pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 81-88
DOI: 10.15407/fsu2018.02.081
УДК 639.371.2:639.3.034

Результати експериментів зі штучного отримання овульованої ікри від плідників стерляді Acipenser ruthenus  (Linnaeus) у нетрадиційні строки

М. М. Пашко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Третяк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Колос, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити особливості штучного отримання овульованої ікри від плідників стерляді у нетрадиційні строки та визначити основні рибницькі показники в експериментальних групах риб.

Методика. Об’єктом досліджень були самки стерляді різного віку масою тіла
1,4–3,3 кг, вирощені в умовах господарства індустріального типу у водоймі з природним температурним режимом лісостепової зони України. Експерименти виконували за регульованого режиму температури води в період з січня до березня з використанням натуральних гонадотропних препаратів для стимулювання дозрівання статевих продуктів риб. У процесі підготовки плідників до проведення рибницьких робіт застосовували установки рециркуляційного водопостачання. Визначення рибницьких показників та дослідження фізико-хімічних чинників середовища здійснювали за загальноприйнятими методиками.

Результати. За температури води 14,0–16,5оС зареєстровано високу ефективність дозрівання гонад в усіх експериментальних групах риб. Середня маса статевих продуктів, отриманих від плідників у різних варіантах дослідів, становила 130–384 г. Середні показники робочої плодючості та відносної робочої плодючості самок стерляді змінювались відповідно в межах 13,42–36,83 тис. та 8,80–13,40 тис. ікринок/кг маси риб. Загальна тривалість дозрівання риб від початку гормонального стимулювання до моменту виникнення процесу овуляції яйцеклітин змінювалась в середньому від 407,6 до 587,4 градусо-годин.

Наукова новизна. Досліджено особливості отримання зрілих статевих продуктів від самок стерляді із застосуванням нових для аквакультури України методів заводського відтворення осетрових риб.

Практична значимість. Результати досліджень являють інтерес для розвитку сучасних методів аквакультури осетрових риб в умовах господарств індустріального типу.

Ключові слова: плідники стерляді, індустріальне рибництво, нетрадиційні технології, ікра, овуляція, рибницькі показники.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Шерман І. М., Шевченко В. Ю. Сучасні проблеми і перспективи осетрівництва в Україні // Рибне господарство. 2004. Вип. 64. С. 102—106.
 2. Шерман І. М., Корнієнко В. О., Шевченко В. Ю. Актуальність та передумови доместикації представників родини осетрових в умовах півдня України // Таврійський науковий вісник. 2006. Вип. 44. С. 145—154.
 3. Стан запасів осетрових риб та розвиток осетрової аквакультури в Україні /
  Третяк О. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2010. № 4. С. 4—22.
 4. Грициняк И. И., Третяк А. М., Пашко М. М. Современные аспекты ведения осетрового хозяйства в Украине // Аквакультура осетровых: современные тенденции и перспективы : Міжнар. наук-практ. конф. : матер. допов. Херсон : Гринь Д.С., 2016. С. 36—42.
 5. Шерман І. М., Ігнатов О. В. Вирощування цьоголітків стерляді в умовах півдня України // Таврійський науковий вісник. 2007. Вип. 50. С. 129—133.
 6. Кончиц В. В., Мамедов Р. А. Состояние и перспективы восстановления численности стерляди в водоемах Беларуси // Збереження генофонду та відновлення популяцій цінних видів риб : Міжнар. наук. конф. : матер. Київ : ДІА, 2011. С. 48―58.
 7. Разработка эффективных методов производства посадочного материала стерляди для восстановления утраченных популяций / Кольман Р. та ін. // Збереження генофонду та відновлення популяцій цінних видів риб : Міжнар. наук. конф. : матер. Київ : ДІА, 2011. С. 67―69.
 8. Кононенко І. С., Бех В. В. Кріоконсервування статевих продуктів-ефективний метод збереження біорізноманіття осетрових видів риб // Рибогосподарська наука України. 2016. № 2. С. 5—21. https://doi.org/10.15407/fsu2016.02.005 
 9. Пашко М. М., Третяк А. М., Колос Е. Н. К вопросу управления половым созреванием стерляди в процессе воспроизводства в индустриальных условиях // Аквакультура осетровых: современные тенденции и перспективы : Міжнар. наук-практ. конф. : матер. допов. Херсон : Гринь Д.С., 2016. С. 134—136.
 10. Подушка С. Б. Прижизненное получение икры у осетровых рыб // Биологические ресурсы и проблемы развития аквакультуры на водоеме Урала и Западной Сибири: Всерос. конф., Тюмень, 17-18 сент. 1996 г. : тез. докл. Тюмень, 1996. С. 17—18.
 11. Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. Руководство по химическому анализу вод суши. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. 270 с.
 12. СОУ – 05.01.37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України. 2006. 7 с.