pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 89-102
DOI: 10.15407/fsu2018.02.089
УДК 639.371.2 (477.7)

Вплив щільності посадки на ефективність вирощування рибопосадкового матеріалу стерляді Acipenser ruthenus (Linnaeus) та веслоноса Polyodon spathula (Walbaum) в умовах півдня України

Г.В. Білик, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Херсонська гідробіологічна станція НАН України, Національний природний парк «Нижньодніпровський», м. Херсон
Н. О. Грудко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон
І. М. Шерман, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

Мета. Визначити вплив окремих елементів біотехніки на ефективність вирощування рибопосадкового матеріалу стерляді та веслоноса для оптимізації технології вирощування та раціонального використання в аквакультурі півдня України.

Методика. Вирощування рибопосадкового матеріалу стерляді та веслоноса проводилося в експериментальних ставах площею 2 та 3 га. З метою формування кормової бази вносилися органічні добрива із розрахунку 5 т/га. Вирощування цьоголіток стерляді проводилося за щільності посадки 65–95,0 тис. екз./га, в контрольному варіанті ― 100,0 тис. екз./га. Вирощування цьоголіток веслоноса проводилось за щільності посадки
0,5-1,5 тис.екз./га. Середня індивідуальна маса мальків стерляді при зарибленні експериментальних ставів по варіантах складала 69–85 мг, мальків веслоноса ― 600–700 мг.

Результати. Проаналізовані результати вирощування та представлена рибницько-біологічна характеристика цьоголіток стерляді (Acipenser ruthenus L.) та веслоноса (Polyodon spathula Walbaum), вирощенb[ за комбінованої технології на базі експериментальних ставів Дніпровського осетрового риборозплідного заводу (Херсонська обл., південь України). Вивчений кількісний та якісний склад кормової бази ставів (фітопланктон, зоопланктон, зообентос), особливості росту та живлення цьоголіток стерляді і веслоноса. Встановлено, що за щільності посадки 79,0 тис. екз./га та достатнього рівня розвитку кормової бази у мінімальний термін вирощування можна отримати цьоголіток стерляді середньою масою в межах 3,60–4,40 г за виходу 70,32–82,78% та середньої рибопродуктивності 238,09 кг/га. Зариблення ставів мальками масою 600-
700 мг, за щільності посадки на рівні 0,5–1,5 тис. екз./га надало змогу отримати цьоголіток масою 278,0–409,8 г при виживанні на рівні 24,5―31,2%.

Наукова новизна. У результаті досліджень набуло подальшого розвитку уявлення про вплив щільності посадки на різнопланові результати вирощування рибопосадкового матеріалу стерляді та веслоноса. Встановлений та обґрунтований взаємозв’язок між щільністю посадки та рибопродуктивністю, виходами та масою цьоголіток стерляді та веслоноса. Отримана нова інформація про вплив окремих елементів біотехнкиї вирощування на біохімічні показники цьоголіток стерляді та веслоноса.

Практична значимість. Отримані дані розширюють та доповнюють існуючі уявлення про вплив технологічних факторів на ефективність вирощування життєстійкого рибопосадкового матеріалу стерляді та веслоноса в умовах півдня України та сприяють розширенню практичних задач сучасної аквакультури.

Ключові слова: стерлядь, веслоніс, ставове вирощування, цьоголітки, кормова база, щільність посадки, виживання, середня маса, рибопродуктивність.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Екологічні передумови раціонального ведення рибного господарства Дніпровсько-Бузької естуарної області / Пилипенко Ю. В. та ін. Херсон : Грінь Д.С., 2013. 196 с.
 2. Еколого-технологічні основи відтворення і вирощування молоді осетроподібних / Шерман І. М. та ін. Херсон : Олді-Плюс, 2009. 348 с.
 3. Мильштейн В. В. Осетроводство. Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1982. 152 с.
 4. Корниенко В. А., Билык А. В., Мошнягул К. И. Влияние плотности посадки на эффективность выращивания покатной молоди русского осетра для зарыбления Нижнего Днепра // Actual status and conservation of natural population of sturgeon fish Acipenseridae. Aktualny stan i ochorona naturalnych populacji ryb jesiotrowatych Acipenseridae. Olsztyn, 2014. S. 227—230.
 5. Корниенко В. А., Билык А. В., Мошнягул К. И. Влияние основных технологических параметров и состояния кормовой базы на результативность выращивания мальков-покатников русского осетра (Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833) // Аквакультура осетровых: современные тенденции и перспективы : Междунар. науч.-практ. конф. : матер. Херсон : Гринь Д.С., 2016. С. 91—97.
 6. Билык А. В. Новые технологии в выращивании покатной молоди русского осетра (Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833) // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології», 17-19 вересня 2015 р. : VIII Міжнар. іхтіологічна наук.-практ. конф. : матер. Херсон : Грінь Д.С., 2015 С. 26—29.
 7. Аквакультура осетрообразных : учебно-практическое пособие / Васильева Л. и др. Херсон : Гринь Д.С., 2016. 238 с.
 8. Камоликова Л. И., Зайцева Л. А. Возможности совместного выращивания молоди осетра и севрюги // Рациональные основы ведения осетрового хозяйства. Волгоград, 1981. С. 96—97.
 9. Зуева З. С., Медная Л. И., Гунин А. И. Выращивание веслоноса в прудах Астраханской области // Биологические ресурсы Каспийского моря : Междунар. конф. : тезисы докл. Астрахань, 1992. С. 132—134.
 10. Lobchenko V., Vedrasco A., Billard R. Rearing Paddlefish Polyodon spathula to Maturity in Ponds in the Republic of Moldavia // International Review of Hydrobiology. 2002. Vol. 87, № 5. P. 553—559. https://doi.org/10.1002/1522-2632(200211)87:5/6<553::AID-IROH553>3.0.CO;2-S 
 11. Руководство по выращиванию веслоноса в условиях Нижнего Поволжья / Архангельский В. В. и др. Астрахань : КаспНИРХ, 1997. 48 с.
 12. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР (планктон и бентос) / ред. Кутикова Л. А., Старобогатов Я. И. — Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. 511 с.
 13. Жадин В. И. Методы гидробиологических исследований. Москва : Высшая школа, 1960. 189 с.
 14. Алёкин О. А. Основы гидрохимии. Ленинград : Гидрометиздат, 1970. 443 с.
 15. ГОСТ 7636—85. Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки // Методы анализа. Київ : Держспоживстандарт України, 2004. С. 17—124.
 16. Пилипенко Ю. В., Корнієнко В. О. Методика збору та обробки матеріалів по живленню риб. Херсон : РВВ «Колос» ХДАУ, 2009. 34 с.
 17. Плохинский Н. А. Биометрия. Новосибирск : АН СССР, 1961. 364 с.
 18. Методика польового досліду : монографія / Ушкаренко В. О. та ін. Херсон : Айлант, 2014. 465 с.