pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 16-27
DOI: 10.15407/fsu2018.03.016
УДК 639.2.052.2(575.2) (04)

Прогнозування обсягів вилову риби з водойм Киргизької Республіки

Сарієва М., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Продовольча та сільськогосподарська Організація Об'єднаних Націй (ФАО ООН), Проект GCP / KYR / 012 / FIN, м. Бішкек, Киргизька Республіка
Аліяскаров М., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Департамент пасовищ, тваринництва та рибного господарства при Міністерстві сільського господарства, харчової промисловості й меліорації, м. Бішкек, Киргизька Республіка
Дженбаєв Б., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національна Академія наук Киргизької Республіки, м. Бішкек, Киргизька Республіка
Сергек уулу А., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національна Академія наук Киргизької Республіки, м. Бішкек, Киргизька Республіка

Мета. Розробити емпіричну модель прогнозування вилову риби в озерах і водосховищах Киргизької Республіки на основі легко вимірюваних фізико-хімічних і біологічних параметрів для ефективного управління та сталого використання рибних ресурсів.

Методика. Проби води на аналіз відбирали один раз в кожному сезоні (зима, весна, літо, осінь) впродовж 2014—2015 рр. Вибірка включала наступні параметри водного середовища: температура та кислотно-лужний баланс (рН), електропровідність, вміст розчиненого кисню, мінералізація, загальна лужність, нітрати, хлорофіл «а».

Відбір проб здійснювали в поверхневому шарі води на глибині 0,5 м в стерильні хімічні бутлі об'ємом 250 мл.

Вміст хлорофілу «a» визначали спектрофотометричним методом в лабораторних умовах за методом, описаним Х. П. Стірлінгом. Загальну лужність — за допомогою титрування розчину тетраборнокислого натрію (зворотне титрування), нітрати — фотометричним методом з реактивом Грісса після відновлення в кадмієвому редукторі.

Вимірювання параметрів, які швидко змінюються, зокрема — концентрації розчиненого кисню (О2), кислотно-лужного балансу (рН), температури води, електропровідності, мінералізації здійснювали апаратурою, розрахованою на роботу в польових умовах — «OAKTON» DO 110, «OAKTON» PH 11, «Orion Star» A 322.

Результати. Згідно з аналізом отриманих даних, низка індексів, такі як морфо-едафічний індекс (МЕІ), первинна продуктивність та біомаса фітопланктону, є суттєвими показниками для прогнозування можливих обсягів улову об'єктів промислу з озер і водосховищ помірних й тропічних широт. При проведенні досліджень було виявлено, що зі збільшенням морфо-едафічного індексу зростає вилов риби на одиницю площі. За результатами проведеного нами аналізу була розроблена модель прогнозування вилову риби в шести водоймах Киргизької Республіки, яка має наступний вигляд:

Y = 0,1154 х МЕІе 1.1628;
Y = 0,5613 х МЕІЩ 1.1786;

де Y ‒ улов риби, кг / га / рік;
МЕІе ‒ морфо-едафічної коефіцієнт електропровідності;
МЕІЩ ‒ морфо-едафічної коефіцієнт лужності.

Наукова новизна. Це перше дослідження, спрямоване на розробку емпіричної моделі прогнозування вилову риби з озер і водосховищ в Центрально-Азійському регіоні. Запропонована модель, розроблена на основі MЕІ із застосуванням статистичного методу аналізу, надає істотну практичну допомогу під час планування рибогосподарського потенціалу озер та водосховищ в регіонах з подібними умовами навколишнього середовища.

Практична значимість. Запропонована емпірична модель на основі МЕІ може бути використана для управління рибними запасами в прісноводних водоймах помірних і тропічних широт.

Ключові слова: лімнологічні параметри, морфо-едафічний індекс (МЕІ), емпірична модель прогнозування вилову риби.

ЛІТЕРАТУРА

1. Шикломанов И. А. Глобальные водные ресурсы // Природа и ресурсы. Париж : ЮНЕСКО, 1990. Вып. 26. С. 34—43.

2. Никитин А. А. Акклиматизация и искусственное воспроизводство сиговых рыб в водоемах Киргизии. Фрунзе, 1976. 121 с.

3. Берг Л. С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. Ч. 1. Ленинград : Академия наук, 1948.

4. Гончаров А. И. Рыбохозяйственное освоение водоемов Киргизии. Фрунзе, 1964. С. 93.

5. Условия ихтиофауны рыбной отрасли и управления в озере Иссык-Куль / Конурбаев A. O. и др. Бишкек, 2005. С. 24.

6. Hadrian P. Chemical and Biological Methods of Water Analysis for Aquaculture. Stirling : Institute of Aquaculture University of Stirling, 1985. Р. 119.

7. Руководство по химическому анализу поверхностных вод. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. 541 с.

8. Ryder R. A. A method for estimating the potential fish production of north-temperate lakes // Transactions of American Fisheries Society. 1965. Vol. 94. P. 214—218. https://doi.org/10.1577/1548-8659(1965)94[214:AMFETP]2.0.CO;2 

9. Henderson H. F., Welcomme R. L. The Relationship of Yield to Morpho edaphic Index and Numbers of Fishermen in African Inland Waters. CIFA Occasional, 1974. Paper 1. 19 p.

10. Oglesby R. T. Relationship of fish yield to lake phytoplankton standing crop, production and morphoedaphic factors // Journal of Fisheries Research Board of Canada. 1977. Vol. 34. P. 2271—2279. https://doi.org/10.1139/f77-305 

11. Moreau J., De Silva S. S. Predictive Fish Yield Models for Lakes and Reservoirs of the Philippines, Sri Lanka and Thailand : FAO Fisheries Technical. Paper 319. Rome : FAO, 1991. 42 p.

12. Nissanka C., Amarasinghe, U. S. De Silva S. S. Yield Predictive Models for the Sri Lankan Reservoir Fishery // Fisheries Management and Ecology. 2000. Vol. 7. P. 425—436. https://doi.org/10.1046/j.1365-2400.2000.00212.x 

13. Amarasinghe U. S., De Silva S. S., Nissanka C. Evaluation of the robustness of predictive yield models based on catchment characteristics using GIS for reservoir fisheries in Sri Lanka // Fisheries Management and Ecology. 2002. Vol. 9. P. 293—302. https://doi.org/10.1046/j.1365-2400.2002.00307.x 

14. Китаев С. П. Экологические основы биопродуктивности озер разных природных зон. Москва : Академия наук СССР, Зоологический институт, 1984. 739 с.

15. Wetzel R. G. Limnology : 3rd edition. London : Academic Press, 2001.

16. Годовые отчеты Департамента пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства при МСХППиМ КР за 2009–2014 годы.