pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 39-49
DOI: 10.15407/fsu2018.03.039
УДК 639.371.1:639.3.06(477)

Результати штучного відтворення осетрових риб, вирощених у садках за природного температурного режиму водойм лісостепової зони України

М. М. Пашко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Третяк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
С. М. Пашко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , ТОВ – СРП «Осетр», Київська область
О. М. Колос, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. Г. Михайленко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Визначити основні рибницькі показники штучного відтворення стерляді (Аcipenser ruthenus) та сибірського осетра (Acipenser baerii) з комплексним використанням методів індустріальної аквакультури.

Методика. Матеріалом для досліджень були плідники стерляді та сибірського осетра, вирощені у садкових умовах у водоймі з природним температурним режимом лісостепової зони України. Експерименти зі штучного відтворення осетрових риб виконували за регульованого режиму температури води у різні періоди весняного сезону (березень–травень) з використанням для стимулювання дозрівання статевих залоз натуральних гонадотропних препаратів. У процесі підготовки плідників до проведення рибницьких робіт застосовували установки рециркуляційного водопостачання. Визначення рибницьких показників та дослідження фізико-хімічних чинників середовища здійснювали за загальноприйнятими методиками.

Результати. За температури води 14–16оС зареєстровано високу ефективність дозрівання гонад у самок стерляді та сибірського осетра із середньою масою тіла відповідно 2,8 та 11,6 кг. Середня маса отриманої від плідників овульованої ікри становила 0,45 кг у стерляді та 1,48 кг у сибірського осетра. Середні показники робочої плодючості перебували на рівні 43,29 тис. ікринок у стерляді та 83,75 тис. ікринок у сибірського осетра, за відносної робочої плодючості відповідно 15,44 та 7,49 тис. ікринок/кг маси риб. У процесі інкубації ікри розвиток зародків риб на стадіях гаструляції в середньому становив 87,17% у стерляді та 84,50% у сибірського осетра. Вихід вільних ембріонів обох видів риб від кількості зародків на 15-й стадії ембріонального розвитку в середньому наближався до 83–84%.

Наукова новизна. Досліджено особливості отримання ембріонів від плідників стерляді та сибірського осетра з комбінованим застосуванням різних методів індустріальної аквакультури в умовах осетрового господарства лісостепової фізико-географічної зони України.

Практична значимість. Результати досліджень являють інтерес для розвитку сучасних методів аквакультури осетрових риб в умовах господарств індустріального типу.

Ключові слова: плідники осетрових риб, індустріальне рибництво, штучне відтворення, рибницькі показники, вихід ембріонів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Шерман І. М., Корнієнко В. О., Шевченко В. Ю. Актуальність та передумови доместикації представників родини осетрових в умовах півдня України // Таврійський науковий вісник. 2006. Вип. 44. С. 145—154.

2. Стан запасів осетрових риб та розвиток осетрової аквакультури в Україні /
Третяк О. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2010. № 4. С. 4—22.

3. Козлов В. И., Козлов А. В. Осетроводство. Москва : МГУТУ, 2011. 336 с.

4. Кольман Р. Искусственное размножение осетровых рыб // Проблемы производства посадочного материала исчезающих популяций осетровых рыб. Ольштын : MIR DRUK, 2012. С. 31—43.

5. Бугров Л. Ю. Технология садкового рыбоводства для открытых акваторий — инновационный потенциал повышения эффективности использования водоемов // Рациональное использование пресноводных экосистем — перспективное направление реализации национального проекта «Развитие АПК» : Междунар. науч.-практ. конф. : матер. Москва : ВНИИР, 2007. С. 62—68.

6. Деякі проблеми аквакультури осетроподібних риб в Україні / Третяк О. М. та ін. // Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів : Міжнар. наук.-практ. конф. : матер. Київ : ПРО ФОРМАТ, 2018. С. 70—72.

7. Пашко О. М., Третяк О. М., Колос О. М. З досвіду вирощування племінних груп стерляді у садках за природного температурного режиму водойм Лісостепу України // Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів : Міжнар. наук.-практ. конф. : матер. Київ : ПРО ФОРМАТ, 2018. С. 73—75.

8. Пашко О. М., Третяк О. М., Колос О. М. До питання оцінки життєздатності ембріонів стерляді в умовах заводського відтворення у нетрадиційні строки // Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів : Міжнар. наук.-практ. конф. : матер. Київ : ПРО ФОРМАТ, 2018. С. 75—76.

9. Савушкина С. И., Козовкова Н. А. Воспроизводство молоди сибирского осетра с использованием криоконсервированной спермы // Аквакультура осетровых рыб: достижения и перспективы развития : Междунар. науч.-практ. конф. : матер. Астрахань : БИОС, 2001. С. 66—67.

10. Выращивание сибирского осетра при астатичном температурном режиме в бассейнах / Власов В. А. и др. // Рациональное использование пресноводных экосистем — перспективное направление реализации национального проекта «Развитие АПК» : Междунар. науч.-практ. конф. : матер. Москва : ВНИИР, 2007. С. 133—140.

11. Шерман І. М., Ігнатов О. В. Вирощування цьоголітків стерляді в умовах півдня України // Таврійський науковий вісник. 2007. Вип. 50. С. 129—133.

12. Кончиц В. В., Мамедов Р. А. Состояние и перспективы восстановления численности стерляди в водоемах Беларуси // Збереження генофонду та відновлення популяцій цінних видів риб : Міжнар. наук. конф. : матер. Київ : ДІА, 2011. С. 48―58.

13. Разработка эффективных методов производства посадочного материала стерляди для восстановления утраченных популяций / Кольман Р. и др. // Збереження генофонду та відновлення популяцій цінних видів риб : Міжнар. наук. конф. : матер. Київ : ДІА, 2011. С. 67―69.

14. Подушка С. Б. Прижизненное получение икры у осетровых рыб // Биологические ресурсы и проблемы развития аквакультуры на водоеме Урала и Западной Сибири : Всеросс. конф., Тюмень, 17-18 сент. 1996 г. : тезисы докл. Тюмень, 1996. С. 17—18.

15. Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. Руководство по химическому анализу вод суши. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. 270 с.

16. СОУ – 05.01-37-385:2006. Вода рибогосподарсь-ких підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України, 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).