pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 1(47): 28-47
DOI: 10.15407/fsu2019.01.028
УДК 639.3.043:639.5:595.142.3

Малощетинкові черви (Oligochaeta): аулофлорус, трубочник звичайний, білий енхітрей та гриндаль ― цінні кормові об’єкти у рибництві (огляд)

Н. Л. Колесник, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ
М. Ю. Симон, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ
О. М. Маренков, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
О. С. Нестеренко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
Н. Й. Тушницька, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Проаналізувати масив спеціальної літератури та узагальнити отриману інформацію щодо вермикультури таких представників підкласу малощетинкових червів (Oligochaeta) як: аулофорус (Dero furcata), трубочник звичайний (Tubifex tubifex), білий енхітрей  (Enchytraeus albidus), гриндаль (Enchytraeus buchhoizi). Представити досягнення сучасної біотехніки цих видів. Розглянути особливості їх культивування різними методами, а також можливості та перспективи використання в якості кормових об’єктів в аквакультурі.

Результати. Дана робота містить коротку інформацію з біології та раціонального застосування в рибництві чотирьох найпоширеніших в Європі представників підкласу малощетинкових червів. У статті викладені рекомендації щодо специфіки закупівлі та заготівлі з природних умов маточної культури, оптимальні методи її подальшого культивування в залежності від потреб господарств, основні вимоги до субстрату й корму. Наведено дані стосовно ефективного згодовування рибам цих червів, а також технологію зберігання отриманої біомаси. Огляд наукових праць виявив, що вищезазначені види доцільно використовувати в якості високобілкових добавок до основного корму та у переднерестовий період через їх високу калорійність. Втім, останній показник та бідний мінеральний склад унеможливлює годівлю ними риб на постійній основі.

Практична значимість. Масив узагальненої інформації буде корисним для науковців, які досліджують шляхи оптимізації годівлі риб. Представлена технологія культивування аулофоруса, трубочника звичайного, білого енхітрея й гриндаля можлива для впровадження як у рибницьких господарствах різної промислової потужності, так і акваріумістами.

Ключові слова: малощетинкові черви (Oligochaeta), аулофорус (Dero furcata), трубочник звичайний (Tubifex tubifex), білий енхітрей  (Enchytraeus albidus), гриндаль (Enchytraeus buchhoizi), аквакультура, кормові організми, годівля риб.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Basics of aquaculture and hydrobiotechnology / Fedonenko O. et al. // WSN. 2017. Vol. 88(1). P. 1—57.
 2. Щербина М. А., Гамыгин Е. А. Кормление рыб в пресноводной аквакультуре. Москва : ВНИРО, 2006. 360 с.
 3. Ильин М. Н. Аквариумное рыбоводство. Москва : МГУ, 1977. 400 с.
 4. Остроумова И. Н. Биологические основы кормления рыб. Санкт-Петербург : ГосНИОРХ, 2001. 372 с.
 5. Скляров В. Я. Корма и кормление рыб в аквакультуре. Москва : ВНИРО, 2008. 150 с.
 6. Кренке Г. Я. Использование живых кормов в товарном рыбоводстве // Рыбохозяйственное использование внутренних водоемов : обзор. инфор. ЦНИИТЭИРХ. 1981. Вып. 2. 54 с.
 7. Биотехника разведения живых кормов для выращивания молоди осетровых рыб. URL: http://www.activestudy.info/biotexnika-razvedeniya-zhivyx-kormov-dlya-vyrashhivaniya-molodi-osetrovyx-ryb (дата обращения: 22.01.2019).
 8. Биология, морфология и систематика водных беспозвоночных : труды ИБВВ АН СССР. Вып. 41 (44) / отв. ред. Шилова Л. И. Ленинград : Наука, 1980. 281 с.
 9. Попченко В. И. Водные малощетинковые черви (Oligochaeta limicola) Севера Европы. Ленинград : Наука, 1988. 287 с.
 10. Чекановская О. В. Водные малощетинковые черви фауны СССР. Ленинград, 1962. 411 с.
 11. Догель В. А. Зоология беспозвоночных. Москва : Высшая школа, 1981. 606 с.
 12. Aquatic Oligochaeta of the Netherlands and Belgium: Identification Key to the Oligochaetes / eds. Ton van Haaren, Jan Soors. Belgium : Brill, 2013. 304 р. https://doi.org/10.1163/9789004278097 
 13. Константинов A. C. Общая гидробиология. Москва, 1972. 472 с.
 14. Brinkhurst R. O., Gillean B., Jamieson M. Aquatic Oligochaeta of the World. Canada : University of Toronto Press, 1971. 860 р.
 15. Stephenson J. The Oligochaeta. Oxford : Clarendon Press, 1972. 978 p.
 16. Тимм Ю. Т. О жизненных циклах водных олигохет в аквариумах // Биология пресноводных организмов Эстонии. Тарту, 1974. С. 97—118.
 17. Объекты биологии развития / отв. ред. Детлаф Т. А. Москва : Наука, 1975. 579 с.
 18. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. 510 с.
 19. Hiltunen J. K., Klemm D. J. A Guide to the Naididae (Annelida, Clitellata, Oligochaeta) of North America. U. S. A. : Environmental Monitoring and Support Laboratory, Office of Research and Development, U.S. Environmental Protection Agency, 1980. 48 р.
 20. Аулофорус — водяная змейка (описание, разведение, кормление, где искать). URL: https://aqa-shop.ru/news/Auloforus-vodyanaya-zmejka-opisanie-razvedenie-kormlenie-gde-iskat (дата обращения: 22.01.2019).
 21. Аулофорус, водяная змейка. URL:  https://aquastatus.ru/viewtopic.php ?t=33002 (дата обращения: 22.01.2019).
 22. Разведение водяной змейки аулофорус в домашних условиях. URL:  http://vekzotike.ru/tabl_ciulok/jivoy_korm/aulophorus.php (дата обращения: 22.01.2019).
 23. Аулофорус — полезные червячки. URL: http://akvariumnyerybki.ru /soderzhanie/korma/auloforus.html (дата обращения: 22.01.2019).
 24. Пономарёв С. В., Грозеску Ю. Н., Бахарева А. А. Корма и кормление рыб в аквакультуре. Москва : Моркнига. 2013. 414 с.
 25. Снимщикова Л. Н., Линевич А., А. Олигохеты северного Байкала. Наука. 1987. 103 с.
 26. Трубочник обыкновенный. URL: http://worldaquarium.ru/trubochnik/ (дата обращения: 22.01.2019).
 27. Wiederholm T., Wiederholm A. M., Milbrink G. Bulk sediment bioassay with five species of fresh-water oligochaetes // Water Air Soil Pollut. 1987. Vol. 36, № 1. P. 131—154. https://doi.org/10.1007/BF00450625 
 28. Трубочник. URL:  http://pitomecdoma.ru/akvariumistika/trubochnik/trubochnik.shtml (дата обращения: 22.01.2019).
 29. Reynoldson Т. B., Thompson S. P., Bamsey J. L. A sediment bioassay using the tubificid oligochaete worm Tubifex tubifex // Environ. Toxicol. Chem. 1991. Vol. 10, № 5. P. 1061—1072. https://doi.org/10.1002/etc.5620100811  
 30. Verdonschot P. F. M. The role of oligochaetes in the management of waters // Hydrobiologia. 1989. Vol. 180, № 1. P. 213—227. https://doi.org/10.1007/BF00027554 
 31. Chapman P. М., Farrell M. A., Brinkhurst R. O. Relative tolerances of selected aquatic oligochaetes to individual pollutants and environmental factors // Aquatic Toxicology. 1982. № 2. P. 47—67. https://doi.org/10.1016/0166-445X(82)90005-4 
 32. Ловля и разведение трубочника. URL: http://www.aqualover.ru/fauna/ tubificidae-catching-and-cultivation.html (дата обращения: 22.01.2019).
 33. Богданов Г. О. Выживаемость и плодовитость Tubifex tubifex (Tubificidae) при содержании и разведении в лабораторных условиях // Вестник ЧелГУ. 2008. № 4. 131—134.
 34. Морев Ю. Б. Опыт содержания тубифицид в лотках с проточной водой // Гидробионты в загрязненной среде. Фрунзе : Илим, 1982. С. 5—25.
 35. Поддубная Т. Л., Архипова Н. Р. Температурно-кислородный оптимум развития и выживания Tubifex tubifex (Müll.) в эмбриональный период // Эколого-физиологические исследования в природе и эксперименте. Фрунзе, 1977. С. 231—232.
 36. Розумная Л. А., Наумова А. М. Роль гидробионтов в распространении и профилактике инвазионных болезней рыб в рыбоводных хозяйствах // Теория и практика паразитарных болезней животных. 2016. № 17. C. 370—373.
 37. Грищенко Л. И., Акбаев М. Ш. Болезни рыб с основами рыбоводства. Москва : Колос, 2013. 479 с.
 38. Козлов В. И. Справочник фермера-рыбовода. Москва : ВНИРО, 1998. 342 с.
 39. Червоненко Е. М., Лагуткина Л. Ю. О специализированных кормах для линей (Tinca tinca) // Вестник АГТУ. 2017. № 3. C. 89—97. (Серия : Рыбное хозяйство).
 40. Федоров Е. В., Жаркенов Д. К. Особенности кормления молоди русского осетра и его гибрида при подращивании в бассейнах в условиях Алматинской области // Вестник АГТУ. 2016. № 1. C. 62—69. (Серия : Рыбное хозяйство).
 41. Пономарев С. В., Грозеску Ю. Н., Бахарева А. А. Корма и кормление рыб в аквакультуре. Москва : Моркнига, 2013. 417 с.
 42. Энхитреи, энхитреус. URL: http://aquaplantfish.ru/kormlenie/enhitreus /enhitreus.htm (дата обращения: 22.01.2019).
 43. Разведение энхитреусов (Enchytraeus albidus). URL: http://www.aqualover.ru/fauna/cultivation-of-enchytraeus-albidus.html (дата обращения: 22.01.2019).
 44. Springett J. A. A method for culturing Enchytraeidae // Oikos, 1964. Vol. 15. P. 175—177. https://doi.org/10.2307/3564754 
 45. Промышленное разведение энхитреуса для рыбзаводов. URL:  https://aqa-shop.ru/news/Promyshlennoe-razvedenie-jenhitreusa-dlya-rybzavodov (дата обращения: 22.01.2019).
 46. Разведение белого энхитрея. URL: http://farmers.kz/ru/news/fish_ farming/razvedenie-belogo-enhitreya (дата обращения: 22.01.2019).
 47. Enchytraeus albidus. URL: https://www.theaquariumwiki.com/wiki/ Enchytraeus_albidus (date of the application: 22.01.2019).
 48. Fairchild E. A., Bergman A. M., Jesse T. Production and nutritional сomposition of white worms Enchytraeus albidus fed different low-cost feeds // Trushenski Aquaculture. 2017. Vol. 481. P. 16—24. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2017.08.019 
 49. Memi D., Çelikkale M. S., Ercan E. The Effect of Different Diets on the White Worm (Enchytraeus albidus Henle, 1837) Reproduction // Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 2004. № 4. Р. 5—7.
 50. Walsh M. L. White Worms Enchytraeus albidus as a Live Feed and in Formulated Aquafeeds // World Aquaculture. 2012. Vol. 21. P. 44—46.
 51. Еnchytraeus buchholzi. URL: https://prezi.com/dtmn59xfhpow/enchytraeus-buchholzi (accessed: 22.01.2019).
 52. Surhone L. M., Timpledon M. T., Marseken S. F. Vermicompost: Composting, Eisenia Foetida, Enchytraeus Buchholzi, Earthworm, Organic Matter, Organic Fertilizer, Perionyx excavatus, Invasive Species, Angling, Compost Tea, Windrow Styrofoam. Germany : Betascript Publishing, 2010. 132 р.
 53. Grindal Worm Care Sheet. URL: https://cflas.org/2015/04/07/grindal-worm-care-sheet (accessed: 22.01.2019).
 54. Радченко Д. Д. Разведение живого корма // Рыбоводство и рыболовство. 1958. № 4. URL:  http://aquaria2.ru/node/10242 (дата обращения: 22.01.2019).
 55. Friederich U., Volland W. Breeding Food Animals: Live Food for Vivarium Animals. Germany : Krieger Pub., 2004. 178 р.
 56. Разведение гриндальского червя. URL: https://new-aquarist.ru/razvedenie -grindalskogo-chervya (дата обращения: 22.01.2019).
 57. Гриндальский червь. URL: http://worldaquarium.ru/grindalskij-cherv (дата обращения: 22.01.2019).
 58. Бейли М. Золотая книга аквариумиста. Москва : Аквариум, 2004. 116 с.
 59. Микулин А. А. С домашних «плантаций» // Аквариум. 1993. № 3. C. 39—43.
 60. Михайлов В. Аквариум. Корм и питание рыб. Санкт-Петербург : Дельта М, 2007. 67 с.