pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 1(43): 5-14
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2018.01.005 
УДК 628.394.1.08 (282.247.326.8)

Оцінка токсичності водного середовища водойми-охолоджувача Запорізької АЕС за результатами біотестування

О. В. Охріменко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Мета. Дослідити можливу токсичність водного середовища водойми-охолоджувача Запорізької АЕС для контролю і запобігання забруднення її екосистеми.

Методика. При проведенні досліджень було використано метод біологічного тестування для встановлення хронічної токсичності води досліджуваної водойми з використанням в якості тест-об’єкта Ceriodaphnia affinis Lilljeborg (Cladocera, Crustacea).

Результати. У статті представлено результати визначення токсичності води водойми-охолоджувача Запорізької АЕС методом біотестування на Ceriodaphnia аffinis Lilljeborg шляхом встановлення достовірної різниці між показниками виживання та плодючості в контрольній і дослідній пробах води. Передумовою вивчення екотоксичності водного середовища досліджуваного водного об’єкта став підвищений вміст у ньому міді (Cu) та цинку (Zn), що було встановлено попередніми дослідженнями гідрохімічного режиму водойми.

Протягом періоду постановки досліду патологічних змін у піддослідних дафній виявлено не було. Проведене дослідження дозволило зробити висновок про відсутність токсичної дії водного середовища на біоту водойми та можливість використання методу біологічної меліорації для забезпечення стабілізації її екосистеми.

Наукова новизна. Проведено оцінку потенційної токсичності води водойми-охолоджувача Запорізької АЕС в умовах істотного антропогенного навантаження та встановлено її відсутність.

Практична значимість. Отримані дані можуть бути використані при розробці та обгрунтуванні методів стабілізації екосистем водойм-охолоджувачів та управління біопродуктивністю з метою їх господарського освоєння.

Ключові слова: біотестування, токсичність, тест-об’єкт, атомна електростанція, водойма-охолоджувач.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Екологічна оцінка стану довкілля в зоні аеропорту методами біотестування / Франчук Г. М. та ін. // Вісник НАУ. 2006. № 2. С. 114—117.
 2. Егоров Ю. А., Суздалева А. Л. Оценка состояния экосистем водоемов-охладителей // Известия Таганрогского государственного радиотехнического университета. 2002. Т. 29, вып. 6. С. 12—13.
 3. Крайнюков О. М. Критерії оцінки чутливості організмів та ефективності методик біотестування для визначення токсичних властивостей води // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. 2013. № 1054, вип. 8. С. 80—85.
 4. Брагинский Л. П. Теоретические аспекты проблем «нормы и патологии» в водной токсикологии // Теоретические вопросы водной токсикологи : 3-й сов.-амер. симпоз. : матер. Ленинград : Наука, 1981. С. 29––40.
 5. Biological Test Method: Test of Reproduction and Survival Using the Cladoceran Ceriodaphnia dubia // Enviromental Protection Conservation and Protection Environment Canada : report EPS 1/RM/21. February, 1992. (Environmental Protection Series).
 6. Кишневский В. А., Буравчук Ю. П., Силютин А. А. Тестовая оценка эффективности моющих растворов при промывках парогенераторов от шламовых отложений // Труды Одесского политехнического университета. 2004. Вып. 1 (21). С. 1—4.
 7. Тяпков В. Ф., Шарафутдинов Р. Б. Состояние, основные проблемы и направления совершенствования водно-химического режима АЭС // Вестник Госатомнадзора России. 2003. № 4. С. 8—19.
 8. Бабич О. В., Вовк Н. І. Особливості гідрохімічного та термічного режимів водойми-охолоджувача Запорізької АЕС // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. 2011. Вип. 1. С. 313—319.
 9. Принципы и методы экологической токсикологии / Гелашвили Д. Б. и др. Нижний Новгород : Нижегородский госуниверситет, 2015. 745 с.
 10. ДСТУ 4174:2003. Визначення хронічної токсичності хімічних речовин та води на Daphnia magna Straus та Ceriodaphnia affinis Lilljeborg (Cladocera, Crustacea). Київ, 2004. С. 1—9.
 11. Методика визначення рівнів токсичності поверхневих і зворотних вод для контролю відповідності їх якості встановленим нормативним вимогам. Київ : Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, 2000. 28 с.