pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 65-75
DOI: https://doi.org/ 10.15407/fsu2018.01.065 
УДК [639.371.52:639.3.043.13]:597-111.11

Гематологічні показники дволіток коропа (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) за введення до їхнього раціону кормових добавок «БІО-МОС» та «НУПРО»

А.  В. Ващенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н.  М. Матвієнко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Я.  В. Тучапський, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити вплив кормових добавок «НУПРО» та «БІО-МОС» на основні гематологічні показники коропа (Cyprinus carpio L.).

Методика. Гематологічні дослідження щодо впливу кормових добавок «НУПРО» та «БІО-МОС» на показники дволіток нивківського лускатого внутрішньопородного типу коропа виконані за загальноприйнятою методологією. Досліди проводилися в умовах ДП ДГ «Нивка» Інституту рибного господарства НААН. Для досліджень використовувалися стави площею 0,5 га, які були зарибнені однорічками коропа. Щільність посадки становила 3,0 тис. екз./га.

Результати. Встановлено, що при згодовуванні дволіткам коропа збалансованого комбікорму рецепту ПКС 111–2/2/4 з додаванням до його складу 5% кормової добавки «НУПРО» та 2% «БІО-МОС», в порівнянні з контрольною групою, якій згодовували комбікорм цього ж складу без добавок, у піддослідних риб покращується розмірність основних гематологічних показників, препарати позитивно впливають на дані лейкоцитарної формули та стимулюють фагоцитарну активність нейтрофілів, що значно підвищує імунний статус коропа. Гідрохімічні показники в експериментальних ставах перебували в межах норми, температурний режим був оптимальним для росту та обміну речовин в організмі коропа. Отже, можна рекомендувати введення до складу раціону дволіток коропа дані кормові добавки для підвищення імунного статусу організму, що, в свою чергу, приводить до отримання вищого виходу риби з вирощування та додаткового приросту маси тіла.

Наукова новизна. Вперше здійснено аналіз впливу кормових добавок «НУПРО» та «БІО-МОС» на гематологічні показники при вирощуванні дволіток нивківського лускатого коропа.

Практична значимість. З метою підвищення імунного статусу запропоновано використовувати в годівлі дволіток коропа кормові добавки «НУПРО» та «БІО-МОС».

Ключові слова: дволітки коропа, кормові добавки, «НУПРО», «БІО-МОС», гематологічні показники, імунітет.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Остроумова И. Н. Биологические основы кормления рыб. Изд. 2-ое, испр. и доп. Санкт-Петербург, 2012. 559 с.
 2. Годівля риб : підручник / Шерман І. М. та ін. Київ : Вища освіта, 2001. 269 с.
 3. Грициняк І. І. Науково-практичні основи раціональної годівлі риб. Київ, 2007. 237 с.
 4. Желтов Ю. А., Алексеенко А. А. Кормление племенных карпов разных возрастов в прудовых хозяйствах. Киев : ИНКОС, 2006. 169 с.
 5. Вовк Д. М. Рослинні засоби у ветеринарній медицині. Київ : Урожай, 1966. 200 с.
 6. Ognean L., Barbu A. The estimation of the biostimulator potential of some fodder additives based on the main hematological and biometrical indices of brook trout (Salvelinus fontinalis M.) // Annals of RSCB. 2009. Vol. XIV, iss. 2. P. 292—296.
 7. Ноздрин Г. А., Иванова А. Б., Ноздрин А. Г. Пробиотики на основе Bac. subtilis и их роль в поддержании здоровья животных разных видов // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2006. № 4. С. 67—69.
 8. Пробиотики и функциональное питание / Шендеров Б. А. и др. // Антибиотики и химиотерапия. 1997. Т. 42, № 7. С. 30—34.
 9. Fish meal, fish oil replacements in sea bream, sea bass diets need nutritional compensation / Ceulemans S. et al. // Global Aquacult. Adv. Vol. 6, iss. 1. P. 46—51.
 10. Пробиотики на основе живых культур микроорганизмов / Смирнов В. В. и др. // Микробиологический журнал. 2002. Т. 64, № 4. С. 62—78.
 11. Пробиотики в аквакультуре / Котова Е. А. и др. // Сборник научных трудов Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства. 2012. Т. 3, № 1–1. С. 100—103.
 12. Влияние препарата пробиотического действия «Биоконс» на физиолого-биохимические показатели сеголеток радужной форели / Бадрызлова Н. С. и др. // Естественные науки. 2016. № 4 (57). С. 36—43.
 13. Mycotoxins — a rising threat to aquaculture? / Spring, P., Fegan D. F. // Nutritional Biotechnology in the Feed and Food Industries : Alltech’s 21st Annual Symposium : proceedings. Nottingham : University Press, UK, 2005. Р. 323—332.
 14. Fegan D. F. Functional foods for aquaculture: benefits of NuPro® and dietary nucleotides in aquaculture feeds // Nutritional biotechnology in the feed and food industries : Alltech's 22nd Annual Symposium, Lexington, Kentucky, USA, 23-26 April 2006 : proceedings. Lexington, Kentucky, USA, 2006. Р. 419—432.
 15. Есенбаева К. С. Влияние кормовой добавки Био-Мос на продуктивность кроликов : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. с.-х. наук. Тюмень, 2005. 42 с.
 16. Miguel J. C., Rodriguez-Zas S. L., Pettigrew J. E. Efficacy of a mannan oligosaccharide (Bio-Mos) for improving nursery pig performance // J. Swine Health Prod. 2004. Vol. 12, № 6. Р. 296—307.
 17. Єгоров Б. В., Макаринська А. В. Сучасні альтернативи кормовим антибіотикам // Зернові продукти і комбікорми. 2010. № 3. С. 27—34.
 18. Пластинина Ю. В. Эффективность применения пробиотиков в птицеводстве // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана. 2010. С. 147—153.
 19. Дерень О. В. Вплив згодовування преміксу ВМА і кормових дріжджів на продуктивні характеристики та гематохімічні показники крові дволіток коропа // Рибогосподарська наука України. 2014. № 4. С. 78—85.
 20. Evaluation of Bio-Mos® as a feed additive on growth performance, physiological and immune responses of Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.) / Ahmad M. H. et al. // Journal of applied sciences research. 2013. Vol. 9(10). P. 6441—6449.
 21. Желтов Ю. О. Методичні вказівки з проведення дослідів по годівлі риб / Желтов Ю. О. // Рибне господарство. 2003. Вип. 62. С. 23—28
 22. Алёкин О. А. Основы гидрохимии. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. 440 с.
 23. Инструкция по физиолого-биохимическим анализам рыбы / Лиманский В. В. и др. Москва : ВНИИПРХ, 1986. 52 с.
 24. Лебедев П. Т., Усович А. Т. Методы исследования кормов, органов и тканей животных. Москва : Россельхозиздат, 1976. 267 с.
 25. Шубич М. Г. Выявление катионного белка в цитоплазме лейкоцитов с помощью бромфенолового синего // Цитология. 1974. № 10. С. 1321—1322.
 26. Пронина Г. И. Использование цитохимических методов для определения фагоцитарной активности клеток крови или гемолимфы разных видов гидробионтов для оценки состояния их здоровья // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2008. № 4 (20). С. 160—163.
 27. Фермерське рибництво / Грициняк І. І. та ін. Київ, 2008. 556 с.