pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 103-111
DOI: 10.15407/fsu2018.03.103
УДК: [639.3.043.13:636.087.73]:[597-1.05:597.442]

Вплив інактивованих пекарських дріжджів на потенціал росту молоді російського осетра Acipenser gueldenstaedtii (Brandt)

М. Ю. Симон, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Ю. М. Забитівський, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівська дослідна станція ІРГ НААН, смт. Великий Любінь
І. І. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Здійснити аналіз дії різних концентрацій інактивованих пекарських дріжджів на темпи росту молоді російського осетра та пов’язані з цим метаболічні процеси для встановлення оптимальних концентрацій, які могли б бути використані в складі стартових кормів, під час вирощування вищенаведених риб в установках замкненого водопостачання (УЗВ).

Методика. Для досягення мети роботи були використані класичні іхтіологічні та біохімічні методи досліджень. Так, впродовж експерименту регулярно проводили проміри маси риб, вираховували смертність, відбирали проби тканин для подальшої оцінки фізіолого-біохімічного статусу організму. Отримані результати опрацьовували методами варіаційної статистики з допомогою стандартного пакету Microsoft Office Excel.

Результати. Продемонстровано вплив різних концентрацій пекарських дріжджів у складі стартових кормів для російського осетра на показники його росту та виживаності. Зокрема виявлено, що їх концентрація обсягом в 5% від раціону впродовж двох тижнів від переходу на екзогенне живлення є оптимальною.

Наукова новизна. Вперше здійснено аналіз впливу різних концентрацій інактивованих пекарських дріжджів у складі раціону молоді російського осетра на потенціал росту останнього.

Практична значимість. Доведено, що інактивовані пекарські дріжджі доцільно вводити в стартові корми для російського осетра, оскільки вони справляють позитивний вплив на його травну систему і стимулюють темпи росту.

Ключові слова: молодь російського осетра, інактивовані пекарські дріжджі, потенціал росту, стартові корми для риб.

ЛІТЕРАТУРА

1. Симон М. Ю. Особливості переходу ранньої молоді осетрових риб (Acipenseridae) на годівлю штучними кормами в УЗВ (огляд) // Рибогосподарська наука України. 2015. №1 (35). С. 106—126.

2. Симон М. Ю. Особливості травлення осетрових видів риб (Acipenseridae) (Огляд) // Рибогосподарська наука України. 2016. № 3(37). С. 123—144.

3. Симон М. Ю. Використання кормових дріжджів у годівлі осетрових видів риб (Acipenseridae) (Огляд) // Рибогосподарська наука України. 2015. № 4(34). С. 100—126.

4. Effect of dietary nucleotide on antioxidant activity, non-specific immunity, intestinal cytokines, and disease resistance in Nile Tilapia / Rasha M. Reda et al. // Fish & Shellfish Immunology. 2018. Vol. 80. P. 281—290.

5. Comparative evaluation of Brewer`s yeast as a replacement for fishmeal in diets for tilapia (Oreochromis niloticus), reared in clear water or biofloc environments / Nguyen H. et al. // Aquaculture. 2018. Vol. 495. P. 654—660.

6. Efficacy and tolerace of yeast cell wall as an immunostimulant in the diet of Japanese seabass (Lateolabrax japonicas) / Yu H. H. et all. // Aquaculture. 2014. Vol. 432. P. 217—224.

7. Metabolic and bioprocess engineering for production of selenized yeast increased content of seleno-methylselenocysteine / Mapelli V. et al. // Metabolic Engineering. 2011. Vol. 13, iss. 3. P. 282—293.

8. Зубкова Е. Б. Оптимизация состава комбикормов для осетровых рыб с использованием витазара и белковых гидролизатов : автореф. дис. на соискание уч. степени канд.биол. наук : спец. 03.00.10 «Ихтиология». Астрахань, 2001. 21с.

9. Масленников Р. В. Влияние йодированных дрожжей на рост, развитие и товарные качества ленского осетра при выращивании в садках : автореф. дис. на соискание уч. степени канд.с-г. наук : спец. 06.02.08 «Кормопроизводство, кормление сельско-хозяйственных животных и технология кормов». Саратов, 2015. 21 с.

10. Jing Foo A., Bais R. Amylase measurement with 2-chloro-4-nitrophenyl maltotrioside as substrate // Clinica Chimica Acta. 1998. Vol. 272. P. 137—147.

11. Effects of Artemia sp. with essential fatty acids on functional and morfological aspects of the digestive system in Acipenser gueldenstaedtii larvae / Kamaszewski M. et al. // Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 2014. Vol. 14.
P. 1—2.

12. Protein measurement with the folin phenol reagent / Lowry O. H. et al. // The Journal of Biological Chemistry. 1951. Vol. 193. P. 265—275.

13. Hoseinifar S. H., Mirvaghefi A., Merrifield D. L. The effects of dietary inactive brewer`s yeast Saccharomyces cerevisiae var . ellipsoideus on the growth, physiological responses and gut microbiota of juvenile beluga (Huso huso) // Aquaculture. 2011. Vol. 318, iss. 1–2. P. 90—94.