pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 58-70
DOI: 10.15407/fsu2018.02.058 
УДК [597–1.044:577.118]:597.443

Важкі метали в органах і тканинах веслоноса Polyodon spathula (Walbaum) у рибогосподарських ставах Лісостепу та Полісся України

Б. О. Ганкевич, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Третяк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Колос, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити особливості накопичення важких металів (Fe, Zn, Mn, Cu, Ni, Co, Pb, Cd) в органах і тканинах інтродукованого у внутрішні водойми України північноамериканського представника ряду Acipenseriformes — веслоноса Polyodon spathula (Walbaum).

Методика. Об’єктом досліджень були 4–7-літки веслоноса, вирощені у ставах Лісостепу та Полісся України. Для порівняльної оцінки особливостей накопичення важких металів у м’язовій тканині риб досліджували 3-літок коропа і гібрида товстолобів, вирощених у полікультурі з експериментальними групами веслоноса. Дослідження вмісту важких металів у воді ставів, органах і тканинах риб виконували з використанням загальноприйнятих у токсикології методик. Кількісне визначення вмісту важких металів здійснювали за допомогою атомно-абсорбційного спектрофотометра С – 115–М1.

Результати. Токсикологічний стан дослідних ставів характеризувався перевищенням нормативних значень за вмістом у воді Mn (у 8,5–8,9 раза), Cu (у 2,1–3,9 раза) та Pb (у 1,5–1,8 раза). Концентрація решти важких металів у воді не перевищувала нормативний рівень. За характером розподілу та накопичення важких металів в органах і тканинах веслоноса виявлено схожі закономірності, відмічені для коропа і рослиноїдних риб. Перевищення ГДК за вмістом важких металів у м’язовій тканині веслоноса не виявлено. Серед усіх досліджуваних видів риб, що вирощувались у полікультурі, веслоніс відрізнявся найменшим умістом у м’язах Cu, Co, Pb та Cd. Середній вміст важких металів у м’язах веслоноса у ставах Лісостепу і Полісся перебував у межах (мг/кг сирої маси): Fe — 4,64–29,60; Zn — 1,20–5,54; Mn — 0,10–0,23; Cu — 0,09–0,44; Ni — 0,28–2,15; Co — 0,10–0,13; Pb — 0,63–0,94; Cd — 0,031–0,037.

Наукова новизна. Вперше досліджено особливості розподілу і накопичення важких металів в органах і тканинах північноамериканського веслоноса, вирощеного в умовах типових ставових господарств України.

Практична значимість. Результати досліджень є складовою частиною матеріалів для формування бази даних з визначення якості продукції осетрівництва, зокрема щодо особливостей накопичення важких металів рибами.

Ключові слова: веслоніс, ставове рибництво, полікультура риб, накопичення важких металів, органи і тканини риб.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Онученко О. В., Третяк О.М., Кулешов О.В. Основи рибогосподарського освоєння веслоноса Polyodon spathula (Walbaum). Київ : Вища освіта, 2003. 111 с.
 2. Третяк О. М. Рибницько-біологічні основи розведення та вирощування веслоноса Polyodon spathula (Walbaum) в аквакультурі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. с.-г. наук : спец. 06. 02. 03 «рибництво». Київ, 2012. 48 с.
 3. Mims S. D. Paddlefish culture. Development expanding beyond U.S., Russia, China // Global Aquaculture Advocate. 2006. Р. 62—63.
 4. Виноградов В. К., Ерохина Л. В., Мельченков Е. А. Биологические основы разведения и выращивания веслоноса (Polyodon spathula (Walbaum)). Москва : ФГНУ Росинформагротех, 2003. 344 с.
 5. Третяк О. М., Глушко Ю. М., Тарасюк С. І. Сезонна мінливість цитогенетичних характеристик у веслоноса // Рибогосподарська наука України. 2010. № 3. С. 25—31.
 6. Олексієнко Н. В., Мельник А. П., Сидоров М. А. Вміст важких металів у тканинах та органах канального сома // Рибогосподарська наука України. 2008. № 3. С. 11—18.
 7. Вміст та розподіл важких металів в органах і тканинах промислових видів риб Канівського водосховища / Мельник А. П. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2009. № 1. С. 93—99.
 8. Видові особливості розподілу та накопичення важких металів в органах і тканинах ляща (Abramis brama L.) та карася сріблястого (Carassius auratus L.) Канівського водосховища / Мельник А. П. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2012. № 3–4. С. 22—26.
 9. Важкі метали у абіотичних і біотичних складових рибогосподарської гідроекосистеми «Ішхан» / Мельник А. П. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2015. № 3–4. С. 5—14.
 10. Хавезов И., Цалев Д. Атомно-абсорбционный анализ. Ленинград : Химия, 1983. 144 с.
 11. ГОСТ 26929-94. Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов. Москва : Стандартинформ, 2010. 12 с. (Межгосударственный стандарт).
 12. ГОСТ 30178-96. Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов. Москва : Стандартинформ, 2010. 10 с. (Межгосударственный стандарт).
 13. Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. Руководство по химическому анализу вод суши. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. 270 с.
 14. СОУ – 05.01.37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України. 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).