pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 71-80
DOI: 10.15407/fsu2018.02.071
УДК 639.371.13:639.3.06

Характеристика вперше нерестуючих плідників райдужної форелі Oncorhynchus mykiss (Walbaum), вирощеної в умовах індустріального господарства «Слобода-Банилів»

П. Д. Мендришора, р Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Г. А. Куріненко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Проаналізувати результати вирощування та дати рибницько-біологічну характеристику вперше нерестуючим плідникам райдужної форелі, вирощених за індустріальною технологією в умовах форелевого господарства «Слобода-Банилів», за потомством.

Методика. Вирощування проводили в басейнових умовах форелевого господарства «Слобода-Банилів». Матеріалом для досліджень слугували дворічки райдужної форелі, отримані від ікри осінньо-нерестуючої форми райдужної форелі. Вирощування риб відбувалося в басейні площею 216 м2 за густоти посадки 37 екз./м2, згідно загальноприйнятих технологій у форелівництві. Оцінку маточного стада проводили за показниками продуктивних та репродуктивних ознак. Підрощування личинок здійснювали впродовж 45 діб в пластикових лотках за густоти посадки 10 тис. екз./м2. Годівлю риб проводили штучним кормом фірми «Biomar». Статистичну обробку матеріалу проводили в «MicrosoftOfficeExcel» (2003). Аналіз величин виконано в системі абсолютних значень. Критеріями аналізу показників були їх середня величина та похибка (M±m), відхилення (σ), показник мінливості (Cv).

Результати. Згідно проведених робіт з формування маточних стад райдужної форелі встановлено, що плідники, вирощені в умовах індустріального господарства «Слобода-Банилів», попри нестабільні умови вирощування, характеризувалися помірним темпом росту та мали високі значення продуктивних та репродуктивних ознак. Так, середній показник маси тіла самиць у віці 2-х років складав 720,0 г, плодючості ― 2,3 тис. ікринок, маси продукованої ікри ― 101,3 г. Відсоток запліднення був майже однаковим у кожної з дослідних самиць, та перебував в межах 84,9–92,7%, Середній показник маси личинок у віці 45 діб становив 974,5 мг. Виживання мальків в середньому складало  47,7%,  з межами коливань від 42,1 до 52,3%.

Наукова новизна. Вперше в Україні проведено дослідження з формування маточних стад райдужної форелі у басейновому господарстві з нестабільними умовами вирощування з застосуванням аналізу репродуктивних та продуктивних ознак. Досліджений нами показник, а саме ― розмір ікринок ― може бути використаним як показник рибогосподарської цінності самиць як в цілому, так і з метою створення селекційних стад, оскільки є показником швидкості дозрівання, тобто головною ознакою для ранньодозріваючої форми.

Практична значимість. Результати проведеної роботи дадуть змогу здійснити відбір та сформувати повноцінне маточне стадо, що характеризуватиметься високими показниками продуктивних та репродуктивних ознак вперше нерестуючих особин дворічного віку в господарствах з нестабільними умовами вирощування.

Ключові слова: райдужна форель, маса тіла, довжина тіла, ікра, личинки, продуктивні, репродуктивні показники.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Brown M. E. The growth of brown trout (Salmo trutta Linne). 1. Factors influencing the growth of trout fry // J. Exp. Biol. 1946. Vol. 22. № 3–4. Р. 473—491.
 2. Савостьянова Г. Г., Слуцкий Е. С. О размерности икринок радужной форели // Изв. ГосНИОРХ. 1974. Т. 97. С. 159—168.
 3. Савостьянова Г. Г., Никандров В. Я. Зависимость некоторых биометрических показателей икры от возраста самок радужной форели //Изв. ГосНИОРХ. 1976. Вып. 113. С. 3—7.
 4. Новоженин Н. П. К вопросу о жизненности потомства от впервые нерестующих производителей. // Прудовое рыбоводство. 1970. №4. С. 69—90.
 5. Галкина З. И. Влияние размеров и возраста самок лососевых рыб на потомство : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Москва, 1968. 19 с.
 6. Були Л. И., Осипченко Е. В. Особенности роста молоди стальноголового лосося в южных районах Украины // Рибогосподарська наука України. 2012. № 1. С. 72—77.
 7. Каталог кормів «Біомар». [Б. м.], 2013. 8 с.
 8. Инструкция по физиолого-биохимическим анализам рыбы / Лиманский В. В., и др. Москва : ВНИИПРХ, 1984. 60 с.
 9. Технологическая инструкция по производству радужной форели в различных типах хозяйств Украины / Галасун П. Т. и др. Львов, 1987. 17 с.
 10. Титарев Е. Ф. Форелеводство. Москва : Пищевая промышленность, 1980.
  167 с.
 11. Рекомендації з розведення та вирощування високопродуктивних племінних стад райдужної форелі / Мрук А. І. та ін. Київ : Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України, 2010. 24 с.
 12. Комлексна технологія відтворення лососевих риб в рибницьких господарствах України / Мрук А. І. та ін. Київ : Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України, 2015. 27 с.
 13. Плохинский Н. А. Биометрия. Москва : Московский университет, 1981. 367 с.