pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 36-42
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2018.01.036 
УДК 639.371.52(477)

Оцінка зимостійкості дволіток галицького коропа в ставах прикарпаття

І. І. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
В. В. Гурбик, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Оцінити зимостійкість дволіток галицького коропа у ставових умовах Прикарпаття.

Методика. Аналіз зимостійкості дволіток галицького коропа проводили на базі фермерського господарства «Короп» протягом 2015–2017 рр. Зимівля проходила у ставу площею 2,5 га. Гідрохімічні показники визначали за допомогою загального хімічного аналізу. Температурний та кисневий режими води у ставах визначали термооксиметром. Матеріалом для дослідження були дволітки галицького коропа. Визначення рибогосподарських показників підготовленості до зимівлі галицького коропа проводили згідно з інструкцією щодо організації зимівлі рибопосадкового матеріалу в ставах. Для аналізу фізіологічної підготовленості коропа до зимового утримання застосовували методику зоотехнічного аналізу.

Результати. Густота посадки дволіток галицького коропа в зимувальний став становила 1000 кг/га. Середня індивідуальна маса рибопосадкового матеріалу коливалась в межах від 1650 г у сезон 2015–2016 рр. та 1760 г у 2016–2017 рр. Коефіцієнт вгодованості дволіток галицького коропа знаходився в межах нормативних значень. Під час посадки на зимівлю хімічний склад м’яса-філе галицького коропа на другому році вирощування знаходився в межах нормативних показників. Протягом зимівлі екологічні умови відповідали необхідним рибницьким вимогам. Вміст розчиненого у воді кисню в період зимового утримання не виходив за критичні межі. Температура води коливалась від 1 до 8°C. В результаті обловів зимувального ставу відповідно за роками отримали 1483 екз. та 1291 екз. дворічок галицького коропа. Середня індивідуальна маса риб становила 1450 ± 191 та 1528 ± 124 г. Загальний вихід з зимівлі перевищив 90%.

Наукова новизна. Надано оцінку зимостійкості галицького коропа на другому році життя в ставових умовах Прикарпаття.

Практична значимість. Результати роботи будуть використані при плануванні промислового вирощування галицького коропа в ставових умовах.

Ключові слова: дволітки, галицький короп, рибопосадковий матеріал, зимівля, коефіцієнт вгодованості.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Гурбик В. В., Грициняк І. І. Оцінка товарних кондицій різновікових груп галицького коропа // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького. 2017. Т. 19, № 74. С. 29—32.
 2. Поддубная А. В. Карп как продукт питания. Ориентиры для селекции // Генетика, селекция, племенное дело и воспроизводство рыб : Междунар. конф. : мат. Санкт-Петербург, 2008. С. 67—68.
 3. Рибницько-біологічна оцінка цьоголіток галицького коропа в умовах промислового вирощування у ставах Прикарпаття / Гурбик В. В. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2017. № 1. С. 40—51.
 4. Гурбик В. В., Грициняк І. І. Історичні аспекти рибогосподарського використання масиву галицького коропа (огляд) // Рибогосподарська наука України. 2016. № 3. С. 77—87.
 5. Гурбик В. В. Зимостійкість цьоголіток галицького коропа у ставових умовах Прикарпаття // Рибогосподарська наука України. 2016. № 4. С. 95—102.
 6. Канаев А. И. Новая технология зимовки рыб. Москва : Колос, 1976. 127 с.
 7. Алекин О. А. Основы гидрохимии. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. 480 с.
 8. Шульман Г. Е. Физиолого-биохимические особенности годовых циклов рыб. Москва : Пищевая промышленность, 1972. 367 с.
 9. Лиманский В. В., Яржомбек А. А., Белина Е. Н. Инструкция по физиолого-биохимическим анализам рыбы. Москва : ВНИИПРХ, 1984. 60 с.
 10. Сборник нормативно-технологической документации по товарному рыбоводству. Т. 1. Москва : Агропромиздат, 1986. 252 с.
 11. Маслова Н. И. Биохимические признаки-индикаторы при оценки сезонной изменчивости обмена веществ у карпов // Сельскохозяйственное рыбоводство: возможности развития и научное обеспечение инновационных технологий : Междунар. науч.-практ. конф. : доклады. Москва, 2012. С. 92—106.