pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 2(52): 29-37
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.02.029
УДК 639.371.2:639.3.03

Вирощування личинок стерляді (Acipenser ruthenus Linnaеus, 1758) у нетрадиційні строки

О. М. Третяк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
М. М. Пашко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Колос, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Визначити основні рибницько-біологічні показники вирощування стерляді до життєстійких стадій у нетрадиційні ранньовесняні строки.

Методика. Зрілі статеві продукти стерляді отримували у нетрадиційні рибницькі строки (березень) від плідників, вирощених в умовах плавучих садків у водоймі з природним температурним режимом. Маса самок стерляді становила 2,6–3,1 кг (в середньому 2,8 кг). Роботи зі штучного відтворення стерляді проводили із застосуванням загальноприйнятих у осетрівництві методів після спеціальної температурної адаптації плідників у системі рециркуляційного водопостачання. Вільних ембріонів стерляді витримували за густоти посадки 5–7 тис. екз./м2 у басейнах типу «ІЦА» площею 4 м2. У таких же басейнах  вирощували стерлядь до життєстійких стадій за густоти посадки 1,5 тис. екз./м2. Годівлю личинок здійснювали наупліями рачків Аrtemia із подальшим переведенням риб на споживання штучних кормів рекомендованих рецептур. Визначення рибницьких показників та фізико-хімічних параметрів середовища проводили, користуючись загальноприйнятими методиками.

Результати. У період інкубації ікри показник розвитку зародків стерляді на стадії гаструляції становив у середньому 87,2%. Виживання личинок за період витримування до переходу на активне живлення перебувало в межах 51,3–67,2%. Вихід мальків стерляді наприкінці періоду вирощування, що тривав 42 доби, становив 61,3–73,8%, за середньої маси риб 1,6–1,7 г. Установлено, що експериментальні групи риб за показниками росту і виживання істотно не відрізнялись від потомства стерляді, отриманого у традиційні нерестові строки за інших технологічних схем сучасного осерівництва.

Наукова новизна. Досліджено особливості вирощування та рівень життєздатності потомства стерляді, отриманого в заводських умовах у нетрадиційні рибницькі терміни.

Практична значимість. Результати досліджень являють інтерес для розвитку сучасних методів аквакультури осетрових риб в умовах господарств індустріального типу.

Ключові слова: життєздатність стерляді, індустріальне рибництво, вирощування личинок, нетрадиційні строки.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Шерман І. М., Корнієнко В. О., Шевченко В. Ю. Актуальність та передумови доместикації представників родини осетрових в умовах півдня України // Таврійський науковий вісник. 2006. Вип. 44. С. 145—154.
 2. Стан запасів осетрових риб та розвиток осетрової аквакультури в Україні / Третяк О. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2010. № 4. С. 4—22.
 3. Кольман Р. Искусственное размножение осетровых рыб // Проблемы производства посадочного материала исчезающих популяций осетровых рыб. Ольштын : MIR DRUK, 2012. С. 31—43.
 4. Васильева Л. М. Биологические и технологические особенности товарной аквакультуры осетровых в условиях Нижнего Поволжья. Астрахань : ФГУП НПЦ «Биос», 2000. С. 139—148.
 5. Козлов В. И., Козлов А. В. Осетроводство. Москва : МГУТУ, 2011. 336 с.
 6. Кончиц В. В. Первоочередные задачи развития осетроводства в республике Беларусь // Рибогосподарська наука України. 2008. № 4. С. 68—72.
 7. Хрусталев Е. В., Куранова Т. М., Хойновский К. Б. Искусственное воспроизводство стерляди Acіpenser ruthenus L. // Биотехника искусственного воспроизводства рыб, раков и сохранение запасов промысловых рыб. Вильнюс, 2008. С. 8—16.
 8. Начало официального производства пищевой икры осетровых рыб, выращенных в рыбоводных хозяйствах / Подушка С. Б. и др. // Научно-технический бюллетень лаборатории ихтиологии ИНЭНКО. 2005. № 9. С. 5—11.
 9. Подушка С. Б., Чебанов М. С. Икорно-товарное осетроводство в Китае // Научно-технический бюлетень лаборатории ихтиологии ИНЭНКО. 2007. № 13. С. 5—15.
 10. Подушка С. Б., Армянинов И. В. Опыт формирования и эксплуатации икорно-товарного стада стерляди в Кармановском рыбхозе // Осетровое хазяйство. 2008. № 1. С. 2—5.
 11. Пашко М. М., Третяк О. М., Колос О. М. Результати експериментів зі штучного отримання овульованої  ікри від плідників стерляді Acіpenser ruthenus Linnaеus у нетрадиційні строки // Рибогосподарська наука України. 2018. № 2. С. 81—88. https://doi.org/10.15407/fsu2018.02.081 
 12. Результати штучного відтворення осетрових риб, вирощених у садках за природного температурного режиму водойм лісостепової зони України / Пашко М. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2018. № 3. С. 39—49. https://doi.org/10.15407/fsu2018.03.039 
 13. Пашко М. М., Третяк О. М., Колос О. М. До питання вирощування плідників стерляді (Acipenser ruthenus Linnaеus) у плавучих садках за природної температури води Лісостепу України // Рибогосподарська наука України. 2019. № 1. С. 48—59.
 14. Подушка С. Б. Прижизненное получение икры у осетровых рыб / Биологические ресурсы и проблемы развития аквакультуры на водоеме Урала и Западной Сибири : Всеросс. конф., Тюмень, 17-18 сент. 1996 г. : тез. докл. Тюмень, 1996. С. 17—18.
 15. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. Москва : Пищевая промышленность. 1966. 375 с.
 16. Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. Руководство по химическому анализу вод суши. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. 270 с.
 17. СОУ – 05.01.37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України. 2006. 7 с.
 18. Рекомендации по выращиванию стерляди. Киев : Укррыбхоз, 1993.
  28 с.
 19. Еколого-технологічні основи відтворення і вирощування молоді осетроподібних / Шерман І. М. та ін. Херсон : Олді-плюс, 2009. 348 с.
 20. Кононенко І. С. Оцінка виживаності молоді стерляді, отриманої від кріоконсервованої сперми // Тваринництво України. 2017. № 3–4.
  С. 31—35.