pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 2(52): 5-17
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.02.005
УДК 597.2/.5(282.247.314)

Особливості іхтіофауни басейну річки Стрий

І. І. Абрам’юк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
С. О. Афанасьєв, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
О. О. Гупало, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
О. М. Лєтицька, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
Н. В. Тимошенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

Мета. Встановити сучасний видовий склад риб та провести аналіз структури іхтіофауни басейну річки Стрий на основі матеріалів польових досліджень, опублікованих праць та даних опитування.

Методика. Іхтіологічні дослідження проводили у 2017–2019рр. на р. Стрий, а також її притоках ― Рибник, Зубриця, Східниця і Опір. Дорослих риб ловили за допомогою гачкових снастей та сачків, личинок та мальків ― за допомогою малькових сачків та ікорних сіток. Визначення видів та морфологічний аналіз риб проводили за стандартними методиками. Неповний біологічний аналіз більшості риб, зокрема всіх особин червонокнижних видів, здійснювали безпосередньо на місці лову з подальшим поверненням їх живими у річку.

Результати. Отримані дані засвідчують наявність у р. Стрий щонайменше 27 видів риб, що належать до 8 родин. В іхтіофауні переважають типові річкові (реофільні) види. Лімнофільні види в умовах гірської річки зустрічалися досить рідко, так само обмеженим на даний час є поширення інвазивних видів. Іхтіофауна Стрия має риси ендемізму і реліктовості. 6 видів занесені до Червоної книги України, 10 ― до списків Бернської конвенції. Більшість представників іхтіофауни р. Стрий здійснюють досить далекі міграції як в межах основного русла, так і його приток. Для збереження аборигенної річкової іхтіофауни, зокрема раритетних видів риб, необхідно уважно підходити до будь-якої господарської діяльності в межах річкового басейну, яка порушує природний гідрологічний режим або призводить до забруднення води.

Наукова новизна. Вперше проведено комплексне дослідження іхтіофауни річки Стрий, проаналізовано поширення рідкісних та зникаючих, а також інвазивних видів риб.

Практична значимість. Одержані дані є необхідними при плануванні заходів щодо рідкісних та зникаючих видів риб, регулюванні любительського рибальства. Результати роботи було використано в рамках оцінки впливу на довкілля будівництва малих ГЕС на р. Стрий. Відомості щодо складу іхтіофауни, поширення рідкісних та зникаючих риб, зокрема тих, що здійснюють нерестові міграції, важливо враховувати при плануванні будь-яких видів господарської діяльності, які порушують морфологію русла та гідрологічний режим річки (забір гравію, одамбування, берегоукріплення, спорудження гребель тощо).

Ключові слова: іхтіофауна, гірські річки, річка Стрий, види, що охороняються, інвазивні види.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Географічна енциклопедія України : в 3-х т. / відп. ред. Маринич О. М. Київ : Українська Радянська Енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1993. Т. 3. 480 с.
 2. Річка Стрий: інформація не тільки для рибалок. URL : https://taor.com.ua/library/47_richka-stryy-informacija-ne-tilky-dlja-rybalok (дата звернення : 16.11.2018).
 3. Львівський клуб активного відпочинку: список форумів. URL : http://www.active.lviv.ua/topic-t381-15.html (дата звернення : 12.06.2019).
 4. Каталог коллекций Зоологического музея ННПМ НАН Украины / Мовчан Ю. В. и др. Киев : Зоомузей ННПМ НАН Украины, 2003. 342 с.
 5. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. Москва : Пищ. пром-сть, 1966. 376 с.
 6. Маркевич О. П., Короткий І. І. Визначник прісноводних риб УРСР. Київ : Радянська школа, 1954. 208 с.
 7. Мовчан Ю. В. Риби України (визначник-довідник). Київ : Золоті ворота, 2011. 444 с.
 8. Коблицкая А. Ф. Определитель молоди пресноводных рыб. Москва : Легкая и пищевая пром-сть, 1981. 208 с.
 9. Червона книга України. 2009 (ІІІ вид.). URL : http://redbook-ua.org (дата звернення : 9.09.2019).
 10. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. URL : https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/104 (дата звернення : 15.07.2019).
 11. Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства  та  Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання  водних  живих   ресурсів  при  здійсненні  любительського  і спортивного рибальства. Наказ № 19 від 15.02.99. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0269-99 (дата звернення : 15.07.2019).
 12. Clough S., Beaumont W. R. C. Use of miniature radio-transmitters to track the movements of dace, Leuciscus leuciscus (L.) in the River Frome, Dorset // Advances in Invertebrates and Fish Telemetry / eds. Lagardère J.-P., Anras M.-L. B., Claireaux G. Dordrecht : Springer, 1998. Р. 89­—97 (Hydrobiologia ; vol. 371/372). https://doi.org/10.1007/978-94-011-5090-3_11 
 13. Lucas M. C., Baras E. Migration of Freshwater Fishes. Ames : Iowa State Press, 2001. 420 p. https://doi.org/10.1002/9780470999653 
 14. Spawning migrations of the chub in the River Spree, Germany / Fredrich F. et al. // Journal of Fish Biology. 2003. Vol. 63. Р. 710—723. https://doi.org/10.1046/j.1095-8649.2003.00184.x 
 15. Худий О. І. Зміни в іхтіофауні різних ділянок Дністра під впливом антропогенних чинників // Гидробиол. журн. 2002. Т. 38, № 6. С. 33—39.
 16. Povz M. Migrations of the nase carps (Chondrostoma nasus L. 1758) in the River Sava // Journal of Aquatic Production (Ljubljana). 1988. № 2. Р. 149—163.
 17. Lelek A. The Freshwater Fishes of Europe. Vol. 9 : Threatened Fishes of Europe. Wiesbaden : Aula Verlag, 1987. 343 p.
 18. Lucas M. C., Batley E. Seasonal Movements and Behaviour of Adult Barbel Barbus barbus, a Riverine Cyprinid Fish: Implications for River Management // Journal of Applied Ecology. 1996. Vol. 33, № 6. P. 1345—1358. https://doi.org/10.2307/2404775 
 19. Абрам'юк І. І. Скочування ікри та личинок деяких видів риб у р. Ріка (басейн Тиси) // Сучасна гідроекологія: місце наукових досліджень у вирішенні актуальних проблем : IV наук-практ. конф. для молодих вчених, присвячена 100-річчю Національної академії наук України : матер. Київ : Логос, 2017. С. 7—8.