pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 15-25 
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2018.01.015 
УДК 574.583:591.524.12(282.247.325.8)

Структурно-функціональна організація угруповань літорального зоопланктону верхів’я Кременчуцького водосховища

З. В. Бур’ян,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , ННЦ «Інститут біології та медицини», КНУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ
В. П. Гандзюра,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , ННЦ «Інститут біології та медицини», КНУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ
В. М. Трохимець, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , ННЦ «Інститут біології та медицини», КНУ ім. Тараса Шевченка, м. Київ

Мета. З’ясувати сучасний стан структурно-функціональної організації угруповань літорального зоопланктону верхів’я Кременчуцького водосховища в районі Канівського заповідника.

Методика. Матеріал відібрано у літній період 2016 р. в межах шести дослідних станцій літоралі верхів’я Кременчуцького водосховища. Збір та аналіз проводився на основі загальноприйнятих методик. Об’єктами досліджень були представники трьох основних груп зоопланктону (коловертки, гіллястовусі і веслоногі ракоподібні), а також черепашкові ракоподібні та личинки двостулкових молюсків. Статистичне опрацювання даних здійснювалось в програмі MS Exсel 2013.

Результати. Представлено результати досліджень сучасного стану видового багатства літорального зоопланктону верхів’я Кременчуцького водосховища, яке нараховувало 48 видів. Коловерток зареєстровано 20 видів, гіллястовусих ракоподібних —
18 і веслоногих — 10. Встановлено, що за таксономічним складом переважали представники ротаторно-кладоцерного комплексу, що пояснюється збереженням у верхній частині водосховища річкового режиму та реофільних умов. В ході аналізу виявлено, що за екологічним спектром в угрупованнях зоопланктону переважали представники пелагічної групи — 47,92%, за типом живлення — мирні зоопланктери — 64,58%. Проаналізувавши кількісні показники (щільність і біомаса) зоопланктону, встановили, що для зарослих біотопів вони були нижчі середніх (112580 ± 129914 екз./м³ і 1,83 ± 2,07 г/м³), а для чистоводдя — низькі (26160 ± 19161 екз./м³ і 0,82 ± 0,86 г/м³).

Наукова новизна. З’ясовано сучасний стан структурно-функціональної організації  угруповань літорального зоопланктону верхів’я Кременчуцького водосховища.

Практична значимість. Проведені дослідження дають уявлення про структурно-функціональну організацію угруповань літорального зоопланктону верхів’я Кременчуцького водосховища в районі Канівського заповідника, що уможливлює прогнозування подальших змін угруповань зоопланктону, оцінювання стану екосистем та розрахунок кормової бази молоді риб.

Ключові слова: структурно-функціональна організація, угруповання, літоральний зоопланктон, Кременчуцьке водосховище, Канівський заповідник, Україна.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Трохимець В. М., Алексієнко В. Р. Розподіл та поведінка прибережної зони Кременчуцького та Канівського водосховищ // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 2002. Вип. 36. С. 61—63. (Серія «Біологія»).
 2. Еколого-фауністичний аналіз літорального зоопланктону Олескандрівського водосховища / Трохимець В. М. та ін. // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 2012. Вип. 17. С. 171—174. (Серія «Біологія»).
 3. Бур’ян З. В., Подобайло А. В., Трохимець В. М. Анотований список видів літорального зоопланктону різнотипних водойм-об’єктів природно-заповідного фонду України в межах Середнього Подніпров’я // Заповідна справа. 2016. Вип. 1 (22). С. 68—72.
 4. Burian Z., Trokhymets V. Structural and faunistic organization of the Uday river’s littoral zooplankton in the National Nature Park «Pyriatynskiy» // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2016. Вип. 2 (72). С. 56—59. (Серія «Біологія»).
 5. Мішина Л. Гідрографічне дослідження річки Дніпро: минуле, сучасне, майбутнє // Вісник держгідрографії. 2006. № 1. С. 9—14.
 6. Продуктивность планктонных сообществ на разных трофических уровнях в Кременчугском водохранилище / Приймаченко А. Д. и др. // Гидробиологический журнал. 1978. Т. 14, № 4. С. 3—13.
 7. Богданова Л. Н. Характеристика зоопланктону Кременчуцького водосховища // Рибне господарство. 1993. Вип. 47. С. 58—60.
 8. Зимбалевская Л. Н. Литоральный зоопланктон // Беспозвоночные и рыбы Днепра и его водохранилищ. Киев : Наукова думка, 1989. С. 5—21.
 9. Кружиліна С. В., Діденко О. В. Структурно-функціональні характеристики зоопланктону Кременчуцького водосховища в сучасний період та його взаємозв’язки з деякими компонентами фітопланктону// Рибогосподарська наука України. 2007. № 2. С. 71—76. 
 10. Пидгайко М. Л. Прибрежный зоопланктон в условиях «цветения» воды в Кременчугском водохранилище // Гидробиологический журнал. 1969. Т. 5, № 3. С. 26—34.
 11. Владимирова К. С., Зимбалевская Л. Н., Пикуш Н. В. Мелководья Кременчугского водохранилища. Киев : Наукова думка, 1979. 284 с.
 12. Трохимець В. М. Методика комплексних моніторингових досліджень гідробіонтів у водоймах різного типу // Рибогосподарська наука України. 2011. № 1. С. 16—23.
 13. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : ЛОГОС, 2006. 408 с.
 14. Березина Н. А. Практикум по гидробиологии. Москва : Агропромиздат, 1989. 208 с.
 15. Боруцкий Е. В., Степанова Л. А., Кос М. С. Определитель Calanoida пресных вод СССР. Ленинград : Наука, 1991. 504 с.
 16. Жадин В. Н. Методы гидробиологического исследования. Москва : Высшая школа, 1960. 192 с.
 17. Мануйлова Е. Ф. Ветвистоусые рачки (Cladocera) фауны СССР. Москва ; Ленинград : Наука, 1964. 327 с.
 18. Монченко В. И. Вольноживущие циклоповидные копеподы Понто-Каспийского бассейна. Киев : Наукова думка, 2003. 351 с.
 19. Песенко Ю. А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях. Москва : Наука, 1982. 287 с.
 20. Кутикова Л. А. Коловратки фауны СССР. Ленинград : Наука, 1970. 744 с.