. Т. 2. С. 66.
 200. Формування гідрохімічного режиму ставів зони Полісся при вирощуванні риби в полікультурі за випасної технології з дволітнім циклом вирощування (на прикладі ВАТ Забір’я) / Литвинова Т. Г. та ін. // Рибне господарство. 2003. Вип. 62. С. 112—117.
 201. Хабибулин Э. Т. Влияние карпа и белого амура на гидрохимический режим, первичную продукцию и рыбопродуктивность прудов Белоруссии : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Минск, 1980. 23 с.
 202. Харитонова Н. М., Демченко І. Ф. Рекомендації по вирощуванню коропових риб в полікультурі при пасовищному утриманні. Київ : Інститут рибного господарства Української академії аграрних наук, 1993. 14 с.
 203. Харитонова Н. Н., Блыскавка Е. А., Тарасова О. М. Питание и рост двухлеток карпа и белого амура при совместном выращивании // Рыбное хозяйство. 1968. Вып. 6. С. 112—117.
 204. Харитонова Н. Н., Демченко И. Ф. Рекомендации по повышению рыбопродуктивности прудов при поликультуре рыб. Киев : Украинский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства, 1993. 27 с.
 205. Харитонова Н. Н., Иванов И. Н. Опыт выращивания растительноядных рыб совместно с карпом // Технология производства рыбы. Москва, 1974. С. 129—133.
 206. Хижняк М. І. Кількісний розвиток бактеріопланктону нагульних ставів при вирощуванні коропа в полікультурі з рослиноїдними рибами // Рибне господарство. 1999. Вип. 51. С. 73—85.
 207. Чарыев Р., Рылов В. Г., Канода Н. Н. Опыт выращивания сеголетков растительноядных рыб совместно с карпом в прудах Туркменистана // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1980. Вып. 60. С. 111—119.
 208. Чертихин В. Г. Биологические особенности производства посадочного материала в поликультуре в условиях средней полосы // Рыбное хозяйство : информ. пакет. Москва, 1992. Вып. 2. С. 7—19. (Серия : Аквакультура. Прудовое и озерное рыбоводство).
 209. Чертихин В. Г. Пищевые отношения гибрида толстолобиков с карпом при совместном выращивании в условиях средней полосы РСФСР // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1977. Вып. 18. С. 116—131.
 210. Чертихин В. Г., Бай В. С., Мельченков Е. А. Первый опыт выращивания товарных двухлеток веслоноса в поликультуре (с белым и пестрым толстолобиками, белым амуром и карпом) // Рыбное хозяйство : информ. пакет. Москва, 1992. Вып. 3. С. 24—31. (Серия : Аквакультура. Прудовое и озерное рыбоводство).
 211. Чертихин В. Г., Мельченков Е. А., Шаговский С. В. Поликультура растительноядных рыб, карпа и веслоноса при товарном выращивании // Проблемы воспроизводства растительноядных рыб, их роль в аквакультуре : конф. : матер. докл. Адлер, 2000. С. 133—135.
 212. Чижик А. К., Шерман И. М., Щечка Е. И. К вопросу изучения эффективности поликультуры в высокоминерализованных выростных прудах // Итоги и перспективы рыбохозяйственного использования растительноядных рыб : 8 Всесоюз. совещ. : тезисы докл. Киев : Наукова думка, 1977. С. 138—139.
 213. Шандрук О. М. Перспективи пасовищного вирощування ставкових риб в полікультурі в рибницькому господарстві агрофірми «Зоря» // Таврійський науковий вісник. 1999. Вип. 10. С. 119—122.
 214. Шандрук О. М., Гриб Й. В., Борбат М. О. До питання розрахунку щільності посадки коропових риб у полікультурі // Рибогосподарська наука України. 2011. № 4. С. 69—72.
 215. Шекк П. В., Бургаз М. И. Уменьшение органического загрязнения мелководных акваторий солоноватоводных лиманов при выращивании рыб в садках в поликультуре // Рибогосподарська наука України. 2017. № 2. С. 29—38. https://doi.org/10.15407/fsu2017.02.029 
 216. Шерман И. М. Выращивание сеголеток белого амура в монокультуре и совместно с карпом на юге Украины // Рыбное хозяйство. 1971. Вып. 12. С. 78—80.
 217. Шерман И. М. О питании сеголеток белого амура и леща при совместном выращивании // Рыбное хозяйство. 1971. Вып. 13. С. 45—50.
 218. Шмакова З. И. Влияние разных факторов и технологических приемов на выращивание сеголетков в прудовой поликультуре (обзор) // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 2006. Вып. 81. С. 21—28.
 219. Шмакова З. И. Естественная кормовая база и ее роль в питании рыб, выращиваемых в поликультуре // Проблемы воспроизводства растительноядных рыб, их роль в аквакультуре : конф. : матер. докл. Адлер, 2000. С. 139—141.
 220. Янінович Й. Є. Інтенсифікація ставового рибництва шляхом впровадження полікультури // Рибогосподарська наука України. 2010. № 1. С. 79—82.
 221. Янінович Й. Є. Підвищення ефективності ставового рибництва за рахунок розширення полікультури риб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук. Київ : Інститут рибного господарства НААНУ, 2012. 20 с.
 222. Янінович Й. Є., Гринжевський М. В., Швець Т. М. Прибутки від полікультури в рибництві // Рибогосподарська наука України. 2011. № 1. С. 89—95.
 223. Янінович Й. Є., Грициняк І. І., Гринжевський М. В. Ставова полікультура. Львів : Сполом, 2011. 191 с.
 224. Янінович Й. Є., Качай Г. В., Швець Т. М. Енергетична цінність м’яса риб, вирощених у полікультурі // Рибогосподарська наука України. 2011. № 2. С. 122—126.
 225. Янінович Й. Є., Швець Т. М. Підвищення вагових кондицій українських коропів, вирощених у полікультурі // Рибне господарство. 2009. Вип. 67. С. 210—214.